Habiba Chrifi-Hammoudi over mantelzorgsters

Auteur: 
Evelien Vos - Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

Tussen 2009 en 2011 voerde BMP, onder de naam AMWAHT (Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst)  twee experimentele opleidingstrajecten uit in Amsterdam en Utrecht. Op basis van deze experimenten, die inzetten op de empowerment van allochtone mantelzorgers en die hen leerden om zelf lotgenotengroepen van mantelzorgers op te zetten en te begeleiden, is een opleiding voor professionals ontwikkeld (train de trainer). Dit leidde tot tal van nieuwe AMWAHT-opleidingen in onder andere Zwolle, Nijmegen/Arnhem, Alkmaar, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Inmiddels niet meer alleen voor allochtone mantelzorgers maar voor alle mantelzorgers.

Wij vinden het bijzonder dat er nog steeds AMWAHT opleidingen worden gegeven. Steunpunt Mantelzorg Utrecht-Centraal kent zelfs een aparte coördinator AMWAHT. Over haar belevenissen en manier van werken is onlangs een kort artikel verschenen in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. 

Binnenkort komen alle mantelzorgers die de AMWAHT opleiding in Utrecht door de jaren heen gevolgd hebben bij elkaar.

Het artikel is hier te lezen en te downloaden:


Bent u geïnteresseerd in AMWAHT? Movisie verzorgt een Train-de-trainer ondersteuners mantelzorg