• #D088B4
    #D088B4
    200

De Methodische uitgangspunten

De programma’s van Opvoeden is een gesprek zijn gebaseerd op een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten.

In alle programma’s staan de verhalen van de deelnemers centraal. Door te vertellen over de eigen levensloop en eigen ervaringen ontwikkelen de deelnemers een gemeenschappelijk kader op basis waarvan zij kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden  en wat ze graag zouden willen veranderen. In de gesprekken wordt naar een gemeenschappelijke noemer en gemeenschappelijke toekomstbeelden gezocht, terwijl er ook ruimte blijft voor verschillen. In de gesprekken wordt niet uitgegaan van problemen die opgelost moeten worden, maar van zaken die mensen in hun leven belangrijk vinden. Hierdoor kunnen ze zich zelf als initiatiefnemers zien in plaats van als personen die afhankelijk zijn van de hulp van anderen.

Een ander uitgangspunt is dat samen aan een product en/of presentatie werken, een andere band schept tussen mensen, dan alleen met elkaar praten. Door iets te maken, ontdekken mensen onvermoede talenten bij zich zelf, zien ze zich zelf en de ander op een andere manier en kunnen ze trots zijn op wat ze gemaakt hebben.