• #1892F5
  #1892F5

Aanpak

 1. Literatuurstudie op basis van bestaande wetenschappelijke publicaties;

 2. Zoeken naar aanvullende formele en informele literatuur en publicaties die relevant zijn in het licht van bovenstaande vragen;

 3. Bestuderen van de aanvullende literatuur;

 4. Houden van diepte-interviews met vertegenwoordigers van en betrokkenen bij:
  • Het Filippijnse domestic workers netwerk in Nederland
  • Turkse Bulgaren en mensen uit hun omgeving in Utrecht
  • Het Latitude Care Network in Londen en vertegenwoordigers van organisaties die dit netwerk steunen.

 5. Schrijven van een onderzoeksrapport met daarin een aanduiding van interessante ontwikkelingen voor verder onderzoek.