• #D088B4
    #D088B4
    200

Hoe neem je een initiatief?

Als het bewoners zijn die het initiatief willen nemen om met een bepaald programma aan de slag te gaan dan kunnen ze aan een van de instellingen in hun wijk (ouder en kind centrum, opbouwwerk, welzijnswerk) vragen om een professional die ze kan ondersteunen. Ze kunnen ook zelf een vrijwilliger leveren die de begeleiding samen met de professional gaat doen.

Als het een zzp-er, instelling of school is die het initiatief wil nemen dan zal deze een groep ouders of jongeren moeten zoeken die aan het programma willen deelnemen. Dat kan een bestaande groep zijn, maar het is natuurlijk ook uitdagend om een nieuwe groep te vormen.

Voor de vadertraining Vaders Best is via de stichting BMP een beroep te doen op ervaren begeleiders.

Financiering

Er zijn drie mogelijkheden tot financiering:

  1. De ondersteuning wordt gefinancierd uit het reguliere budget van de begeleidende instelling.
  2. Er wordt een aanvraag gedaan bij de gemeente voor financiering van de kosten die met de uitvoering van het programma zijn gemoeid (deze liggen tussen de 5.000,- en 10.000,- euro per programma).
  3. Het Oranje Fonds wil een bijdrage overwegen als de uitvoering van lokale programma’s voldoende lokaal draagvlak hebben en niet uit reguliere middelen betaald kunnen worden.

Stichting BMP heeft voorbeeld begrotingen van de programma's en kan ondersteuning bieden bij het aanvragen van financiering.