• #8BB768
    #8BB768

Achtergrond

 

Mantelzorg is intensief
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of
kennis. Het zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar mensen die zorg geven omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. In Nederland zorgen 2,4 miljoen mensen meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden voor een ander Zo'n 750 000 mantelzorgers zorgen meer dan acht uur per week én langer dan drie maanden voor een ander Tussen 150 000 en 200 000 mantelzorgers voelen zich zwaar belast of zelfs overbelast. Dit zijn de mantelzorgers die 24 uur per dag zorg geven Zij zorgen bijvoorbeeld voor hun dementerende man, voor hun vrouw die MS heeft, of voor een gehandicapt kind. Hoewel er geen exacte cijfers voor handen zijn, wijst alles erop dat het percentage allochtone mantelzorgers naar verhouding nog hoger ligt dan het percentage autochtone mantelzorgers. Veel allochtone mantelzorgers blijven echter onzichtbaar, omdat hun taken zich vaak binnenshuis afspelen.