• #D9D5B2
    #D9D5B2

Europees project

De resultaten van de uitgevoerde programma’s en de samenwerkingsverbanden die hierdoor zijn ontstaan, leidden bij de stichting BMP en VluchtelingenWerk Nederland tot twee belangrijke vragen:

  1. Hoe is het gesteld met de maatschappelijke positie van oudere vluchtelingen in andere Europese landen en welke initiatieven zijn er ontwikkeld om deze te versterken?
  2. In hoeverre is het mogelijk om de formats voor stadsgesprekken en projecten rond levensverhalen en expressie die in het Nederlandse traject ontwikkeld zijn ook in andere landen toe te passen en tot welke nieuwe inzichten en ervaringen leidt dit?

Om tot een antwoord op deze vragen te komen hebben BMP en VluchtelingenWerk Nederland het Europese project De kracht van oudere vluchtelingen ontwikkeld, met als doel: