• #8BB768
    #8BB768

Aanleiding en motief

 

Allochtone mantelzorgers in Nederland worden zich in toenemende mate bewust van hun positie. Onder invloed van initiatieven als het project Mantel der Liefde, realiseren zij zich dat het intensief zorgen voor een familielid weliswaar vanzelfsprekend is, maar ook allerlei consequenties heeft voor hun eigen leven In december 2007 heeft de Voorhoedegroep Mantel der Liefde een kernboodschap geformuleerd waarin zij oproept om meer programma's te ontwikkelen die allochtone mantelzorgers aanspreken op hun talenten en hun kracht.
 
Naar aanleiding van deze kernboodschap hebben Mezzo, de landelijke organisatie voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, en de stichting BMP een pilot opgezet om een empowermentprogramma voor allochtone mantelzorgers te ontwikkelen, dat op plaatselijk niveau te gebruiken is.