• #2EA02E
  #2EA02E
  200

Korte omschrijving

In januari 2009 is het Project Allochtone Mantelzorgers Werken aan hun Toekomst (AMWAHT) van start gegaan. In het kader van dit project is in de steden Utrecht en Amsterdam een opleiding voor allochtone mantelzorgers ontwikkeld die hen uitzicht biedt op vormen van betaald werk.

Het project AMWAHT omvat de volgende onderdelen:

1. Het samen met mantelzorgers ontwikkelen van een opleiding.
In Utrecht en Amsterdam hebben 33 mantelzorgers van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst gedurende een jaar een opleiding van 1 dag in de week gevolgd. In de opleiding hebben zij geleerd andere mantelzorgers te ondersteunen door:

 • het organiseren van lotgenotencontact
 • het uitvoeren van empowermentprogramma’s
 • het ontwikkelen van lokale netwerken van mantelzorgers en lokale instellingen op het gebied van zorg en welzijn
 • het ontwikkelen van andere vormen van ondersteuning en zorg (b.v. vormen van respijtzorg, dagopvang, ondersteuning bij beheer PGB e.d., die specifiek toegesneden zijn op de behoeftes van de doelgroep)

2. Het organiseren van praktijkexperimenten op wijkniveau
Er hebben verschillende praktijkexperimenten op wijkniveau plaats gevonden. In het kader van deze experimenten zijn de opgeleide mantelzorgers als stagiaires gekoppeld aan bestaande instellingen op het gebied van zorg- en welzijn.
Zij zijn tamelijk zelfstandig aan de slag gegaan met:

 • Het organiseren en begeleiden van lotgenotencontact
 • Het uitvoeren van onderdelen van empowermentprogramma’s
 • Het ontwikkelen van netwerken van allochtone mantelzorgers en professionals in de zorg

3. Het creëren van vormen van betaald werk
Van de mantelzorgers die de opleiding hebben gevolgd heeft een deel op eigen kracht betaald werk gevonden. Een ander deel heeft op tijdelijke basis betaald (deeltijd) werk gekregen bij de instellingen waar ze stage hebben gelopen. Een enkeling kan binnenkort op een nieuwe plek aan de slag om lotgenotengroepen voor mantelzorgers op te zetten.
Daarnaast wordt via de website van de stichting BMP een virtuele arbeidspool gemaakt Via deze website zijn de opgeleide AMWAHT-ters op uurbasis in te huren door steunpunten mantelzorg, Cliëntenbelang en andere instellingen op het gebied van zorg en welzijn, voor het opzetten en begeleiden van bestaande lotgenotengroepen en ander soortige bijeenkomsten met allochtone mantelzorgers.

Veel impact

Wij kunnen constateren dat het project zowel voor de deelnemers aan de opleiding als in een breder maatschappelijk perspectief succesvol te noemen is.

Leven veranderd

Het deelnemen aan de opleiding heeft een grote impact op het leven van de cursisten. Zij zijn niet alleen in staat om te voorkomen dat zij zelf overbelast raken door het mantelzorgen en opnieuw in een isolement terecht komen, maar zijn tevens in staat om hun eigen toekomst ter hand te nemen en keuzes te maken van wie en op welke manier ze ondersteuning willen inroepen. Bovendien weten ze uit ervaring wat de steun van lotgenoten voor het eigen functioneren van mantelzorgers kan betekenen en zijn ze in staat om deze ervaring over te brengen op anderen.
Een van de deelnemers verwoordt de betekenis van het meedoen aan de AMWAHT-opleiding als volgt:

“Een tijdje geleden had ik het heel erg moeilijk. Ik raakte helemaal in de war, ik wist niet meer wat ik moest doen.
Gelukkig zat ik in een lotgenotengroep tussen lieve vrouwen en twee begripvolle docenten. Iedereen zorgde en luisterde naar mijn verhaal. Dankzij de vrouwen, de docenten en mijn gezin kwam ik sterker uit mijn problemen.
Ik zei dat er naar me geluisterd werd, dat is waar.
Kennissen en onze families en nog veel andere mensen vroegen vaak hoe het met mijn man ging en met mijn dochters. Maar niemand vroeg aan mij. Hoe het met mij ging.
Was ik dan niet belangrijk of was ik verplicht om te zorgen of was het gewoon mijn taak, of weet ik wat? Wat ik dan in de lotgenotengroep merkte, dat er mensen waren die ook vroegen hoe het met mij ging. Kunnen jullie inschatten wat dat voor mij betekende? Heel veel, echt heel veel. Dus ik was wel belangrijk. Ik ben ook sterk, ik heb ook kracht, en ik heb ook gevoelens. Dus ik ben ook een mens.”