• #D088B4
    #D088B4
    200

Vaders Best / Vadertraining

Doel

Doel van de training is op actieve wijze bij te dragen aan de bewustwording van vaders met een migratie-achtergrond over hun rol als vader en de betekenis daarvan voor hun kinderen. Tevens draagt de training bij aan bewustwording van hun positie als man in de Nederlandse samenleving en de rollen die zij willen vervullen als man, vader, echtgenoot e.d.

Programma in het kort

Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten waarin de groep vaders met elkaar in gesprek gaan over de invloed van migratie en het vaderschap.

Daarna wordt een weekend georganiseerd dat is bedoeld om tot een verdieping te komen. Tijdens dit weekend worden de vaders uitgedaagd om de eigen vaderrol te onderzoeken. Met behulp van theatrale vormen worden scenes uit de werkelijkheid uitgespeeld en daarna besproken.

Vervolgens komt de groep nog twee keer samen voor de nabespreking van het weekend en de persoonlijke doelen.

Initiatiefnemers: Vaders, vadercentra, buurtorganisaties, zelforganisaties, wijkcentra e.d.

Begeleiding: Trainers Vaders Best of door BMP getrainde begeleiders.