• #E07F00
    #E07F00

Organisatie

Het project kent drie organisatorische eenheden:

  • Een voorhoedegroep van twaalf migrantenvrouwen, die zelf mantelzorger zijn of vanuit hun werk ervaring hebben met mantelzorg.
  • Een meekijkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van zorginstellingen en (mantel)zorgsteunpunten zoals het Trimbos Instituut en de GGD, volgt het project en zorgt dat alle relevante informatie gebruikt wordt. Gedachten en visies van de voorhoedegroep worden toegankelijk gemaakt voor derden.
  • Een secretariaat doet dienst als plek waar migrantenvrouwen en zorginstellingen terecht kunnen met vragen en initiatieven.