• #D9D5B2
  #D9D5B2

Drie sporen

Om de doelen te bereiken kent het project drie afzonderlijke, elkaar versterkende sporen:

 1. Het in samenwerking met nationale/lokale partners (bijvoorbeeld organisaties van/voor vluchtelingen, organisaties van/voor ouderen, educatieve instellingen, welzijnsinstellingen, e.d.) in drie Europese landen, organiseren van:
  • Een stadsgesprek in een van de grotere steden over de positie van oudere vluchtelingen en de rol die locale overheden, organisaties en instituties kunnen spelen om deze positie te versterken.
  • Een lokaal empowermentprogramma voor oudere vluchtelingen op basis van de methode en het format die in het Nederlandse empowermentproject Levensloop Oudere Vluchtelingen (LOV) zijn ontwikkeld.
 2. Het uitvoeren van een panelonderzoek volgens de Delphi-methode in tenminste 10 Europese landen, onder professionals die met oudere vluchtelingen te maken hebben, vertegenwoordigers van zelforganisaties van vluchtelingen en beleidsmakers op nationaal en lokaal niveau. Doel van dit onderzoek is om de ervaringen met/van en met oudere vluchtelingen in kaart te brengen, informatie over hun maatschappelijke positie te verzamelen en de mogelijke handelingsperspectieven voor de diverse actoren te ontwikkelen.
 3. Het organiseren van een Europese conferentie in Amsterdam over de positie van oudere vluchtelingen in Europa, waar de uitkomsten van de verschillende onderdelen van het project De kracht van oudere vluchtelingen worden gepresenteerd en besproken. Aan deze conferentie nemen deel:
  • De organisaties uit verschillende landen die stadsgesprekken en LOV projecten hebben georganiseerd
  • De deelnemers aan het panelonderzoek
  • Leden van de European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
  • Leden van het Europees Parlement
  • Vertegenwoordigers van de Europese commissie
  • Nationale beleidsmakers en politici

De resultaten van het project als geheel worden beschreven in een publicatie die zowel voor beleidsmakers als projectuitvoerders interessant is.