• Tekening: Rozemarijn Tromp
  #FDF100
  #FDF100

Aanpak

 

De jongerengroep en de oudergroep zijn eerst los van elkaar in gesprek gegaan over wat opvoeden is, en wat zij daarbij belangrijk vinden en welke verwachtingen ze van elkaar hebben. Wat ze elkaar te vragen en te vertellen hebben is vastgelegd in zes animatiefilmpjes die de ouders en jongeren zelf hebben gemaakt. Vervolgens hebben de jongeren en ouders in het gezamenlijk spoor besproken wat ze belangrijk vinden in opvoeden. Enkele van de vragen die daarin aan de orde kwamen:

 • Hoe ben/word je opgevoed?
 • Is er een verschil tussen het opvoeden van jongens en meisjes?
 • Is er een duidelijke vaderrol en een moederrol?
 • Hoe zit het met de normen en waarden die thuis gehanteerd worden en hoe wordt daar in je directe omgeving mee omgegaan (school, buurt)?
 • Hoe zit het met straatcultuur?
 • Wat is de betekenis van gezin, familie en vrienden / vriendinnen?
 • Hoe zie je de toekomst van de jongeren?
 • Over welke onderwerpen praat je met je ouders / je kind? Over welke onderwerpen zou je graag willen praten?

In de korte documentaire "Jong gedaan - Oud geleerd", onder regie van Anna van 't Hek en Alette van Zwieten, zijn gesprekken van de ouders en jongeren te zien die ze gedurende het experiment voerden.

Het experiment is afgesloten met een wijkpresentatie van de uitkomsten en de producten aan andere jongeren, ouders, scholen, welzijnsinstellingen, jongerenwerk en zelforganisaties van migranten.