• #6ADF8A
    #6ADF8A
    200

De opleiding

 

De AMWAHT-opleiding leidt mantelzorgers van verschillende achtergronden op tot groepswerkers die in staat zijn om lotgenotengroepen van (allochtone) mantelzorgers op te zetten en methodisch te begeleiden. Opzet is dat de deelnemers die dat willen na afronding van de opleiding uitzicht hebben op vormen van betaald werk.

Het opleidingstraject duurt 10 maanden en bestaat uit drie modules (tezamen het cursusdeel) en een praktijkdeel. De belasting voor de deelnemers is circa 8 uur per week.

De AMWAHT-opleiding is bedoeld voor allochtone mantelzorgers die:

  • Merken dat ze in een isolement terecht komen
  • Zich maatschappelijk willen inzetten
  • Aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
  • Zoeken naar (nieuwe) carrièreperspectieven

Het programma van de opleiding is gericht op het aanspreken van de ervaringsdeskundigheid van de deelnemers. Het is geen opleiding waarbij veel uit het hoofd moet worden geleerd. De nadruk ligt op het oefenen en nabespreken. 

In het aansluitende praktijkdeel gaan deelnemers vanuit bestaande welzijnsorganisaties en zorginstellingen aan de slag met het opzetten en begeleiden van lotgenotengroepen.