Nieuwe druk Magazine Opvoeden is een gesprek!

In het magazine Opvoeden is een gesprek - Magazine over opvoeden van morgen komen ouders en jongeren met een migratieachtergrond volop aan het woord. Zij vertellen wat ze belangrijk vinden als het om opvoeden gaat, wat ze van hun eigen opvoeding hebben meegekregen en in wat voor omgeving ze hun kinderen willen opvoeden. Deze uitspraken en verhalen worden afgewisseld met berichten over verschillende onderdelen van het project Opvoeden is een gesprek en met bijdragen van mensen die eraan deelnamen. Ook geeft het magazine een beeld van de activiteiten en vervolgprojecten die voortvloeien uit Opvoeden is een gesprek
Het magazine is te downloaden  en online te lezen 
of te bestellen via onze website