8. Over Vreemdelingen, Vluchtelingen, Migranten & Multicultureel Amsterdam

Over VREEMDELINGEN, VLUCHTELINGEN, MIGRANTEN & MULTICULTUREEL AMSTERDAM

 

1. ALGEMEEN

2. GESCHIEDENIS

Slavernij

Eerste Wereldoorlog

Tweede Wereldoorlog

Plaatsen van herinnering, culturele gidsen  & Wandelroutes

Kerk, moskee  & synagoge

3. SPECIFIEKE GROEPEN (naar categorie)

Illegalen, daklozen & noodopvang

Asielzoekers, vluchtelingen & inburgering

Kennismigranten

(Potentiële) Radicalen & de moord op Theo van Gogh

Jongeren

Mannen

Vrouwen

LHBT

Ouderen

4. POLITIEKE PARTICIPATIE, POLITIEKE PARTIJEN, BESTUURDERS & POLITICI

5. RELIGIE, HUISVESTING & SEGREGATIE, ZORG, ONDERWIJS, SPORT & CULTUUR, WERK & CRIMINALITEIT

Kerk, moskee, synagoge & religie

Huisvesting & segregatie

(On-)gezondheid, voeding & zorg

Opvoeding & onderwijs

Hogeschool, universiteit, studenten, onderzoek & wetenschap

Sport

Taal, kunst & cultuur

Arbeidsmarkt, ondernemers, bedrijven & gastarbeiders

Rechtspraak & criminaliteit

6.SPECIFIEKE GROEPEN (naar herkomst)

Antillianen & Surinamers

Armeniërs

Belgen (Zuid-Nederlanders)

Brazilianen

Chilenen

Chinezen

Duitsers

Fransen, Hugenoten

Ghanezen

Indiërs

Indische Nederlanders

Indonesiërs

Iraniërs

Italianen

Japanners

Joden

Koerden

Latijns-Amerikanen

Marokkanen

Molukkers

Nigerianen

Noren

Pakistanen

Polen

Portugezen

Roma

Russen

Somaliërs

Spanjaarden / Spaanstaligen

Surinamers

Syriërs

Tamils

Turken

Zuid-Afrikanen

Zuid-Europeanen

7. AMSTERDAMSE GEBOUWEN, STRATEN & WIJKEN

Amsterdam-Noord

Amsterdam–Oost

Amsterdam-Zuid

Bos en Lommer

De Baarsjes

Indische buurt

Jordaan

Kinkerbuurt

Osdorp

Slotermeer

Transvaalbuurt

8. ORANISATIES & ADVIESORGANEN

ADVIESRAAD  VOOR HET MINDERHEDENBELEID GEMEENTE AMSTERDAM

ADVIESRAAD DIVERSITEIT EN INTEGRATIE

MELDPUNT DICRIMINATIE (REGIO) AMSTERDAM

9. GEMEENTE AMSTERDAM

10. AMSTERDAM COMPARATIEF

A. Nederland: Amsterdam – Rotterdam

B. Nederland: Amsterdam & andere steden

C. Internationaal

Bronnen:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. ALGEMEEN

 

Bakker, Ad, De canon van Amsterdam

Voor nieuwe Amsterdammers.

Amsterdam: Boom Uitgevers. December 2008. 244 blz.

 

Berg, Natasja van den, Michiel Hulshof, Menno van der Veen, Amsterdammers over mensenrechten     

Mensenrechtengesprekken in de stad.

Amsterdam: Tertium / Pakhuis De Zwijger. December 2015. 92 blz.          

[In opdracht van Gemeente Amsterdam]

 

Brink, Gabriel van den & Dick de Ruijter, Culturele kansen

Over ondernemende burgers in Amsterdam.

Amsterdam: Prometheus / Bert Bakker. Oktober 2013. 304 blz.

 

Boateng, Millie, En Amsterdam dan?

Een onderzoek naar de ontwikkeling van de publieke berichtgeving en het beleid over etnische minderheden in Amsterdam in de jaren 1989-1999.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Geesteswetenschappen. Geschiedenis. Juli 2012. 59 blz.

 

Bolderheij, Fenna & Thea van der Linden, Wereldreis in Amsterdam

Gids voor ontmoeting van culturen.

Foto's: Joke van Vlijmen.

Amsterdam: Stichting Bij de Tijd. 2002. 60 blz.

 

Broere, Kees, Van Accra naar Amsterdam

Afrikaanse migranten op weg naar Europa.

Amsterdam: Meulenhoff / De Volkskrant. 2010. 222 blz.

 

Butter, Ewoud, met bijdragen van Warner Hemmes en Roemer van Oordt, Pijlers voor bruggenbouwers

Over de ondersteuning van allochtone vrijwilligersorganisaties.

Amsterdam: Amsterdams Centrum Buitenlanders. 2006. 11 blz.

 

Dagevos, Jaco & Arend Odé, Minderheden in Amsterdam

Contacten, concentratie en integratie.

Een advies voor Amsterdam.

