• #6ADF8A
    #6ADF8A
    200

Gemeenten

Gemeenten hebben een rol in het stimuleren van plaatselijke producenten en in de financiering van het opleidingstraject. Bij een groepsgrootte van zeventien deelnemers komen de kosten per persoon neer op ongeveer € 1500.