Programma

Het programma van het project bestaat uit drie fases. In de eerste fase spreken de jongeren van de kerngroep vooral met zich zelf en gaan zij op zoek naar hun drijfveren en de verwachtingen die zij van hun omgeving hebben. In de tweede fase gaan ze in gesprek met die omgeving (leraren, schoolleiding, teamleiders, zorg coördinator, ouders, leerplichtambtenaar e.d.)  om te horen of die zich in hun beelden herkent en wat die omgeving zelf denkt dat er zou kunnen en moeten veranderen. In de derde fase stellen de jongeren, met steun van het projectteam hun uiteindelijke advies op en organiseren ze een bijeenkomst waar dit advies op vrolijke wijze gepresenteerd wordt.

In elke fase is aandacht voor de individuele ontwikkeling van de jongeren in de kerngroep, voor hun ontwikkeling als groep en voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van het programma.