Amsterdam: WRA / Wetenschappelijke Raad voor Amsterdam/ SISWO. 2003. 50 blz.

 

Dam, Rosine van, Armoede in Amsterdam

Het belang van sociale netwerken en de rol van etniciteit voor mensen die langdurig in armoede leven.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociologie en Antropologie. Juli 2015. 92 blz.

Masterscriptie.

 

Dubbelman, Jan Erik & Jaap Tanja (Red.), Vreemd gespuis

Amsterdam: Anne Frankstichting. Ambo / Novib. 1987. 224 blz.

 

Eerd, I. van & B. Hermes, Pluriform Amsterdam

Essays.

Amsterdam: Amsterdam University Press. 1998. 205 blz.

 

Frissen, Renée & Sadik Harchaoui  (Red.), Integratie & de metropool

Perspectieven voor 2040.

Amsterdam / Utrecht: Van Gennep / Forum. 2011. 192 blz.

 

Fuchs, J.M. & W.J. Simons, Nou hoor je het eens van een ander

Buitenlanders over Amsterdam.

Den Haag: Kruseman. 1975. 160 blz.

 

Hagemans, I., A. Hendriks, J.C. Rath & S.L. Zukin, From greengrocers to cafés

Producing social diversity in Amsterdam.

In: S. Zukin, P. Kasinitz & X. Chen (Eds.), Global Cities, Local Streets: Everyday Diversity from New York to Shanghai.

New York: Routledge. 2016. p. 90-119.

Heelsum, A. van, The Case Study on Diversity in Amsterdam, the Netherlands Cities Local Integration Policies.

Dublin: Eurofound. 38 p.

 

Heelsum, A. van, Diversity policy in employment and service provision

Case study: Amsterdam, the Netherlands.

Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 2009. 35 p.

https://pure.uva.nl/ws/files/4277400/58192_EF091713EN.pdf

 

Heelsum, A. van, The Case Study on Intercultural and Interreligious Policies in Amsterdam, the Netherlands

Cities Local Integration Policies.

Dublin: Eurofound. 2009. 59 p.

 

Heijmans, Toine (Red.), Allochtonië

Migranten in Nederland.

Amsterdam: Meulenhoff / De Volkskrant. 2003. 240 blz.

 

Hoekstra, Myrte, Baseline study on super-diversity and urban policies in Amsterdam,The Netherlands

ICEC - Interethnic Coexistence in European Cities.

A comparative and applied oriented analysis of neighbourhood-related policies.

Vienna: ICEC - Interethnic Coexistence in European Cities. August. 2014. 85 p.

 

Klooster, Eva, Een kwalitatief onderzoek naar onbehagen over  de multiculturele samenleving

Amsterdam: Stichting Voorbeeld / Cadre bv. Mei 2009. 30 blz.  

 

Koning, Daniel (foto’s) & Bernd Wouthuysen, Wij Amsterdam

Van Afghanistan tot Zwitserland.

Amsterdam: Uitgeverij De Verbeelding. 2011. 206 blz.                                                       

 

Looijen, Taco K., Ieder is hier vervuld van zijn voordeel…

Amsterdam in de ogen van buitenlanders.

Amsterdam: Peter van der Velden. 1981. 101 blz.

 

Mepschen, Paul, A discourse of displacement

Super-diversity, urban citizenship, and the politics of autochthony in Amsterdam.

In: Ethnic and Racial Studies. 6 December 2017. p.1-18.

 

Musterd, S. & W. Ostendorf, Stedelijke armoede en etniciteit in de verzorgingsstaat

Amsterdam als voorbeeld,.

In: Sociologische Gids. (40) 1993. blz. 466-481.

 

Musterd, S. & W. Ostendorf, Ethnicity and the Dutch Welfare State

The Case of Amsterdam.

In: EthniCity, Geographic Perspectives on Ethnic Change in Modern Cities.

London: Rowman & Littlefield. 1996. p.121 – 140.

 

Nell, Liza,  & Jan Rath (Eds.), Ethnic Amsterdam

Immigrants and Urban Change in the Twentieth Century.

Amsterdam: Amsterdam University Press. Solidarity and Identity Series. 2009. 216 p.

 

Penninx, R. &  B. Slijper, Voor elkaar?

Integratie, vrijwilligerswerk en organisaties van migranten.

Amsterdam: IMES. 1999. VI, 42 blz.

 

Portegijs, Nico, De nieuwe Amsterdammers

Dokumentatieboek.

Amsterdam: Amsterdams Centrum Buitenlanders. 1983. 151 blz.

 

Rath, J., Een etnische stoelendans in Mokum?

Over de economische incorporatie van immigranten en hun nakomelingen in Amsterdam.

In: A. Gevers (Red.), Uit de Zevende.  50 jaar Sociaal-Culturele Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Amsterdam: Het Spinhuis. 1998. blz. 235-249.

