Mijn moeder zei altijd ‘meisje zorg dat je je broek op kan houden’

Interview met producent Karin de Roo, Markant Amsterdam

In Amsterdam vervult Markant, Centrum voor Mantelzorg en Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning, een opmerkelijk rol in AMWAHT Plus. Markant heeft de producentenrol in drie stadsdelen (Centrum, Nieuw West en Zuidoost). Een gesprek met manager Karin de Roo.
 
“Ik kwam in aanraking met AMWAHT Plus In Nieuw West. Ik had een gesprek met Helga van Leeuwen, beleidsmedewerker in dat stadsdeel. Zij zei ‘ik zou graag een AMWAHTopleiding hebben in Nieuw West, maar ik wil dat Markant dat gaat doen’. Ik vroeg me in eerste instantie af wat dat opstarten van de opleiding dan allemaal inhoudt. We hebben er over gesproken dat er trainingen zijn voor producenten en docenten. En er waren binnen Markant een heleboel gegadigden die heel graag een training wilden gaan doen. Dus ik heb nu vier trainers die de docentencursus hebben gedaan. Sommigen wilden het zo graag dat ze het in hun eigen tijd hebben gedaan en dat geeft wel aan dat de animo groot is. En ik vind het prachtig om zo’n kansarme groep als allochtone mantelzorgers naar werk te leiden.
 
Wat ik van huis heb meegekregen, wat mijn moeder altijd zei: ‘meisje, zorg dat je je eigen broek op kan houden, dan ligt de weg voor je open je kan dan alle beslissingen die je neemt vanuit jezelf nemen, wat je wilt en wat je voelt, dan ben je van niemand afhankelijk’. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dat geeft je een vrijheid. En wat ik toch bij een heleboel doelgroepen zie, zeker deze groep die AMWAHT gaat doen, die hebben die vrijheid niet. Maar dit is wel stap één. En wat ik hoor is dat uit de intakegesprekken ook blijkt dat dit ook is dit wat ze willen. Ze willen een perspectief, ja. Vanuit dat oogpunt vind ik AMWAHT echt prachtig.
 
En daarom wil ik ook naar de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, met de vraag of we dit niet stadsbreed kunnen gaan uitzetten in 2013. Want als de werving specifiek in één stadsdeel is, is dat best lastig. Vooral als je de groep gemêleerd wil hebben. Als je de opleiding stadsbreed maakt, kun je hem op verschillende locaties en op verschillende dagen doen en dan is het voor een aantal mensen makkelijker om in te stromen. En als je nu ook ziet: iemand die doet mee en die zegt “ik ken iemand en die wil ook, maar die woont in een ander stadsdeel”, dan moet je ‘nee’ zeggen; en dat is best wel lastig. Zeker ook omdat het een groep lijkt te zijn die moeilijk te benaderen is, die zitten echt thuis; het zijn geen vrouwen die ook een actief sociaal leven hebben.
 
Ik had vorige week een gesprek met iemand die werkt voor de Raad van Bestuur van Welzijnsorganisatie Cordaan. Die zei “die AMWAHT-cursisten worden weliswaar opgeleid als groepswerker, maar ze kunnen na de cursus ook bij ons instromen als hulp in de huishouding. Er zullen een aantal zijn die zeggen ‘hulp in de huishouding, dat was niet echt mijn bedoeling’, maar dan heb je wel intern weer een opleidingstraject tot verzorgende. En het zijn al verzorgenden eigenlijk”. Ik weet zeker dat DMO er wel oren naar heeft, zeker als ik zeg dat ik Cordaan achter me heb staan. Cordaan moet van DMO ook kansarmen een kans bieden. En Cordaan ziet een mogelijkheid om dat, via ons, te doen met AMWAHT Plus”.