Projectomschrijving: Niet alleen ziek

Niet alleen ziek – De VerhalenKaravaan trekt verder

In Nederland zijn er ongeveer 8 miljoen mensen met een chronische ziekte. Daaronder zijn veel vaders en moeders. Zij hebben reuma, kanker, MS of een andere ziekte, maar over de impact daarvan op het ouderschap wordt binnen en buiten gezinnen weinig gesproken. Binnen de gezinnen heerst een zorgzame stilte, omdat ouders en kinderen elkaar niet willen belasten. Buiten de gezinnen is meer een kring van vermijdende stilte omdat er veel onbegrip is. Hulpverleners en andere professionals zijn zich niet bewust van het belang van het onderwerp en beginnen hier meestal niet over. Eigenlijk kun je zeggen dat het rondom het onderwerp ouderschap en langdurige ziekte oorverdovend stil is. Dat maakt eenzaam.

De eerste VerhalenKaravaan
Om deze verschillende kringen van stilte te doorbreken en lotgenotencontact te bevorderen is tijdens het project Ronduit ziek samen met moeders de online-gespreksmethode De VerhalenKaravaan ontwikkeld. Ouders kunnen tijdens deze Karavaan vanuit hun huiskamer hun eigen verhaal over ziekte, ouderschap en opvoeden vertellen en naar de verhalen van andere ouders te luisteren. Als afsluiting hebben de ouders samen met de journalist Maarten Dallinga, de vierdelige podcast Niet alleen ziek gemaakt.

Nieuwe VerhalenKaravanen
Om alle gezinsleden hun verhaal te laten ontdekken organiseert stichting BMP VerhalenKaravanen voor jongeren, partners en vaders in de stad Utrecht en omgeving. Daarnaast worden volwassenen geïnterviewd die opgegroeid zijn in een gezin waar een vader of moeder langdurig ziek is. Als eindproduct wordt er een podcast of een ander creatief product gemaakt. Zo wordt zichtbaar wat de verschillende gezinsleden nodig hebben om binnen en buiten gezinnen het gesprek te kunnen beginnen.

Training van vrijwilligers in gespreksmethode VerhalenKaravaan    
Om de gespreksmethode de VerhalenKaravaan over te dragen is samen met Sarcoïdose.nl een pilot-training voor vrijwilligers ontwikkeld en uitgevoerd. Voor getrainde vrijwilligers is een handleiding geschreven. De gespreksmethode is innovatief en interessant voor patiëntenverenigingen en mantelzorgorganisaties als een lotgenoten-plus aanbod. De komende periode worden vrijwilligers van een drietal (patiënten)organisaties getraind.

De maatschappelijke agenda
Het project Niet alleen ziek wil het onderwerp langdurige ziekte en ouderschap ook op de maatschappelijke agenda plaatsen en hiervoor binnen de gezondheidszorg en opvoedondersteuning aandacht te vragen. Voorjaar 2022 worden twee (online) bijeenkomsten georganiseerd voor een focusgroep van professionals uit verschillende disciplines en organisaties. Doel is om te horen wat zij nodig hebben om het onderwerp binnen hun werkveld te agenderen en om de aandacht hiervoor tot een vanzelfsprekend onderdeel van hun werk te maken.

Samenwerking
Het project Niet alleen ziek – de verhalenkaravaan trekt verder werkt samen met lokale organisaties als het Steunpunt mantelzorg, Al Amal en het MBO Utrecht. Daarnaast zijn er werkrelaties met (landelijke) kernorganisaties op het terrein van de gezondheidszorg, zoals patiëntenorganisaties, het NCJ, het NJI, de NVAB en andere deelnemers aan de focusgroep.

Stuurgroep
Het project kent een stuurgroep van ervaringsdeskundige ouders, vertegenwoordigers van lokale en landelijke organisaties, en enkele deskundigen. Zij denken mee over belangrijke inhoudelijke en strategische keuzes.

Meer weten? Mail dan naar: nietalleenziek@stichtingbmp.nl

 

 

 

Looptijd vanaf: 
september 2021 tot oktober 2022