• #1892F5
  #1892F5

Vragen

Het vooronderzoek van BMP richt zich op de volgende vragen:

 1. Welke vormen van informele etnische steun en sociale zekerheid voor en door illegale migranten zijn er, op basis van formele onderzoeken en informele literatuur, te onderscheiden in West-Europa (met de nadruk op Nederland) in de landen van herkomst en binnen diverse transnationale netwerken?
 2. Is het mogelijk om op basis van interviews en waarnemingen door de stichting BMP meer inzicht te krijgen in:
  • De manier waarop Filippijnse domestic workers elkaar ondersteunen en investeren in hun land van herkomst;
  • De steun die Turkse Bulgaren in Utrecht ontvangen via hun eigen netwerken en via bredere netwerken binnen de Turkse gemeenschap en de gevolgen die dit heeft voor de positie van deze migranten?
  • De mate waarin het Londense Latitude Care Network informele steun aan biedt aan legale en illegalen Oegandezen in Londen en de ontwikkelingen die er in dit transnationale support systeem tussen Londen en Noord Oeganda gaande zijn?
 3. Wat is er te zeggen over de raakvlakken van de gevonden vormen van steun  met formele vormen van sociale zekerheid en in hoeverre dragen ze bij aan verdere ontwikkeling van (nieuwe) systemen van sociale zekerheid?