Archief nieuws

Habiba Chrifi-Hammoudi over mantelzorgsters

Tussen 2009 en 2011 voerde BMP, onder de naam AMWAHT (Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst)  twee experimentele opleidingstrajecten uit in Amsterdam en Utrecht. Op basis van deze experimenten, die inzetten op de empowerment van allochtone mantelzorgers en die hen leerden om zelf lotgenotengroepen van mantelzorgers op te zetten en te begeleiden, is een opleiding voor professionals ontwikkeld (train de trainer). Dit leidde tot tal van nieuwe AMWAHT-opleidingen in onder andere Zwolle, Nijmegen/Arnhem, Alkmaar, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Inmiddels niet meer alleen voor allochtone mantelzorgers maar voor alle mantelzorgers.

Wij vinden het bijzonder dat er nog steeds AMWAHT opleidingen worden gegeven. Steunpunt Mantelzorg Utrecht-Centraal kent zelfs een aparte coördinator AMWAHT. Over haar belevenissen en manier van werken is onlangs een kort artikel verschenen in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. 

Binnenkort komen alle mantelzorgers die de AMWAHT opleiding in Utrecht door de jaren heen gevolgd hebben bij elkaar.

Het artikel is hier te lezen en te downloaden:

Bent u geïnteresseerd in AMWAHT? Movisie verzorgt een Train-de-trainer ondersteuners mantelzorg

Ongekend Bijzonder -

Het oral history project Ongekend Bijzonder is eind maart 2017 formeel afgesloten. 248 vluchtelingen, mensen die de afgelopen veertig jaar hun land noodgedwongen moesten verlaten, vertellen in diepgaande, gefilmde interviews, hun levensverhaal. Bekijk en lees hele interviews, fragmenten en samenvattingen op de website:

www.ongekendbijzonder.nl

De focus van de interviews ligt op hoe zij in Nederland een nieuw leven hebben opgebouwd en op hun bijdrage aan de vier grote steden van ons land. Bijzondere verhalen zijn het. Van mensen en een achtergrond die we –nog– nauwelijks kennen, vandaar ook de titel van het project.

Het laatste voortgangsverslag is hier te lezen:

Cursus Opvoeden is een gesprek - 23 en 24 maart 2017

  • Wil jij het gesprek aangaan over opvoeden op school of in je wijk, met jongeren en/of ouders?
  • Wil jij meer leren om achterliggende vraagstukken rondom opvoeden op tafel te krijgen en bespreekbaar te maken?
  • Wil je een klimaat scheppen waarin ouders en jongeren elkaar kunnen ondersteunen en van elkaar kunnen leren?

Meld je dan aan voor de tweedaagse cursus, inclusief overnachting, voor professionals en vrijwilligers die stichting BMP op donderdag 23 en vrijdag 24 maart 2017 in Driebergen organiseert. Tijdens de cursus, die onderdeel uitmaakt van het landelijk project Wijkacademies Opvoeden en meer, leer je de basisprincipes van de (verhalende) methode van Opvoeden is een gesprek. Je oefent met elkaar en wisselt ervaringen uit en verdiept je, indien nodig, in mogelijkheden tot financiering.

Opgeven via onderstaande link:

Cursus opvoeden is een gesprek 23 en 24 maart/

Onderwaterzwemmers komen boven - 19 december

Afgelopen jaar spraken pleegouders, pleegkinderen, ouders en professionals o.l.v. trainers die geschoold zijn in de methode ‘Opvoeden is een gesprek’, met elkaar over de uitdagingen van het opvoeden binnen pleegzorg. Ontroerende verhalen werden gedeeld en gemeenschappelijke inzichten over wat werkelijk belangrijk is bij de opvoeding van een pleegkind en hoe een positieve verandering mogelijk is, werden gebundeld en doorgegeven.

En nu is het project bijna klaar!