Projectomschrijving: Niet alleen ziek - pilot in de Haarlemmermeer

In Nederland leven zo’n 8 miljoen mensen met een chronische ziekte zoals MS, reuma, diabetes, chronische pijn en kanker. Onder hen zijn ook ouders met opgroeiende kinderen. Als een vader of moeder langdurig ziek is, heeft dit gevolgen voor alle gezinsleden. Een ouder is niet alleen ziek, ook de levenspartner en kinderen leven mee. Op verzoek van ouders en patiëntenverenigingen heeft Stichting BMP de projecten Ronduit ziek en Niet alleen ziek ontwikkeld en uitgevoerd. Doel is om het onderwerp ouderschap en langdurige ziekte op de kaart te zetten. Dit is onder meer gebeurd via de podcast Niet alleen ziek waarin vaders, moeders, volwassen kinderen en partners hun ervaringen delen.

Om diverse redenen wordt binnen en buiten gezinnen weinig gesproken over ouderschap en langdurige ziekte. Terwijl blijven praten de onderlinge gezinsrelaties versterkt. Voortbouwend op de inzichten van de projecten Ronduit ziek en Niet alleen ziek voert stichting BMP in 2023 samen met Adamas, centrum voor leven met en na kanker, brancheorganisatie IPSO en PROOF adviseurs een pilot uit in de Haarlemmermeer. Doel is om de samenwerking tussen formele en informele steun te bevorderen en het gesprek over ouderschap en langdurige ziekte te stimuleren.

Tijdens deze pilot werken vier groepen samen.
De regionale programmacommissie die bestaat uit ervaringsdeskundige ouders, partners en volwassen kinderen.

De regionale ontwikkelgroep met professionals en vrijwilligers met coördinatietaken, die werkzaam zijn in het regio Haarlemmermeer in de medische wereld, opvoedondersteuning, mantelzorg en informele steun en een vertegenwoordiger van de gemeente.

De landelijke ambitiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van landelijke organisaties en kenniscentra zoals IPSO, NCJ, Strategische Alliantie Jonge mantelzorg, de Patiënten Federatie Nederland, Coalitie Informele Zorg, MantelzorgNL, NJi, Movisie, Stichting Family Foundation,

De expertgroep die wordt gevormd door mensen met deskundigheid op verschillende deelonderwerpen, wordt gevraagd om mee te denken.

 

Meer weten? Mail dan naar: nietalleenziek@stichtingbmp.nl

 

Partners:

  

Looptijd vanaf: 
januari 2022 tot januari 2024