Uitkomsten en producten

Het project leidt tot de volgende uitkomsten en producten:

  • Een groep enthousiaste jongeren die zich “empowered” voelt, in staat is om zelf keuzes te maken voor hun verdere toekomst en zelf een coach kiest die hen daarbij begeleidt;
  • Een door jongeren zelf opgesteld advies met concrete voorstellen en aanbevelingen voor ouders, school en andere betrokkenen, hoe zij er toe kunnen bijdragen dat meer jongeren het diploma halen dat bij ze past;
  • Een publicatie met een beschrijving van het project, wat er goed ging en wat niet werkte, en op welke punten de uitkomsten afwijken van die van het Rotterdamse experiment. Een website met verhalen, ervaringen, beelden en voorbeelden uit het project;
  • Een slotmanifestatie waarop de jongeren hun visie, hun advies en hun eigen toekomstplannen aan een breed publiek presenteren.