Online Werkplaats

Stichting BMP is begonnen met het opzetten van de online werkplaats in voorbereiding op het Nationaal Knooppunt Oral History.
We werken aan online trainingsmodules en aan een overzicht van bestaande tools van onze partners.
De Online Werkplaats is bedoeld om lokale initiatieven op het gebied van oral history op praktische wijze te ondersteunen en de betrokkenheid van mensen uit de omgeving (als makers en publiek) te vergroten. Ook heeft de Werkplaats tot doel om passende presentaties/analyses van de verhalen te stimuleren.

We verwachten in september de eerste opzet te kunnen presenteren. 

De Online Reizende Werkplaats bestaat uit drie elementen:

 1. Een technische handleiding voor het online, dan wel op gepaste afstand, houden van oral history interviews. Denk daarbij aan voorbeelden van apparaten en software programma’s die gebruikt worden voor online interviews, een beoordeling van de geschiktheid daarvan en handreikingen per apparaat en software programma waar opgeleid moet worden bij het plaatsen van de opname apparatuur en het opslaan van de beeld- en audiofragmenten.
 2. Een inhoudelijk online cursusaanbod voor vrijwilligers en professionals over:
  • Het voorbereiden en houden van een kwalitatief goed oral history interview,
  • Het opslaan en bewaren van de interviews
  • Het transcriberen van interviews en de daarbij passende software
  • Het gebruik van metadata en toestemmingsformulieren die passen binnen de AVG en de actuele digitale standaards van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)
  • Het betrekken van lokale gemeenschappen bij het bepalen van de topics van de interviews en het betrekken van lokale gemeenschappen bij het ontwikkelen van concepten voor de (online) presentatie van de interviews
  • Het analyseren van de inhoud van interviews
 3. Een zich ontwikkelende catalogus van geslaagde voorbeelden van publiekspresentaties van oral history materiaal.

De Werkplaats beschikt over allerlei (brainstorm)technieken (o.a. ontleend aan de participatie methodieken van stichting BMP) om mensen die dat niet gewend zijn op creatieve wijze aan het denken te zetten en hun gedachtes te laten vertalen in kunstzinnige werk- en presentatievormen. Per voorbeeldproject wordt van tevoren ruwweg bepaald welk publiek men wil bereiken en op welke wijze dat zal gebeuren. Gaandeweg het project wordt dit beeld in overleg met de betrokkenen verder ingevuld en geconcretiseerd en wordt er een passend publiciteitsplan gemaakt. Daarbij is aandacht voor diversiteit qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond een algemeen uitgangspunt. In deze opzet is een eerste voorbeeldproject uitgewerkt.

De online werkplaats wordt mogelijk gemaakt door: