Laatste nieuws

Project 'Vluchten als kind' zoekt veldwerkers

SAVE THE DATE

LANCERING VELDWERKERSPROJECT

‘VLUCHTEN ALS KIND’

19 JUNI 2017

10.00 – 13.00 UUR

RED STAR LINE MUSEUM, MONTEVIDEOSTRAAT 3, 2000 ANTWERPEN

Het Red Star Line Museum is op zoek naar nieuw biografisch migratie-erfgoed van mensen die als kind of jongere op de vlucht gingen, en in Antwerpen terechtkwamen. Met dit cocreatieve mondelinge geschiedenisproject wil het museum de collectie historische en hedendaagse migratieverhalen uitbreiden, verbreden en actualiseren.

Om de verhalen te verzamelen start het museum een zoektocht naar veldwerkers die de stad intrekken en verhalen vangen. Doel van het verzamelwerk is om in 2021, wanneer de Conventie van Génève 70 jaar bestaat, een tentoonstelling te openen over ‘vluchten als kind’. In afwachting worden een aantal verhalen al eerder beschikbaar gesteld voor het brede publiek, op verschillende manieren en in samenwerking met de veldwerkers en de geïnterviewden.

Op 19 juni zijn potentiële veldwerkers welkom in het museum van 10.00 tot 13.00 uur voor de lancering van de oproep.

Feestelijke aftrap Wijkacademies Opvoeden Utrecht - 23 mei

23 mei 2017
16.00 - 18.00 u.
Parkrestaurant Anafora
Uilenboslaan 1
3451 GB Vleuten

Binnen het project ‘Gewoon opvoeden versterken’ – onderdeel van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht – gaan drie Wijkacademies Opvoeden starten. In Hoograven, Kanaleneiland en Leidsche Rijn gaat een kerngroep van ouders met elkaar in gesprek over opvoeden. Samen kiezen ze belangrijke thema’s om in de wijk aan de orde te stellen en zoeken zij naar creatieve manieren om andere bewoners van de wijk daarbij te betrekken.

Op 23 mei a.s. organiseren de kerngroepen en professionals van de drie Wijkacademies een feestelijke aftrapbijeenkomst. De ouders uit de kerngroepen delen hun eerste ervaringen en wethouder Victor Everhardt zal hen officieel installeren. 

Ongekend Bijzonder - educatieve mogelijkheden


21 maart is het Live Magazine van Ongekend Bijzonder, een bijeenkomst over de educatieve mogelijkheden van het project rond het thema vluchtelingen en culturele diversiteit. Die dag presenteren ook tien andere organisaties hun (educatieve) project. Live Magazine bezoekers (zoals muziek- en theaterdocenten, onderzoekers, leraren PO,VO en HBO, integratiecoaches, medewerkers cultuurparticipatie e.d.) zijn zo in één keer op de hoogte van het actuele aanbod.

Wil je namens jouw organisatie ook een korte pitch geven? Laat z.s.m. weten via ongekendbijzonder@stichtingbmp.nl De tien leukste/meest verrassende/best passende  projecten nodigen we uit.

Ongekend Bijzonder wint publieksprijs Code Culturele Diversiteit

Ongekend Bijzonder heeft de publieksprijs van de CCD Award (Code Culturele Diversiteit) gewonnen, met dank aan de veldwerkers, de geïnterviewde vluchtelingen en alle culturele partners in het project. Woensdag 15 februari was de bekendmaking in De Melkweg in Amsterdam. De jury heeft Project Old Skool de CCD Award 2017 toegekend.  http://codeculturelediversiteit.com/de-code-culturele-diversiteit-award-2016/

Opening van de tentoonstelling Dromen van kinderen

Deze fototentoonstelling is door Meetingz! en de Wijkacademie Opvoeden naar Haarlem gehaald, in samenwerking met Save the Children. Het initiatief komt van Yousuf Sabir, lid van de kerngroep van de Wijkacademie Opvoeden in Schalkwijk. De tentoonstelling was van 23 tot en met 27 maart op de Waddenschool locatie Boerhaave te zien. Kinderen van deze school gaan ook hun dromen opschrijven en een fotograaf maakt foto’s van de kinderen uit groep 7. Na de Waddenschool reist de fototentoonstelling door naar het Haarlem College.
 

Het Teniersplantsoen is van iedereen!

 

Presentatie Wijkacademie Opvoeden in Oost

Voor een foto-impressie klik op de foto's hieronder:

De ouders van de Wijkacademie Opvoeden Oost presenteerden zichzelf op 3 juli voor het eerst aan de buurt. Zij vertellen over wat de Wijkacademie Opvoeden is, welke thema’s zij belangrijk vinden en hoe u ook mee kunt doen met deze bijzondere Wijkacademie! Bestuursvoorzitter Nevin Özutok opent de avond officieel met de installatie van de kerngroep. Klik op de foto's hierboven voor een eerste impressie.

Het verslag van de avond is hier te lezen 

 

Cursus voor professionals

In Haarlem, Den Haag en Amsterdam bestaan Wijkacademies Opvoeden. Deze wijkacademies worden gedragen door kerngroepen van ouders en soms ook jongeren. Zij spreken met elkaar over belangrijke opvoedthema’s en bedenken plannen om de onderwerpen die zij belangrijk vinden op een aantrekkelijke manier in hun wijk aan de orde te stellen.

De Wijkacademies worden ondersteund door de stichting BMP en lokale partners. Vanaf oktober 2015 zal de rol van BMP worden overgenomen door professionals van bestaande instellingen uit de omgeving van de Wijkacademies. Vanaf die datum gaat er in de drie experiment-gemeentes ook een tweede Wijkacademie Opvoeden van start.

Om professionals van Centra Voor Jeugd en Gezin, Ouder-en-Kind teams, Opbouwwerk, Sociale Wijkteams, en dergelijke voor te bereiden op het ondersteunen van Wijkacademies opvoeden organiseert de stichting BMP in samenwerking met Lotus&Tulip een speciale cursus.

Inschrijven voor de cursus kan tot 10 september 2014 door een e-mail met motivatie en CV te sturen aan: opvoeden@stichtingbmp.nl o.v.v cursus voor professionals

Voor meer informatie: 

Pagina's