Archief nieuws

Sprekende geschiedenis online

25 juni 2021 - Vanaf vandaag is de nieuwe oral history website Sprekende geschiedenis in de lucht. Deze website is onderdeel van het Nationaal Knooppunt Oral History Sprekende geschiedenis dat we als stichting BMP samen met diverse partners en steun van het Mondriaan Fonds aan het ontwikkelen zijn.

De website is tot stand gekomen met steun van het Bankgiro Loterij Fonds. Het technisch ontwerp en de vormgeving zijn van Wijstudio.

Wij hopen dat deze website nuttig is voor iedereen die zich op een of andere manier met oral history in Nederland bezighoudt.

sprekendegeschiedenis.nl

Cursussen oral history inhoud en techniek

Als stichting BMP krijgen we regelmatig verzoeken van musea en andere erfgoedorganisaties om cursussen oral history te verzorgen. Daarbij gaat het om vragen als:

  • Hoe benader je mensen om te vragen of ze geïnterviewd willen worden?
  • Hoe houd je een goed oral history interview?
  • Hoe bewaar je de interviews en waar moet je op letten?
  • Hoe zit het metadata en toestemmingsformulieren?
  • Hoe presenteer je de verhalen aan het publiek?

Heb je ook interesse? Wij verzorgen cursussen op maat die passen bij je project.

Onder andere Het Stedelijk Museum Schiedam, Museum Het Prinsenhof te Delft, Het Erfgoed Netwerk Emmen en het Scheepvaartmuseum Amsterdam gingen je voor.

 

Zorgen voor een kind dat in slow motion verdwijnt

Van 2010 tot 2014 ontwikkelden we als stichting BMP een opleiding voor migranten mantelzorgers (AMWAHT) Zij ontwikkelden hun talenten en leerden zelf lotgenotengroepen van mantelzorgers opzetten en begeleiden. Bij de eerste lichting cursisten was Malika Sadki. Zij zorgde intensief voor haar dochter Hiba. Vorige week is de allerliefste Hiba overleden. Lynn Berger van de Correspondent vertelt het verhaal Malika en Hiba. Je kunt en lezen of beluisteren. Doen!

Artikel Lynn Berger De Correspondent

Wijkacademie voor Vaders!

Het verhaal van vaderschap!

Vaderschap is een uitdaging. Veel vaders komen zichzelf regelmatig tegen in het vaderschap. De wijkacademie voor vaders, bied de mogelijkheid voor vaders om elkaar te ontmoeten in de uitdagingen, worstelingen en successen van het vaderschap. Een plek waar vaders naar elkaar luisteren zonder oordeel, waar vaders in hun vaderschap kunnen groeien en waar zij elkaar supporten!

Wil jij meedoen? Zoek jij een veilige plek om in alle vrijheid jou verhaal te delen en van elkaar te leren? Meld je dan aan!

Van wie is de Molenwijk?


© The City is Ours - Foto Dalal el Ouarachi (2019)

Framer Framed kiest de komende jaren in Werkplaats Molenwijk voor programma’s die zich richten op eigenaarschap van de publieke ruimte. In 2017 liet Framer Framed een onderzoek doen naar de Molenwijk door de afdeling Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam. Een van de bevindingen van het onderzoek was dat meisjes en vrouwen weinig zichtbaar zijn in de publieke ruimte. Framer Framed richt zich met haar projecten specifiek op de zichtbaarheid en participatie van vrouwen. In 2019 resulteerde dit in het project The City is Ours. Het programma voor de komende tijd wordt in samenwerking gerealiseerd met tal van artistieke en maatschappelijke partners, zoals de Universiteit Utrecht, TAAK en Stichting BMP. Saskia Moerbeek directeur en oprichter van Stichting BMP vertelt over de samenwerking met Framer Framed in Werkplaats Molenwijk.

Özden Karababa in bestuur BMP

Maart jl. is Özden Karababa toegetreden tot het bestuur van stichting BMP. Özden studeerde wiskunde-engineering aan de Technische Universiteit van Istanbul. Naast haar functie als Feature Engineer bij een bank, werkt zij als professioneel fotograaf en ontwikkelt zij maatschappelijke projecten. Voorbeelden van haar werk zijn: Turken achter de dijken (tentoonstelling 2012), Inside Out (tentoonstelling 2015), Worden wie ik ben (tentoonstelling en seminar over transgenders, 2016) en De gezichten van Istanbul (fotoboek 2021).

Eindverslag Ronduit ziek fase 1 verschenen

Het eindverslag van het project Ronduit ziek (fase 1) is verschenen. In dit verslag is te lezen tot welke belangrijke inzichten het project heeft geleid. Ook wordt duidelijk welke vragen nog niet beantwoord zijn en waarom een tweede deel van het project belangrijk is.

Het is bijzonder om te zien hoe het project, dat door COVID-19 in de geplande vorm niet door kon gaan, toch tot bijzondere resultaten en effecten heeft geleid.