 

Rath, J., Het Mooist van Mokum

Rede uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar in de Sociologie, in het bijzonder de studie der stad en haar etnische en culturele verscheidenheid, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedrags-wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

13 oktober 2006. 32 blz.

 

Rooy, Piet de & Emma Los (Red.), De canon van Amsterdam                                                                                      

Amsterdam: Boom Uitgevers. December 2008. 259 blz.

 

Saunders, Doug, Arrival City

How The Largest Migration In History Is Reshaping Our World

New York: Pantheon Books. March 2011. 368 p.

Sprott, Sandra & Janice Deul, Little black hair book

Schiedam: De Boekfabriek. September 2015. 176 blz.

 

Starik, F., De eenzame uitvaart

Hoe dichters eenzame doden op hun laatste tocht vergezellen.

Amsterdam: Nieuw Amsterdam. 2005. 224  blz. plus cd.

Met bijdragen van Anneke Brassinga, Tsead Bruinja, Eva Gerlach, Judith Herzberg, Hans Kloos, Neeltje Maria Min, Simon Vinkenoog, Rogi Wieg, Menno Wigman]

 

Starik, F., Een steek diep

Schetsen van verloren levens.

Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers. 2011. 256 blz.

 

Tillie, J.N., F.F. Vermeulen &  R. van de Walle, Different effects of ethnic diversity on social capital

Density of foundations and leisure associations in Amsterdam neighbourhoods. Urban Studies. 2011.

 

Uitermark, Justus & Ugo Rossi & Henk van Houtum, Reinventing Multiculturalism:

Urban Citizenship and the Negotiation of Ethnic Diversity in Amsterdam.

In: International Journal of Urban and Regional Research. 29. February 2005. 622-640.

 

Valk, Ineke van der & Wil van der Schans, Extreemrechts in Amsterdam

Amsterdam: Anne Frank Stichting, Onderzoek en Documentatie;

Leiden: Universiteit Leiden, Departement Bestuurskunde;

Amsterdam: Pallas Publications. 2011. 123 blz.

[Onderzoek in opdracht van de Gemeente Amsterdam uitgevoerd door de Anne Frank Stichting, afdeling Onderzoek en Documentatie en Universiteit Leiden, Departement Bestuurskunde]

 

Waard, Marco de, Imagining Global Amsterdam

History, Culture, and Geography in a World City.

Amsterdam: Amsterdam University Press. August 2012. 320 p.

 

Wekker, Fenneke, Top-down Community Building and the Politics of Inclusion

London/ New York: Palgrave Macmillan / Springer International Publishing. June 2017. VII, 93 p.

 

2. GESCHIEDENIS

(Zie ook 6. Specifieke groepen (naar herkomst))

 

Baert, Mr. J., De Vluchteling in Nederland

Met een overzicht van het aantal en de aard der vluchtelingencomité’s.

Assen: Van Gorcum & Comp. N.V., Uitgevers. 1938. 28 blz.

 

Berends, Johanna Antonia, De Amsterdamse vreemdelingenkwestie in de late negentiende eeuw

Amsterdam: Vrije Universiteit. Faculteit Rechtsgeleerdheid. Criminologie. Masterscriptie.

Februari 2017. 55 blz.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/14_2519094_0.pdf

 

Blakely, Allison, Blacks in the Dutch World

The Evolution of Racial Imagery in a Modern Society.

Bloomington / Indianapolis: Indiana University Press. 1993. 329 p.

 

Booij, Klaasjan, Amsterdam als aankomstplaats

Nieuwkomers tijdens het interbellum.

Amsterdam: UvA. Doctoraalscriptie Geschiedenis, ESG. 2001.

 

Broek, G.J.A., Weerkorpsen

Extreemrechtse strijdgroepen in Amsterdam 1923 -1942.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. 2 oktober 2014. 348 blz.

Proefschrift.

 

Bronkhorst, Daan, Een tijd van komen

De geschiedenis van vluchtelingen in Nederland.

Amsterdam: Federatie VON / Uitgeverij Jan Mets. 1990. 162 blz.

 

Campen, Jan van & Femke Diercks (Eds.), Asia in Amsterdam

The Culture of Luxury in the Golden Age.

New Haven: Yale University Press. October 2015. 356 p.

 

Cornelissen, Igor, De GPOe op de Overtoom

Spionnen voor Moskou 1920-1940.

Amsterdam: Van Gennep. 1989. 306 blz.

 

Cruson, C., Vluchtelingen in de stad

De vluchtelingenpolitiek  van de Amsterdamse magistraat in de periode 1681-1685.  In: C. Cruson & J. Dronkers, De stad. Beheersing van de stedelijke ruimte.

Houten, 1990. blz. 89-109. 

 

Frijhoff, Willem & Maarten Prak (Red.), Geschiedenis van Amsterdam

Deel IIa. Centrum van de wereld, 1578-1650.

Amsterdam: SUN. 2004. 533 blz.

 

Frijhoff, Willem & Maarten Prak (Red.), Geschiedenis van Amsterdam

Deel IIb. Zelfbewuste stadstaat, 1650 – 1813.

