Teken deze "Oproep tot een andere focus op het sociaal werk"

Auteur: 
Saskia Moerbeek & Kathinka Bruinsma

De PDF met de volledige oproep is te lezen en te downloaden door hieronder te klikken: 

 

Lijst met namen van mensen die het manifest ondertekenen:

Fadma Bouchataoui, coördinator bij stichting De Verbinding voor de Wijkacademies Opvoeden in Rotterdam Zuid, trainer en expert op het gebied van opvoeden in de multiculturele samenleving.
Menno Evers, adviseur wijkgericht werken, oud gebiedsverbinder gemeente Haarlem, stadsdeel Noord.
Anita Keita, directeur- bestuurder Versa Welzijn in Hilversum
Karim Chatouani, teamleider Elk Welzijn Culemborg, werkt als manager, trainer en coach.
Carine Thesingh, voorzitter Eigenwijs in de wijk, oud directeur/bestuurders Spelenderwijs Utrecht.
Firoez Azarhoosh, Kwartiermaker programma armoede bestrijding; Samen Vooruit, Indische Buurt aan Zet
Sandra Kuijpers
Sandra Zamir, Sociaal Werker/  Opbouwwerker Versa Welzijn
Raymond Kloppenburg, Senior onderzoeker Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht. Bestuurslid European Association of Schools of Social Work
Petra Jonkman, Coördinator cluster Opvoeden & Opgroeien Humanitas, Projectcoördinator Kind aan Huis
Marianne van der Mooren, Coördinator Thuisadministratie en LEFO; Aanspreekpunt Groningen Zuid
Mariet Rankenberg, Coördinator Opvoeden & Opgroeien Humanitas
Andy Clijnk
Mieke van Dommelen, Power by Peers
Daniël Giltay Veth
Eline van Houte, Projectleider Stichting Stimulance 
Karin Hanekroot, Vrijwilligersacademie
Feiko van Deuren
Danielle Pennings Schouwenaar
Mieke Steenveld, JATTA
Theo Kemper, Kemperinterim
Donata Verheugd, Trainer /aandachtsfunctionaris collectief hulpverleningsaanbod
Nathan Rozema, Labyrinth
Erik ten Hove, Regiomanager Samen Veilig
Miele van Nispen
Jan Willem Westerink
Nanda van der Boom, Limonadebrigade
Dennis de Vries, directeur Stichting Vreedzaam
Marjan Bosman
Ina van Zwol
Baukelien Franken, Intentief
Annemiek van Vliet, directeur Stichting Vreedzaam
Judith Tijdink, coördinator schuldhulpmaatje Culemborg
Afke de Jong, adviseur huiselijk geweld Gooi en Vechtstreek
Bob Hurjus, onderzoeker pedagogische civil society Universiteit Utrecht