Projectomschrijving: Stromend Overvecht

Een wijkacademie voor oude en nieuwe bewoners
 

In de Utrechtse wijk Overvecht bestaat sinds oktober 2017 de Wijkacademie Stromend Overvecht. Het motto van deze Wijkacademie is: leren van elkaar. Een kerngroep van ruim 20 vrouwen komt daartoe eens in de twee weken bij elkaar in Buurtcentrum De Jager. Ze bespreken thema’s die voor hen belangrijk zijn en ontwikkelen samen met andere organisaties programma’s voor de wijk om belangrijke onderwerpen als “veilig buitenspelen” en “het bijzondere van taal” aan de orde te stellen. De kerngroep bestaat voor de ene helft uit vrouwen die recent naar Nederland zijn gevlucht en voor de andere helft uit vrouwen met een migratieachtergrond die al heel lang in Overvecht wonen.

  1. In de bijeenkomsten werken de deelnemers aan hun persoonlijke ontwikkeling en hun eigen toekomst
  2. Praten ze met elkaar over opvoeden en over de manier waarop het Nederlandse schoolsysteem en het inburgeringsbeleid werken
  3. Kijken ze naar de wijk en wat ze als moeders kunnen doen om het sociale klimaat te verbeteren
  4. Ontwikkelen ze, in samenwerking met andere oudergroepen, creatieve programma’s om andere wijkbewoners te betrekken.

De afgelopen drie jaar is er een hechte groep ontstaan waar de deelnemers zich vrij voelen om persoonlijke verhalen te delen en dilemma’s aan anderen voor te leggen. De afgelopen periode heeft de groep onder meer:

  • Een herfstfeest georganiseerd waarin verhalen en taal belangrijke onderwerpen waren;
  • Een krant uitgebracht over veilig buitenspelen en de rol van ouders;
  • Een wijkbijeenkomst georganiseerd waarbij ze zelf korte theaterscenes speelden over situaties op straat;
  • De gemeente een advies gegeven over het opnemen van de principes van de Vreedzame school in het inburgeringsbeleid;

De vrouwen formuleren per jaar hun persoonlijke doelen en de stappen die ze willen zetten om die doelen te bereiken. In de coronatijd gingen de bijeenkomsten natuurlijk niet door, terwijl er juist in die tijd zoveel behoefte was aan emotioneel support. Daarom hebben we de deelnemers elke twee weken persoonlijk gebeld en via de Whatsappgroep een project gedaan om woorden te verzamelen die in deze tijd van bijzondere betekenis waren/zijn en deze te voorzien van een bijpassende foto. Over de individuele gesprekken heeft Saskia Moerbeek enkele blogs geschreven.

Stromend Overvecht maakt deel uit van het Utrechtse netwerk Ouders van Betekenis dat de inspanningen van ouders voor een fijn pedagogisch klimaat in wijken en buurten zichtbaarder wil maken. De Wijkacademie bestaat in ieder geval nog tot en met september 2021.

Looptijd vanaf: 
januari 2018 tot juni 2022