• #D088B4
    #D088B4
    200

Buurtnetwerken

Doel

Doel van het programma Buurtnetwerken is om, op basis van gesprekken met een kerngroep van ouders en een bredere kring betrokkenen in de buurt, een serie aandachtspunten en activiteiten voor een buurtnetwerk over opvoeden te ontwikkelen.

Daarbij gaat het om vragen als:

  1. Wat is belangrijk als het om opvoeden gaat?
  2. Wat voor soort gesprekken zouden er in de wijk gevoerd moeten worden?
  3. Welke mensen, groepen en organisaties en instellingen kunnen daarbij aangesproken worden?

Programma in het kort
Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten voor een kerngroep van ouders van verschillende komaf, gevolgd door een of meer bijeenkomsten voor buurtbewoners en een slotpresentatie met een voorstel voor het verder ontwikkelen van een wijknetwerk opvoeden. In de kerngroep vertellen de ouders hun verhalen over hoe ze zijn opgevoed, wat ze belangrijk vinden bij het opvoeden en wat de rol van de omgeving daarbij is.

Daarna organiseert de groep een of meerdere bijeenkomsten voor andere bewoners (jong en oud) om van hen te horen wat hun verhalen en ervaringen zijn en hun eigen beelden en ideeën te toetsen.

Vervolgens komt de kerngroep nog drie keer bijeen om een plan te maken voor de verdere ontwikkeling van het buurt of wijknetwerk opvoeden. Daarbij wordt gedacht in termen van verschillende onderwerpen en verschillende activiteiten. De groep bespreekt dus  welke onderwerpen in een buurtnetwerk aan de orde moeten komen,  wat voor soort activiteiten daarbij passen en wie daarbij betrokken moeten zijn.

Presentatie aan de buurt

Het programma buurtnetwerken wordt afgesloten met een presentatie aan de buurt van de onderwerpen en activiteiten die de kerngroep belangrijk vindt en een inventarisatie wie er bij een buurtnetwerk betrokken willen zijn.