Succes van: Je Weet Zelluf

Auteur: 
Rotterdams Onderwijs Magazine - januari nr.1 jaargang 36 - Ronald Buitelaar

 

 
Vorige maand presenteerden jongeren van onder meer de wijkschool Feijenoord het advies ‘Hoor me dan, zie me dan’ aan wethouder Korrie Louwes. Het advies is tot stand gekomen in het kader van het Rotterdamse experiment ‘Je Weet Zelluf’, een deelproject van ‘Opvoeden is een gesprek’. Het benadert de aanpak van voortijdig schoolverlaten vanuit het perspectief van jongeren zelf. De presentatie werd door de jongeren zelf verzorgd en bestond uit een toelichting op het advies, liederen, gedichten en een korte film.
 
‘Een belangrijk advies, waarin jullie zelf aan het woord komen en dat goed aansluit op wat wij al doen’. Korrie Louwes bleek met het advies in haar sas, maar voegde eraan toe dat er ook iets van jongeren zelf verwacht wordt: ‘Het is mooi dat jullie dromen hebben en natuurlijk wil de overheid, de school en jullie  omgeving je helpen waar het maar kan, maar besef goed dat het altijd bij jezelf begint. Die droom komt elke dag een beetje dichterbij als je morgen een stapje wilt zetten.’
 
Afgaand op de verhalen van de jongeren is niet het zetten van een eerste stap het probleem, maar is het vooral belangrijk dat het wat scholing en begeleiding betreft niet bij loze beloftes blijft. Zo zouden schoolorganisaties toegankelijker moeten worden, leraren meer betrokken moeten zijn bij de leefwereld van jongeren en het onderwijs van meer kwaliteit. De 20-jarige Nicole den Os verwoordde het als volgt:
 
Mijn passie, mijn dromen, mijn ambities,
dat is waar ik naar streef.
Slagen, een diploma en werk,
dat is wat ik belangrijk vind.
Opties, een toekomst  en steun,
dat is wat ik nodig heb.
 
Onzekerheid, angst en stress,
dat is waar ik last van heb.
Onbegrip, geen respect en afwijzingen,
dat is wat ik krijg.
Geduld, motivatie en toewijding,
dat is wat ik geef.
 
Dit is wie ik ben.
Dit is wat ik wil.
Dit is wat ik kan.
Dit is mijn leven.
Ik hoop dat ik hiermee mijn dromen kan bereiken.