Organisatie en werkwijze

Het project wordt in samenwerking met het MBO College Noord, Bredero VMBO-T, stichting Dock, Streetcornerwork, het JIP en andere samenwerkingsorganisaties uitgevoerd. Het richt zich op jongeren tussen de 15 en 23 jaar die om welke reden dan ook het onderwijs voortijdig hebben verlaten en niet het diploma hebben gehaald dat bij ze past, of die een risico lopen dat te gaan doen. Daarbij ligt de focus op jongeren uit drie zogenaamde HSV focuswijken in Amsterdam Noord (Volewijck,  IJplein/ Vogelbuurt en Waterlandpleinbuurt).

Het project kent drie organisatorische eenheden:

  1. Een kerngroep van jongeren: De spil van het project wordt gevormd door een kerngroep van circa twaalf jongeren die voor een deel uit schoolverlaters en voor een deel uit leerlingen van de betrokken scholen  bestaat.
  2. Een klankbordgroep: De ontwikkelingen in het project worden gevolgd door een klankbordgroep van vertegenwoordigers van organisaties en instellingen in Amsterdam Noord die betrokken zijn bij opvoeden, onderwijs en het VSV beleid.
  3. Een projectteam: Het project wordt uitgevoerd en begeleid door een projectteam van twee parttime projectmedewerkers van de stichting BMP.