Review Ouderschapsspel

Auteur: 
Greet Meesters

Door Greet Meesters, ontwikkelingspsychologe, trainer, coach, muzikante

Al meer dan 3 jaar gebruik ik het door Margreth Hoek ontwikkelde Oudersschapsspel in mijn trainingen aan ouders van zorgintensieve kinderen (www.ervaringsdeskundigeouders.nl). Het is een laagdrempelige en inspirerende manier om met ouders in gesprek te gaan over ouderschap. Wat mij aanspreekt in het spel is dat er is veel ruimte is voor ieders verhaal en de deelnemers echt worden gestimuleerd bemoedigend te luisteren en zo ruimte te maken voor elkaars verhalen. Door het spel meerdere keren achter elkaar te spelen onder roulerend gespreksleiderschap zie je dat deelnemers vaardiger worden, meer ruimte durven nemen om elkaar vragen te stellen en een reactie te geven op het verhaal van de ander vanuit hun eigen perspectief. Dit helpt de deelnemers om zich op een nieuwe manier tot elkaars verhaal en dat van zichzelf te verhouden. De ouders die in 2021-2022 de training Ouders Ervaren en Deskundig volgen zullen op 5 februari 2021 hun ervaringsverhalen presenteren tijdens een online symposium. Het spelen van het ouderschapsspel heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het uiten en vormgeven en uiten van hun eigen verhaal.

In opdracht van Stichting De Kap en Mee Veluwe train ik op dit moment 6 ouders van zorgintensieve kinderen uit Apeldoorn online hoe zij met het Ouderschapsspel kunnen werken en het spel kunnen introduceren bij een nieuwe groep ouders. Deze training bestaat uit 5 dagdelen van 2 uur. Ondanks onze eerste bedenkingen of deze training online mogelijk was, zijn de ervaringen positief. Het is ook online goed mogelijk om elkaar te bemoedigen en ruimte te maken voor elkaars verhalen. Na 4 online bijeenkomsten is een proces op gang gekomen waar de deelnemers zelf steeds meer vertrouwen hebben gekregen in de mogelijkheden van het spel en hun begeleidingsvaardigheden. Na de laatste bijeenkomst in januari zijn zij voldoende toegerust om verhalen over ouderschap van andere ouders op te halen door middel van het spel. Zij zijn hierdoor weer een nieuwe steun in de rug zijn voor andere ouders. Ria Sijbersma van MEEVeluwe zal het proces van deze ouders blijven ondersteunen.  Zij ziet dat het spelen van het Ouderschapsspel helpt om een stevig en inspirerend netwerk van ouders te bouwen in Apeldoorn. “Ik wou dat ik er jaren eerder mee begonnen was”… “Het delen van de verhalen met andere ouders op een veilige en inspirerende manier is heel heilzaam. Het geeft (h)erkenning op een manier die alleen ouders elkaar geven die vergelijkbare ervaringen hebben in het ouder zijn van een zorgintensief kind”, aldus Sijbersma. Het werken met het ouderschapsspel werkt als een vliegwiel in het verder bewust nadenken over verschillende manieren om aandacht te besteden aan het versterken van de vaak eenzame positie van ouders met een zorgintensief kind.