• 200px

Projectomschrijving: Ronduit ziek

Wat vertel ik mijn kind over mijn ziekte, hoe en wanneer?

Ben ik wel een ‘goede ouder’ als ik te moe ben om naar de voetbalwedstrijd te komen?
 

Ik wil wel praten over de ziekte van mijn vader, maar waarom begint hij er zelf niet over?

Zien mijn ouders niet, hoeveel rekening ik met hen hou?
 


© Tony Van Den Boomen - What's your story - on Flickr

Als een ouder chronisch ziek is, roept dit allerlei vragen en -dilemma’s op. Wat vertel je wel en niet aan je kinderen? Wanneer belast je je kind te veel? Ook jongeren vinden het niet makkelijk om het gesprek te beginnen. Wat vraag je wel of niet aan je moeder of vader? Allebei willen wel met elkaar in gesprek, maar ze weten niet goed hoe. Binnen gezinnen is het zorgzaam stil omdat ouders en kinderen elkaar niet willen belasten. Ook buiten gezinnen wordt weinig gesproken, maar dit zou je meer een vermijdende stilte kunnen noemen. Ouders en jongeren komen veel onbegrip tegen. Ronduit praten over de gevolgen van de ziekte is het makkelijkst als iemand de situatie uit eigen ervaring herkent. Maar waar vind je die? Het project Ronduit ziek organiseert in de stad Utrecht twee VerhalenLabs, een voor ouders en een voor jongeren. Verhalenlabs zijn experimenteerplekken waar deelnemers hun vragen en dilemma’s kunnen voorleggen en samen ontdekken welk verhaal ze met wie willen delen.

 

VerhalenLab voor ouders

Het VerhalenLab voor ouders kent tien tot twaalf ouders met, bij voorkeur, een thuiswonend kind. In tien bijeenkomsten gaan zij op zoek naar woorden, proberen creatieve taalvormen uit en spelen vertelsituaties na. Al experimenterend ontdekken ze hoe ze verhalen over zichzelf, de ziekte en haar gevolgen binnen en buiten het gezin willen vertellen. Als afronding maken deelnemers samen met een kunstenaar een creatief product dat wordt gepresenteerd tijdens een afsluitende bijeenkomst voor beide VerhalenLabs.

 

DE EERSTE BIJEENKOMST IS UITGESTELD VANWEGE HET CORONA-VIRUS

Het VerhalenLab voor ouders start op vrijdag 3 april 2020.

Tijdstip: 10.00 tot 12.00 uur, de bijeenkomsten zijn om de drie weken.

Plaats: Drie Generatie Centrum, Bernadottelaan 23, 3527 GA Utrecht

 

Verhalenlab voor jongeren

Het VerhalenLab voor jongeren is voor tien tot twaalf jongeren ouder dan zestien jaar. De jongeren bedenken welke vragen ze hebben, aan wie ze deze willen voorleggen en gaan op zoek naar antwoorden die worden gedeeld in VerhalenLab. Zo wordt duidelijk welke vragen zij (thuis) willen stellen en wat zij over zichzelf en de ziekte van hun vader of moeder binnen en buiten het gezin willen delen. De jongeren maken met een kunstenaar een eigen creatief product dat wordt gepresenteerd tijdens een afsluitende bijeenkomst voor beide Verhalenlabs. 

Voor de uitvoering van het Verhalenlab voor jongeren wordt een school in de stad Utrecht gezocht.

 

Kring van getuigen

Elk VerhalenLab kent een kring van getuigen die de deelnemers zelf kiezen. Dit kan een familielid, vriend of een andere bekende van de deelnemer zijn. De ouders en jongeren kunnen met hun getuige de ervaringen met het VerhalenLab delen. 

 

Stuurgroep

Het project kent ook een stuurgroep. In de stuurgroep zitten ervaringsdeskundige ouders, vertegenwoordigers van lokale en landelijke organisaties die aan de wieg van het project hebben gestaan en enkele deskundigen. Zij denken mee over de inhoudelijke en strategische ontwikkelingen binnen het project. Ook denken zij na over hoe zij als organisatie zelf verder kunnen werken met de resultaten van het project.

 

Het project Ronduit ziek is ontwikkeld door Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie naar aanleiding van vragen van ouders en patiëntenverenigingen. Het project wordt uitgevoerd in de stad Utrecht in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg Utrecht.

Meer weten: mail dan naar ronduitziek@stichtingbmp.nl

 

 

Looptijd vanaf: 
februari 2020