Amsterdam: SUN. 2005. 582 blz.

 

Gaspar, Renaat, Op de vlucht voor de guillotine

Herinneringen van émigrés aan hun verblijf in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1793-1795.

Zutphen: Walburg Pers. 2010. 128 blz.

 

Gelderblom, Oscar, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630)

Hilversum: Verloren. 2000. 350 blz.      

 

Gomis, Luna, History and Legacy of  the South African Products Exhibition in Amsterdam, 1907

Narratives of kinship, trade, and profit in Dutch – South African relations, 1882-1941.

Master thesis History, specialization Migration and Mobility. July 2018. 63 p.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/13_2517850_1.pdf 

 

Hageman, Mariëlle, Het A’damboek

1275-2003.

Amsterdam: Uitgeverij Toth / Gemeentearchief Amsterdam. 2003. 412 blz.                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Hageman, Mariëlle, Amsterdam in de wereld

Sporen van Nederlands gedeelde verleden.

Amsterdam: Ambo | Anthos. 2016. 365 blz.

 

Heerma van Voss, Lex, Marjolein ’t Hart, Karel Davids, Karwan Fatah-Black, Leo Lucassen & Jeroen Touwen, Wereldgeschiedenis van Nederland

Amsterdam: Ambo Anthos. 2018. 751 blz.

[1628. Braziliaanse in de Republiek. (231-235); 1656. ‘Twee mooren in een stuck van Rembrandt’. (265-269); 1658. Onmisbare migranten voor de Gouden Eeuw. (270-274); 1663. Een utopische Nieuwe Wereld. (281-286); 1714. Hollandse krachten in de eeuw van Newton. (305-310); 1725. De wereld volgens de gebroeders Ottens. (317-322); 1966. De Bijlmermeer: een modernistisch mozaïek. (647-652)]

 

Hondius, D.G. & Ulli Fischer, ‘Zwarten uit de schaduw

Zwarte mensen in Amsterdam in de 17e eeuw.

In: Ons Amsterdam. April 2007. blz.144-147.                                                                                                   

 

Hondius, D.G., Black Africans in Seventeenth-Century Amsterdam

In: Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme. Special issue / Numéro spécial: Sub-Saharan Africa and Renaissance and Reformation Europe: New findings and New Perspectives. Lowe, K. (Ed.). Toronto, Canada: Center for Renaissance and Reformation Studies, CRRS. 2008. p. 85-103.

 

Jacobsen Jensen, J.N., Reizigers te Amsterdam

Beschrijvende lijst van reizen in Nederland door vreemdelingen vóór 1850.

Bewerking der bekroonde antwoorden op een van wege het Genootschap Amstelodamum uitgeschreven prijsvraag door J.N. Jacobsen Jensen.

Amsterdam: Genootschap Amstelodamum. 1919. XVI, 259 blz.

 

Kaplan, Benjamin J., Muslims in the Dutch Golden Age

Represententations and realities of religious toleration.

Amsterdam: Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw. 2007. 34 p. Fourth Golden Age Lecture. Delivered on Tuesday 23 May 2006.

 

Knotter, Ad en Jan Luiten van Zanden, Immigratie en arbeidsmarkt te Amsterdam in de 17e eeuw

In: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 13:4 (1987). blz. 403-431.

 

Knotter, Ad, Vreemdelingen in Amsterdam in de 17e eeuw

Groepsvorming, arbeid, ondernemerschap.

In: Vreemdelingen in Holland.

Historisch Tijdschrift Holland. (27)4/5. Oktober 1995. blz. 219 -235.

 

Kuijpers, Erika, Van kooplieden tot varensgezellen

Onderzoek naar migranten in zeventiende-eeuws Amsterdam, 25 jaar na Simon Hart.

In: Honderdvijftig jaar Gemeentearchief Amsterdam; Speciaal nr. van: Amstelodamum. Vol. 85. Afl. 5. Sept-okt, 1998. blz.185-193.

 

Kuijpers, Erika, Wanhoopsmigratie

Of wat tienduizenden migranten in de zeventiende eeuw naar Amsterdam bracht.

In: Leidschrift 23:2 (2008)  blz. 43-62.

 

Kuijpers, Erika, Migrantenstad

Immigratie en sociale verhoudingen in zeventiende-eeuws Amsterdam.

Hilversum: Verloren. 2005. 447 blz.

Proefschrift Universiteit Utrecht.

 

Kuijpers, Erika  & Maarten Prak, Burger, ingezetene, vreemdeling

Burgerschap in Amsterdam in de 17e en 18e eeuw.

In: Joost Kloek & Karin Tilmans, Burger. Een geschiedenis van het begrip in de Nederlanden van de Middeleeuwen tot de 21e eeuw.

Amsterdam: Amsterdam University Press. 2002. blz. 213-232.

 

Kuijpers, Erika  & Maarten Prak, Gevestigden en buitenstaanders

In: W. Frijhoff & M. Prak (Red.), Geschiedenis van Amsterdam. Deel II-1: Centrum van de Wereld, 1578-1650.

