• #D9D5B2
    #D9D5B2

Doel

  1. Inventariseren wat er bekend is over oudere vluchtelingen binnen de lidstaten van de Europese Unie en welke programma’s en methoden er ontwikkeld zijn om hun positie te versterken;
  2. Actief bijdragen aan de bewustwording van organisaties van/voor vluchtelingen, lokale bestuurders, zorginstellingen, kerken en andere organisaties in Europa van de problematiek en de kracht van oudere vluchtelingen.
  3. De methode en de formats die in het empowermentproject in Nederland ontwikkeld zijn in nauwe samenwerking met lokale en landelijke organisaties ter plekke, implementeren in een drietal andere Europese landen.
  4. Het ontwikkelen van stedenband-achtige uitwisselingsprogramma’s tussen lokale afdelingen van VluchtelingenWerk Nederland die ervaring hebben met empowermentprogramma’s en lokale organisaties in andere Europese landen die een dergelijke project willen opzetten.
  5. Zorg te dragen voor kennisoverdracht omtrent de positie van oudere vluchtelingen in Europa en het ontwikkelen van nieuwe handelingsperspectieven voor beleidsmakers, professionals en belangenorganisaties.