Werkwijze

Werkwijze

Het project wordt uitgevoerd volgens de methode van activerend onderzoek. Dit is een multidisciplinaire vorm van onderzoek waarbij niet alleen bestaande gegevens en meningen worden verzameld, maar mensen ook worden uitgedaagd nieuwe gedachten en inzichten te ontwikkelen en te reageren op stellingen en voorstellen van anderen. De stichting BMP heeft ruime ervaring met deze vorm van onderzoek.

Het activerend onderzoek naar participatie van burgers bij nieuwe vormen van ontwikkelingssamenwerking stelt de deelnemers in staat:

  • hun verbondenheid met de rest van de wereld te duiden
  • biedt mogelijkheden daar nieuwe vormen voor te bedenken en uit te wisselen
  • standpunten te bundelen
  • onderling te debatteren in de vorm van elektronische uitwisseling van argumenten
  • nieuwe visies voor te leggen aan beleidsmakers / politici / opiniemakers
  • hen uit te dagen te reageren
  • en daar een eigen visie naast en/of tegenover te zetten
  • met elkaar nieuwe handelingsperspectieven te ontwikkelen voor burgers en voor beleidsmakers, politici en burgers zelf.