Amsterdam: SUN. 2004. blz.189-239.

 

Kuijpers, Erika &  Lotte van de Pol, Poor women’s migration to the city

The attraction of the Amsterdam health care and social assistance in early modern times.

In: Journal of Urban History. 32:1 (November 2005). blz. 44-60.

 

Leenders, (M.H.C.H) Marij, Vluchtelingen en vreemdelingen in Amsterdam Liberale opvang  tussen 1870-1900.

In: Ons Amsterdam. September 1992. blz. 202-205.

 

Leenders, Marij, Ongenode gasten

Van traditioneel asielrecht naar immigratiebeleid, 1815-1938.

Hilversum: Uitgeverij Verloren. 1993. 310 blz.

[Dissertatie Rijksuniversiteit Utrecht]

 

Lesger, C., Migranten in Amsterdam tijdens de 18e eeuw.

Residentiële spreiding en positie in de samenleving.

In: Amstelodamum. Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum. 89. (1997)

blz .41- 68.

 

Lesger, Clé, Migrantenstromen en economische ontwikkeling in vroegmoderne steden

Nieuwe burgers in Amsterdam en Antwerpen 1541-1655.

In: Tijdschrift voor Stadsgeschiedenis (1)2. (2006). blz.97-121.

 

Lucassen, Leo, (Red.), Amsterdammer worden

Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000.

Amsterdam: Vossiuspers UvA. 2004. 228 blz.

 

Lucassen, L. & J. Lucassen, Winnaars en verliezers

Een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie.

Amsterdam: Bert Bakker. April 2011.302 blz.

Nieuwe geactualiseerde editie: Vijf eeuwen migratie

Een verhaal van winnaars en verliezers.

Amsterdam: Atlas-Contact. Juni 2018. 384 blz.

 

Lucassen, L. & H. Wals, Het DNA van Amsterdam

Pleidooi voor een immigratiemuseum. 

2014.

 

Mak, Geert, Een kleine geschiedenis van Amsterdam

Amsterdam: UItgeverij Atlas. 1995. 368 blz.

 

Marrabou, A., De mogelijkheden voor een immigratiemuseum in Amsterdam

2015.

 

Nierop, F.S van, De immigratie en emigratie te Amsterdam

In: De Economist. 42:1 (1893). blz. 189-219.

 

Plicht, Elias van der, Achterlaten en opnieuw beginnen

Vluchtelingen in Nederland, toen en nu.

Amsterdam: Prometheus. 2016. 171 blz.

 

Ponte, M., ‘Al de swarten die hier ter stede comen’

Een Afrikaanse maritieme gemeenschap in zeventiende-eeuws Amsterdam.

In: TSEG. Low Countries Journal of Social and Economic History. 2019. 15(4). p.33–62.

 

Posthumus, N.W, De Oosterse handel te Amsterdam

Het oudst bewaarde koopmansboek van een Amsterdamse vennootschap betreffende de handel op de Oostzee, 1485-1490.

Leiden: Brill. 1953. VIII, 340 blz.

 

Regteren Altena, J.Q van, Buitenlanders zien Amsterdam, voornamelijk in 1634

In: Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum. Vol. 70. 1978. blz. 170-185.

 

Regin, Deric, Traders, Artists, Burghers

A cultural history of Amsterdam in the 17th century.

Assen / Amsterdam: Van Gorcum. 1976. 214 p.

 

Shorto, Russell, Amsterdam

Geschiedenis van de meest vrijzinnige stad ter wereld.

Oorspr. titel: Amsterdam: a history of the world's most liberal city. (2013)

Vert. Otto Biersma & Luud Dorresteyn.

Amsterdam: Ambo. 2013. 403 blz.

 

Sprunger, Keith L., Trumpets from the tower

English Puritan printing in the Netherlands, 1600-1640.

Leiden / New York: E.J. Brill. 1994. XVI, 240 p.

 

Wagenaar, Lodewijk J., Allemaal Amsterdammers

Nieuwkomers, nakomelingen, Nederlanders: immigranten vanaf 1550.

Amsterdam: Amsterdam Museum. 1985. 22 blz.

 

Zandvliet, Kees, De Gouden Eeuw

De Republiek, Amsterdam en de wereld.

Zutphen: Walburg Pers. 2012. 191 blz.

[Boek bij de gelijknamige tv-serie en de gelijknamige tentoonstelling in het Amsterdams Museum.]

 

Zeeuw, P. de, De vluchtelingen van Amsterdam

Utrecht: De Banier. De Reformatieserie 4. 1988. 94 blz.
[Over vervolging Gereformeerden aan het eind van de 16e eeuw]

 

Amsterdam Wereldstad

Ons Amsterdam. Maandblad over heden en verleden van Amsterdam. (63)11/12.

November/december 2011.

