• #D088B4
    #D088B4
    200

Ouders en School: Wat is de agenda?

Doel

Om ouders en scholen op het punt van ouderbetrokkenheid te ondersteunen hebben we in het project Opvoeden is een gesprek, op van basis de ervaringen op drie basisscholen in Amsterdam en Rotterdam het programma ‘Ouders en School: Wat is de agenda’ ontwikkeld. Doel van het programma is om tot een inhoudelijke invulling van ouderbetrokkenheid te komen en meer openheid te creëren tussen migrantenouders en school.

Programma in het kort

Het programma bestaat uit een serie van vier bijeenkomsten voor ouders van basisscholen van ruim twee uur. Tijdens deze bijeenkomsten staan de verhalen en de eigen ervaringen en gedachten van ouders over opvoeden en school centraal. Elke bijeenkomst kent een eigen vraagstelling en methodiek. Tijdens de ouder bijeenkomsten kan er iemand van school aanwezig zijn, maar die komt vooral om te luisteren.

Daarnaast wordt er één bijeenkomst georganiseerd voor schoolleiding en een aantal leerkrachten over de beelden die zij hebben van migrantenouders. Voor alle afzonderlijke bijeenkomsten geldt dat wat besproken wordt niet zo maar naar buiten wordt gebracht. Iedereen moet zich veilig voelen om wat hij echt denkt of voelt te kunnen verwoorden.

Vervolgens zijn er twee ontmoetingsbijeenkomsten waarin ouders en school, aan de hand van een bepaalde methodiek met elkaar in gesprek gaan over de verwachtingen die zij over en weer van elkaar hebben. In de eerste gezamenlijke bijeenkomst gaat het over beelden en de vragen die daar bij horen. In de laatste bijeenkomst wordt de manier waarop ouders bij de school betrokken willen en kunnen zijn uitgewerkt.

Tot slot maken enkele ouders uit de groep met steun van iemand van de school een klein boekje, een krant of een stukje voor de website van de school waarin ze hun bevindingen over ouderbetrokkenheid en ideeën opschrijven en/of in beeld brengen.

De groepsbegeleider let er op dat de uitkomsten niet gaan over de standaard invullingen van ouderbetrokkenheid, zoals deelname in ouderraad of begeleiding van schoolreisjes etc.

Initiatief en begeleiding

Zowel ouders als scholen kunnen het initiatiefnemen tot het programma ‘Ouders en school; Wat is de agenda’. Voorwaarde is wel dat er iemand is die het programma op professionele wijze kan begeleiden. Dit kunnen medewerkers van schooladviescentra zijn of, zzp-ers die op dit gebied ervaring hebben, zorgcoördinatoren, ouderconsulenten e.d. Een van de belangrijkste rollen van de begeleiders is die van vragensteller en in staat zijn om de verhalen van de ouders, los van hun eigen agenda, naar boven te halen en deze bespreekbaar te maken binnen de school.