• #E07F00
    #E07F00

Fasering en werkwijze

 

Het MDL project is na een intensieve voorbereidingsperiode in juni 2006 van start gegaan en duurt tot december 2007. Het project kent drie verschillende fasen:

De voorhoedegroep heeft zich in fase 1 beziggehouden met verkenning en verdieping. In deze periode hebben de leden van de groep op basis van hun eigen ervaringen en die van andere (migranten)vrouwen een visie op de positie van migrantenvrouwen ontwik-keld, interviews gehouden met personen en organisaties die actief betrokken zijn bij de zorg en een manifest uitgegeven.

De tweede fase staat in het teken van activering en experimenten. Voor deze fase heeft de voorhoedegroep een programma ontwikkeld dat bestaat uit een drietal experimenten, een manifestatie en twee (mini)conferenties:
 

  • Een miniconferentie met zorgaanbieders over de vraagstukken die zij ervaren in de communicatie met allochtone cliënten en hun mantelzorgers (al geweest) en een conferentie met belangenorganisaties op het gebied van de zorg en zelforganisaties van migranten over de belangenbehartiging van allochtone mantelzorgers.
  • Een experiment i.s.m. zorggroep ’s Heerenloo om allochtone mantelzorgers actief te laten meespreken over het ontwerp voor een 24–uurs voorziening voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte cliënten met een islamitische achtergrond.
  • Een experiment i.s.m. een thuiszorginstelling in één van de grote steden om migranten vrouwen die mantelzorger zijn vanuit hun ervaringsdeskundigheid de intake te laten observeren en aanbevelingen te doen voor een betere communicatie tussen cliënten en intakes.
  • Een experiment met een van de steunpunten mantelzorg (i.s.m. Mezzo) om een lokaal empowermentprogramma te ontwikkelen voor migranten vrouwen die mantelzorger zijn.
  • Op 10 november 2006 organiseert de voorhoedegroep samen met Importante, emancipatiecentrum in Den Haag, de manifestatie Migrantenvrouwen vieren de dag van de mantelzorg.

De derde fase staat in het teken van implementatie. De voorhoedegroep organiseert een landelijke conferentie over de uitkomsten van het hele project voor migrantenvrouwen, zorgaanbieders, belangenorganisaties, gemeenten en anderen.