Dit themanummer bevat bijdragen van o.a.:

Els Kloek, Op goed geluk naar Amsterdam. De lotgevallen van 17de eeuwse immigrantes. (424-429)

Karin van Lier & Dick Beumer, Trots op hun eigen cultuur. Ontstaan en groei van de Ghanese gemeenschap in Zuidoost. (432-436)

Hansje Galesloot, Hoe gewin en immigratie samengaan. Feiten en cijfers over Amsterdam Wereldstad. (446-448)

Salvador Bloemgarten, Gelijkgesteld maar geminacht. De moeizame integratie van de Amsterdamse Joden rond 1800 (454-457)

 

Slavernij

(Zie ook: Plaatsen van herinnering, culturele gidsen  & Wandelroutes)

 

Balai, Leo, Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel

Over de belangen van Amsterdamse regenten bij de trans-atlantische slavenhandel. Zutphen: Walburg Pers. Mei 2013. 192 blz.

 

Balai, Leo, Marian Duff, Karwan Fatah-Black, Willem te Slaa, Aan de Surinaamse grachten

Zwolle: WBOOKS i.s.m. Museum Van Loon, Amsterdam. 2019. 109 blz.

Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling Aan de Surinaamse grachten - Van Loon & Suriname (1728-1863) in Museum Van Loon.

 

Balkenhol, M., Tracing Slavery

An Ethnography of Diaspora, Affect, and Cultural Heritage in Amsterdam.

Amsterdam: Vrije Universiteit. 16 May 2014.  268 p.

Proefschrift.

https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/42136125

 

Buve, Raymond, Surinaamse slaven en vrije negers in Amsterdam gedurende de achttiende eeuw

In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Vokendekunde 119.1963. blz. 8-17.

 

Bijnaar, Aspha, Valika Smeulders, Waldo Heilbron, Alex van Stipriaan, Op zoek naar de stilte...

Een handreiking voor het opsporen van cultureel erfgoed Nederlands slavernijverleden.

Amsterdam: Nederlandse Museumvereniging. 2003. 123 blz.

 

Dors, Henry G. & Ludger Smit, De kleine geschiedenis van de slavernij

Sporen in Amsterdam.

Amsterdam: KIT Publishers. 2002. 64 blz.

[Uitgave ter gelegenheid van de meerjarige manifestatie 'De kleine geschiedenis van slavernij', georganiseerd door Artoteek Zuidoost/Het Nieuwe Podium]

 

Hondius, Dienke, Nancy Jouwe, Dineke Stam, Jennifer Tosch (Red/Eds.), Gids Slavernijverleden Nederland/ Slavery Heritage Guide The Netherlands

Volendam: LM Publishers. April 2019. 166 blz.

 

Jong, Renske de &  Annet Zondervan (Red.), De kleine geschiedenis van de slavernij

Sporen in Amsterdam II.

Amsterdam: Artoteek Zuidoost/Het Nieuwe Podium. 2003. 64 blz.

 

Konijnenburg, Jan, Visioen van vrijheid

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum 10.

Memoire sur la liberte des cultes (1827), proeve eener verhandeling over den slaavenhandel (1790).

Hilversum: Verloren. Augustus 2013. 152 blz.

 

Rijssen, Jules & Lucia Nankoe, De slaaf vliegt weg

Beeldvorming over slavernij in de kunsten.

Amsterdam: KIT Publishers. 2014. 120 blz.

 

Stipriaan, Alex van, Op zoek naar de stilte

Sporen van het slavernijverleden in Nederland.

Leiden / Amsterdam: KITLV Uitgeverij / Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). 2007. XIII, 200 blz.

 

Stipriaan, Prof. dr. Alex van, met medewerking van Dineke Stam, Slavernij, daar willen we meer van weten

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Maart 2014. 39 blz.

 

Tang. Dirk, Amsterdam – Slavenstad?

In: Ons Amsterdam. December 2001. blz. 330-334.

 

Walet, Rianne, Slavernij binnen de museummuren

Utrecht: Universiteit Utrecht. Bachelor scriptie premaster. Juni 2017. 38 blz.    

 

Wel, Jacob van der, Annemieke Mack, Kees van Bergen, Lessen over slavernijverleden in het Amsterdamse onderwijs

Eindrapport.

Amsterdam: Regioplan. Publicatienummer 18083. Juni 2019. 68 blz.

In opdracht van de gemeente Amsterdam.

https://www.regioplan.nl/wp-content/uploads/2019/07/18083 LesprogrammaSlavernijverleden-Regioplan.pdf

 

Eerste Wereldoorlog

 

Blom, Ron, Amsterdam en de Eerste Wereldoorlog

Soesterberg: Uitgeverij Aspekt B.V. April 2013. 282 blz.

 

Nagtegaal, Kees, Toevlucht in Amsterdam, een quaestie van Hollandsch fatsoen

In: Hans Andriessen & Perry Pierik (Red.), De Grote Oorlog. Kroniek 1914-1918. Deel 12.

Soesterberg: Uitgeverij Aspekt. 2006. 188 blz.

 

Tweede Wereldoorlog

(Zie ook: 6. Joden)

 

Beuys, Barbara, Leven met de vijand

Amsterdam onder Duitse bezetting 1940 - 1945.

Oorspr. titel: Leben mit dem Feind.

Vert. Olaf Brenninkmeijer.

Amsterdam: Cossee. April 2013. 368 blz.

 

Dijk, Jan. J.M. van, Iet

Hoe een Amsterdamse studente 150 Joodse kinderen hielp onderduiken.

Beilen: Pharos Uitgeverij. April 2018. 212 blz.

 

Luijters, Guus & Aline Pennewaard, In Memoriam

De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945.

Amsterdam: Nieuw Amsterdam. 2012. 1024 blz.

 

Luijters, Guus & Aline Pennewaard, In Memoriam - addendum

De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945.

Met 700 nagekomen foto’s.

Amsterdam: Nieuw Amsterdam. Oktober 2012. 144 blz.

 

Luijters, Guus, Kinderkroniek 1940 – 1945

Brieven, getuigenissen en dagboeken uit de Shoah.

Amsterdam: Nieuw Amsterdam. 2013. 255 blz.

 

Luijters, Guus, Lege stad

Verzamelde herinneringen 1943-1950.

Amsterdam: Nieuw Amsterdam. September 2014. 129 blz.

 

Luijters, Guus,  Raymund Schütz en Marten Jongman, De deportaties uit Nederland 1940-1945

Portretten uit de archieven.

Amsterdam: Nieuw Amsterdam. 2017. 224 blz.

 

Piersma, Hinke &  Jeroen Kemperman, Openstaande rekeningen

De gemeente Amsterdam en de gevolgen van roof en rechtsherstel, 1940-1950.

Amsterdam: Boom / NIOD. November 2015. 336 blz.

[In opdracht van de gemeente Amsterdam]

 

Presser, J., Ondergang

De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945.

's-Gravenhage: Martinus Nijhoff – Staatsuitgeverij. 1965. deel 1, XIV + 526 blz.; deel 2, VIII + 568 blz.

Engelstalige uitgaven onder de titel Ashes in the Wind. The destruction of Dutch Jewry (Britse editie, Londen: Souvenir Press, 1968; 556 blz., herdruk 2010, met een nawoord van dr. Dienke Hondius; Amerikaanse heruitgave 1988) en The Destruction of the Dutch Jews (Amerikaanse uitgave, New York: E.P. Dutton, 1969; 556 blz.

 

Pullens, Marc, Ghosts of the Holocaust, are they still among us?

An analysis of a Jewish third generation’s lifeworld.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Politicologie. June 21, 2019. 74 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/674112

 

Stigter, Bianca, Atlas van een bezette stad

Amsterdam 1940-1945.

Voorwoord Job Cohen.

Amsterdam: Atlas Contact. Oktober 2019. 560 blz

 

Gedenkboek 1940 -1945 van het Amsterdams Lyceum

Amsterdam: Doorgeven. 1947.

 

Plaatsen van herinnering, culturele gidsen  & Wandelroutes

(Zie ook: Slavernij)

 

Anderson, James Forsyth, ‘Hidden in Plain Sight’

Re-writing a Dutch Colonial Legacy in the Black Heritage Amsterdam Tour.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Geesteswetenschappen. Arts & Culture. June 2017. 71 p. Master Thesis.

Original filename: Anderson_10417494_rMA Thesis.docx

 

Brinkgreve, Geurt & Ton Koot, Het West-Indisch huis

Amsterdam: Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. 1981. 36 blz.

 

Buuren, Carla H van & Willemien Ruygrok, Gelijke kansen tochten

Wandelen en fietsen door de diversiteit van Amsterdam.

Den Haag: E-Quality. 2007. 95 blz.

 

Duindam, D.A. (David), Signs of the Shoah

The Hollandsche Schouwburg as a site of memory.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculty of Humanities. Amsterdam School for Heritage and Memory Studies (ASHMS). Proefschrift. 28 juni 2016. 241 p.

http://hdl.handle.net/11245/1.534981

 

Duindam, David, Fragments of the Holocaust

The Amsterdam Hollandsche Schouwburg as a site of memory.

Amsterdam: Amsterdam University Press. Heritage and memory studies; 6. 2019. 236 p.

 

Gosling, Patricia &  Fitzroy Nation, Amsterdam Wereldstad

Een culturele reisgids.

Vert. uit het Engels: Sonja van den Heuvel en Mischa Hoyinck.

Amsterdam: Vassallucci. Maart 2001. 259 blz. 

 

Hondius, Dienke, Nancy Jouwe, Dineke Stam, Jennifer Tosch, Annemarie de Wildt, Gids Slavernijverleden Amsterdam/ Slavery Heritage Guide

Voorwoord: Stephen Small.

Arnhem: LM Publishers. 2014 - Juli 2018. Tweede, herziene druk. 138 p.

 

Lans, Jos van der & Herman Vuijsje, Het Anne Frankhuis

Amsterdam: Uitgeverij Boom. Mei 2010. 308 blz.

