Voortgangsbericht Wijkacademies Opvoeden - periode april 2014 t/m oktober 2014

Auteur: 
Lone von Meyenfeldt

Het tweede voortgangsbericht doet verslag van de ontwikkelingen binnen de drie Wijkacademies in de Haarlemse Schalkwijk, de Haagse Schilderswijk en Amsterdam Oost. Daarnaast informeert  het bericht over de landelijke lijn en het opleidingsprogramma van het project.

Het voortgangsbericht is als pdf te downloaden: 

Het voortgangsbericht is hier online te lezen: