• #6ADF8A
    #6ADF8A
    200

Producenten

De opleiding kan door verschillende soorten organisaties geproduceerd worden. Voorbeelden van mogelijke producenten zijn:

  • Welzijnsinstellingen
  • ROC's
  • Volkshogescholen
  • Steunpunten mantelzorg
  • GGZ instellingen
  • Provinciale instellingen

De producent is verantwoordelijk voor het werven van geld voor de uitvoering van de opleiding, het aantrekken van geschikte docenten, het werven van deelnemers, het regelen van de leslokatie, het regelen van stageplekken en het ondersteunen van deelnemers. Producenten beschikken over een netwerk in de betreffende gemeente en over voldoende organisatorische kracht. Een ondernemende opstelling is een pré.