Veldwerkers Ongekend Bijzonder

freelancer

In het kader van het project Ongekend Bijzonder hebben 24 mensen met een vluchtachtergrond 248 levensverhalen van vluchtelingen verzameld en deze samen met andere omgezet in meer dan 30 culturele producties.

https://ongekendbijzonder.nl/veldwerkers/

Projecten: