• #1892F5
    #1892F5

Over de grens

Tijdens de Internationale conferentie Access Denied van 13 en 14 maart jl. presenteerde BMP een samenvatting van het vooronderzoek:

Over de grens
Een onderzoek naar migranten zonder papieren en transnationale vormen van sociale zekerheid.

Dit vooronderzoek is gedaan op basis van een literatuurstudie en drie casestudies onder Turkse Bulgaren in Utrecht, Filippijnse domestic Workers uit verschillende plaatsen in Nederland en de activiteiten van het Londense Latitude Care Network.
Het vooronderzoek is uitgevoerd door Will Tinnemans, Saskia Moerbeek en Dilek Karaağaçlı