Filmreportage Je Weet Tog

In Amsterdam Noord hebben jongeren aan de hand van hun eigen levensverhalen onderzocht waarom zo veel jongeren geen passend diploma halen. In deze filmreportage zijn korte fragmenten van hun verhalen in beeld gebracht en zie je de jongeren tijdens een publieke presentatie in discussie gaan met de zaal over hún stellingen.

De waaier en het eindadvies voor ouders, jongeren, scholen, jongerenwerk en het stadsdeel zijn gratis (tegen verzendkosten) te verkrijgen.