Projectomschrijving: The Power of Older Refugees

Aanleiding en motief

Eerdere studies, onder meer verricht door “Asylkoordination” in Oostenrijk en de stichting BMP in Nederland, laten zien dat oudere vluchtelingen een groot risico lopen om in een sociaal isolement terecht te komen. Ze hebben vaak weinig familie om zich heen en zijn bij instanties op het gebied van zorg en huisvesting nauwelijks bekend. Hun mogelijkheden tot deelname aan de samenleving zijn over het algemeen gering en ze hebben vaak weinig ruimte om zich zelf uit te drukken en aan andere te laten zien wie ze zijn.

In Nederland heeft de stichting BMP de afgelopen jaren diverse programma’s rond oudere vluchtelingen ontwikkeld. Daarbij ging het om:
1. Het in kaart brengen van de vraagstukken waarmee vluchtelingen worden geconfronteerd bij het ouder worden, door middel van individuele interviews en groepsgesprekken;
2. Het creëren van een bewustzijn bij lokale overheden, zorginstellingen, educatieve instanties, ngo’s en zelforganisaties van vluchtelingen over de problematiek van oudere vluchtelingen en het activeren van die partijen, door het organiseren van stadsgesprekken en een landelijk symposium;
3. Het in nauwe samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland en Pharos, kenniscentrum voor Vluchtelingen en gezondheid, ontwikkelen van een empowermentmethode voor oudere vluchtelingen, op basis van praktijkexperimenten met levensverhalen en expressie.

Looptijd vanaf: 
augustus 2007 tot maart 2009