• #B0D7F4
  #B0D7F4

Initiatiefgroep

De initiatiefgroep kent de volgende leden:

 1. Naïma El Bezaz, journalist/schrijver van o.a. 'De weg naar het noorden' en 'Minnares van de duivel'.
 2. Alfred van Delft, coördinator Sociaal Beleid van MKB Nederland;
 3. Andrée van Es, journalist en voorzitter van GGZ Nederland;
 4. Ton Heerts, federatiebestuurder Sociaal beleid van de FNV;
 5. Ruth Hopkins, onderzoeksjournalist en auteur van het rapport Research based on case studies of victims of trafficking in human being in 3 EU member states;
 6. Anton van Kalmthout, hoogleraar Strafrecht aan de Universiteit van Tilburg en onder meer lid van de wetenschappelijke stuurgroep Platform For International Cooperation on Undocumented Migrants in Brussel;
 7. Hans Kamps, Kroonlid van de SER, voorzitter van de ABU en redactielid Buitenhof;
 8. James Kennedy, hoogleraar Nieuwste Geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en publicist;
 9. Sip Nieuwsma, secretaris van VNO-NCW;
 10. Eelke van der Veen, voorzitter Raad van Bestuur Agis Groep en voorzitter van het Koppelingsfonds.