Verslag haalbaarheidsonderzoek Nederlands Oral History Centrum

januari 2018
auteurs: 
Saskia Moerbeek
status: 
Te downloaden als PDF
prijs: 
0,00

 

 

Het haalbaarheidsonderzoek naar een Nederlands Oral History Centrum is door de stichting BMP uitgevoerd in de periode april tot met december 2017. In die periode zijn 43 interviews afgenomen met vertegenwoordigers van musea, universiteiten, archieven, KNAW instituten, maatschappelijke initiatieven, fondsen en de Rijksoverheid, heeft er een expertmeeting plaatsgevonden en is een korte internet search uitgevoerd naar vergelijkbare buitenlandse initiatieven.

Het onderzoek laat zien dat alle geïnterviewden van mening zijn dat actuele ontwikkelingen in de maatschappij, de historische wetenschap, de erfgoedsector, de informatie technologie en het cultuurbeleid een oral history centrum zeer noodzakelijke en gewenst maken.

Het verslag is hieronder online te lezen of als pdf te downloaden:

 

 

In vervolg op het Haalbaarheidsonderzoek Nederlands Oral History Centrum gaat stichting BMP samen met partners kijken hoe het Nationaal Knooppunt Oral History verder ontwikkeld kan worden.

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van de plannen voor een Nationaal Knooppunt Oral History meld je dan aan voor de onregelmatig verschijnende digitale Nieuwsbrief.

publicatievorm: 
PDF