Günel moet blijven

Günel is actief lid van de kerngroep van de Wijkacademie Stromend Overvecht in Utrecht. Zij komt uit Azerbeidjan en woont al 12 jaar hier. Haar man en 2 kinderen van 8 en 10 jaar hebben de Nederlandse nationaliteit. Maar zij krijgt geen verblijfsvergunning. De IND gelooft niet dat zij is wie ze is. Zelfs een DNA test die aantoont dat zij de moeder van haar kinderen is wordt in twijfel getrokken.

Stichting BMP en ouders uit Overvecht en daarbuiten eisen dat Günel in Nederland mag blijven.

Wij constateren

• Dat de IND de menselijke maat uit het oog verliest en zich zeer formalistisch opstelt.

• Hierdoor leven Günel en haar man en kinderen van 8 en 10 jaar onder de constante dreiging dat zij gescheiden wordt van haar gezin.

• Die alsmaar dreigende uitzetting heeft een enorme impact op hen allemaal.

• Er zijn genoeg bewijzen aan te leveren dat Günel is wie ze zegt dat ze is.

Wij eisen dat de IND de menselijke maat hanteert en deze moeder niet scheidt van haar Nederlandse kinderen. Dit is niet in overeenstemming met het internationale kinderrechtenverdrag.

Ben jij het met ons eens? Onderteken dan deze petitie:

https://petities.nl/petitions/gunel-moet-blijven?locale=nl

Video: Het gevecht

https://vimeo.com/605526099