Ik vind het zielig als mijn vriendjes niet naar het paradijs gaan

november 2017
auteurs: 
Margreth Hoek en Saskia Moerbeek, 110 pagina's
status: 
Uitverkocht
prijs: 
19,95

 

 

Opvoedvraagstukken van islamitische ouders in een Nederlandse context

Als het over de opvoedkwaliteiten van islamitische ouders gaat heeft iedereen een mening. De druk op deze ouders om zich aan te passen en de Nederlandse opvoednormen over te nemen is  groot.

Maar wat vinden de ouders hier zelf van? En wat zijn eigenlijk de religieuze en culturele dilemma’s waar zij mee te maken hebben bij het opvoeden? In dit rapport, dat tot stand is gekomen in het kader van onder meer het project Wijkacademies Opvoeden van stichting BMP, doen Margreth Hoek en Saskia Moerbeek nauwgezet verslag van achttien groepsgesprekken over ouderschap en opvoeden met (islamitische) moeders en vaders in de gemeente Leiden. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van vier kernthema’s.

Uit de verhalen van de ouders wordt duidelijk hoe zij worstelen met vraagstukken rond respect en waarheid, de omgang met de andere sekse en de vraag hoe je op een verantwoorde manier je eigen godsdienst kunt overdragen aan je kinderen. Ook vertellen zij openhartig over hun ervaringen en omgang met uitsluiting en discriminatie en de manier waarop zij de brug naar de Nederlandse samenleving willen slaan. Daarbij valt op hoezeer culturele, religieuze, pedagogische, psychologische en samenlevingsvraagstukken in het dagelijks leven met elkaar verweven zijn.

Een prachtige uitgave waarin de stemmen van de ouders doorklinken en zij de lezer onverwachte doorkijkjes geven in hun denk- en gevoelswereld. Het rapport is zowel per thema als in zijn geheel te lezen. In de slotconclusies wordt ingegaan op de rol van ouders bij het weerbaar opvoeden en wordt een aantal handelingsperspectieven voor ouders, professionals en beleidsmakers geschetst.

publicatievorm: 
Boek