• #D088B4
    #D088B4
    200

Jongeren en Ouders

Doel

Het doel van het programma  `Jongeren en ouders in gesprek’ is het bevorderen van een inhoudelijk gesprek tussen ouders en jongeren (mogen eigen ouders zijn). Aanleiding is dat er tussen de generaties zowel binnen- als buitenshuis vaak weinig wordt gesproken. De inhoud van de gesprekken gaat over verschillende opvoedthema’s die zowel interessant zijn voor de jongeren als voor de ouders. Opzet is dat zij gestimuleerd worden om  zelf na te denken over wie ze zijn, wat opvoeden eigenlijk inhoudt in hun ogen, wat hun ervaringen zijn en wat ze van elkaar zouden willen weten. De gesprekken hebben een open karakter en worden door middel van creatieve werkvormen ondersteund. De groep ouders kan bestaan uit alleen migrantenouders, maar kan ook gemengd zijn (migrantenouders en Nederlandse ouders). Ook de groep jongeren kan alleen uit jongeren met een migratie achtergrond bestaan of meer gemengd van samenstelling zijn.  Bij de uitvoering van het programma moet er rekening mee gehouden worden dat de groep ouders vrij vast van samenstelling zal zijn, maar dat de jongerengroep sterk kan fluctueren in aantal deelnemers per keer.

Programma in het kort

Het programma ‘Jongeren en ouders in gesprek’ bestaat uit een ouderspoor, een jongerenspoor en een gezamenlijk spoor.

Tijdens de eerste vier bijeenkomsten komen de ouders en jongeren eerst apart bij elkaar. Zij krijgen hierdoor  de ruimte om hun persoonlijke ervaringen  en  verhalen met de eigen groep te delen, waardoor ze sterker staan in het gemeenschappelijke spoor en gemakkelijker de woorden vinden om te zeggen wat ze op het hart ligt. Tijdens de laatste  bijeenkomsten in de afzonderlijke sporen bereiden de groepen een korte presentatie voor die ze zullen opvoeren tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst. Met deze korte presentatie kunnen ze  laten zien over welke onderwerpen zij verder met elkaar willen spreken.

Voor de drie sporen wordt per bijeenkomst een methodiek aangereikt. Het programma wordt afgesloten met een gezamenlijke presentatie voor de wijk en een inhoudelijk verslag.