“Hoe is het nu…?”

Auteur: 
Margreth Hoek

Ieder gezinslid op een eigen eilandje

Elk kind reageert als een vader of moeder langdurig ziek is en thuis van alles verandert. Angst, verdriet, gaan zorgen, boosheid, een andere situatie opzoeken…. De ene reactie is niet beter dan de ander. En niet iedere kind wil praten, sommige willen juist met rust worden gelaten. Deze verschillende reacties worden lang niet altijd begrepen en soms veroordeeld. Zo kan tussen gezinsleden wrijving ontstaan en belandt ieder op een eigen eilandje. 

Praten over emoties

Hoog oplopende emoties bemoeilijken het praten over de gevolgen van de ziekte. Een ouder kan door de ziekte prikkelbaar zijn en buiten proportioneel boos worden om niets. Dat doet pijn. Het ene kind komt regelmatig op ziekenbezoek als de ouder langdurig in het ziekenhuis ligt, de ander nooit. Dat kan een ouder kwetsen en zulke zaken komen naar buiten tijdens ruzies. Het is niemands intentie om elkaar pijn te doen, maar dit wel gebeurt.

De kracht van vriendschap

De jongeren die deelnamen aan de VerhalenKarvaan praten vooral buitenshuis over de ziekte van hun vader of moeder. Dat gebeurt met een speciale vriend of vriendin met wie een klik is en die openstaat voor dit soort gesprekken. Vaak heeft deze vriend ook iets meegemaakt. Dat hoeft geen zieke vader of moeder te zijn. In de gesprekken gaat het om luisteren, met elkaar meeleven en gevoelens delen.

Korte gesprekjes tussendoor

Jongeren ervaren door de ziekte gelaagde en soms ook ambivalente emoties in de relatie met hun vader of moeder. Ze vertellen over wat er thuis is gebeurd en hoe ze proberen om te gaan met een situatie die niet zomaar verdwijnt. Deze gesprekken vinden meestal één op één plaats en ze zijn onderdeel van een bezoekje of uitje. Het gaat dus niet om lange gesprekken. Maar alle korte gesprekken bij elkaar vormen een vervolgverhaal. Als vriend vraag je regelmatig : “Hoe is het nu...” In dat verhaal hebben jongeren zelf de regie: ze bepalen zelf wat ze wel en niet kwijt willen.

Stichting BMP is door ouders en patiëntenorganisaties benaderd om uit te vinden hoe de stilte rond langdurige ziekte en ouderschap doorbroken kan worden. Dit heeft geleid tot het project Niet alleen ziek. De VerhalenKarvaan voor jongeren is georganiseerd met Josien Groot, GZ - psycholoog kind en Jeugd bij het OLVG en Ingeborg Douwes Centrum. Hoogt on Tour verzorgde de animatieworkshop.

De animatiefilmpjes zijn hier te zien: