• Tekening: Rozemarijn Tromp
    #FDF100
    #FDF100

Opzet

 

In het project Jong gedaan-Oud geleerd, worden migrantenjongeren en hun ouders uitgedaagd om, vanuit hun eigen ervaringen en denkkaders, het onderwerp opvoeden vanuit een migrantenperspectief te verkennen en belangrijke onderwerpen met elkaar en met hun omgeving te bespreken. Het project heeft het karakter van een experiment. De inhoud van de gesprekken en de manier waarop die gevoerd worden, worden nauwkeurig gemonitord, teneinde overdraagbare programma’s en methodische handreikingen voor migrantenorganisaties en instellingen in Utrecht en in andere gemeenten te ontwikkelen.

Het programma van het experiment kent drie sporen: een jongerenspoor, een ouderspoor en een gezamenlijk spoor.

Doel van het experiment: Jong gedaan-oud geleerd is om:

  1. Jongere migranten te activeren om onderwerpen die samenhangen met opvoeding en die in het dagelijks leven weinig aan de orde komen, met hun eigen ouders en met andere ouders te bespreken.
  2. Migrantenouders te activeren om open te staan voor het gesprek met de jongeren en te ervaren dat het spreken over “achterliggende vragen” de band tussen ouders en kinderen kan versterken.
  3. Aan de omgeving te laten zien wat de waarden en normen zijn die migrantenjongeren en ouders belangrijk vinden als het om opvoeden gaat en hen een plek en positie te geven in het gesprek over opvoeden op lokaal niveau.
  4. Een nadere analyse te geven van het verloop van het experiment en de theoretische betekenis hiervan en op basis daarvan programma's te ontwikkelen die het gesprek tussen jongeren, ouders en hun omgeving op een speelse manier bevorderen en die te gebruiken zijn door actieve groepen migranten, welzijnsinstellingen en anderen.