 

Lubbers, Annette, Het Lloydhotel

Amsterdam: Uitgeverij Bas Lubberhuizen. 2004. 224 blz.

 

Meischke, R., Het Oost-Indisch huis te Amsterdam

In: Bulletin & Nieuws-bulletin van de Nederlandse Oudheidkundige Bond. Jg. 11. 1958. blz. 197-218.

 

Plicht, Elias van der, Anne Frank Huis

Museumcatalogus.

Amsterdam: Anne Frankhuis. 2018.

[Ook beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans, Hebreeuws]

 

Roegholt, R., De Jodenhoek, een Amsterdamse wandeling

Amsterdam: Het 4 en 5 mei Comité van de Raad van Kerken. 1990. 32 blz.

 

Schipper, Daniel, Een kleine stadsgids

Wandelingen door het historisch Amsterdam van Geert Mak.

Amsterdam: Atlas. November 2009. 366 blz.

 

Stigter, Bianca, Atlas van een bezette stad

Amsterdam 1940-1945.

Amsterdam: Atlas Contact. 2016. 320 blz.

                               

Stoutenbeek, J. & P. Vigeveno, Wandelingen door joods Amsterdam

Weesp: De Haan. 1985. 153 blz.

 

Vanvugt, Ewald, De maagd en de soldaat

Koloniale monumenten in Amsterdam en elders.

Amsterdam: Jan Mets. 1998. 158 blz.

 

Vree, Frank van, Hetty Berg, David Duindam (Red.), De Hollandsche Schouwburg

Theater - Deportatieplaats - Plek van herinnering.

Amsterdam: Amsterdam University Press. 2013. 264 blz.

 

Vree, Frank van, Hetty Berg en David Duindam (Eds.), Site of deportation, site of memory

The Amsterdam Hollandsche Schouwburg and the holocaust.

Translation from the Dutch: Vivien Collingwood.

Amsterdam: Amsterdam University Press. 2017. 204 p.

 

Woudsma, J., An Amsterdam Landmark

Koninklijk Instituut voor de Tropen.

Amsterdam: KIT, Royal Tropical Institute. 2018. 68 p.

 

Kerk, moskee  & synagoge

(Zie ook 6. Fransen, Hugenoten)

 

Agt, J.F. van, Synagogen in Amsterdam

’s Gravenhage: Staatsuitgeverij. 1974. 96 blz.

 

Assche, Maartje van (Red.), Glans van geest en goed

De ongekende schatten van de Portugese Synagoge.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. 2004. 63 blz.

 

Belinfante, Judith, e.a., De snoge

Monument van Portugees-joodse cultuur.

Amsterdam: D’Arts. 1991. 96 blz.

 

Berger, Shlomo, Amsterdam: Portugees-Israelitische synagoge

Joden aan de Amstel.

In: Prak, Maarten (red), Plaatsen van herinnering.

Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw.

Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. 2006. 526 blz.

 

Castro, David Henriques de, De synagoge der Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam

Ter gelegenheid van het 275-jarig bestaan dezer synagoge opnieuw uitgegeven en aangevuld door J. Meijer.

Amsterdam: Portugees-Israëlietische Gemeente. 1950. 143 blz.

[Oorspr. uitgave: 's-Gravenhage, 1875]

 

Fuks, L. & R.G. Fuks-Mansfeld, The inauguration of the Portuguese synagoge of Amsterdam, Netherlands, in 1675

In: Arquivos do Centro Cultural Portuguès. Vol. 14.

(1979). blz. 489-507.

 

Hiebsch, Sabine & Martin L. van Wijngaarden (Red.), Van pakhuis tot preekhuis

425 jaar Lutherse Gemeente in Amsterdam (1588-2013).

Zoetermeer: Boekencentrum.

2013. 128 blz. Met CD.

 

Meijer, Jaap, Afscheid van de Grote Sjoel

Synagogencomplex werd museum.

Heemstede: J. Meijer.

1987. 96 blz.

 

Roose, Eric, The Architectural Representation of Islam

Muslim-Commissioned Mosque Design in The Netherlands.

Amsterdam: Amsterdam University Press.

April 2009. 416 p.

Proefschrift Universiteit Leiden. Faculteit der Letteren.

http://hdl.handle.net/1887/13771

 

Saperstein, Marc, Exile in Amsterdam

Saul Levi Morteira's Sermons to a Congregation of New Jews.

Cincinnati: Hebrew Union College Press, U.S.

May 2005. 612 p.

 

Vlaardingerbroek, Pieter & David Cohen Paraira, De Portugese synagoge in Amsterdam                                                                                     

Zwolle: WBooks.

2013. 192 blz.

 

3. SPECIFIEKE GROEPEN (naar categorie)

 

Illegalen, daklozen & noodopvang

 (Zie ook: 3. Jongeren;  10. Amsterdam comparatief)

 

Aalsum, Sytske van, Paulien Bakker, Judit Neurink, Nee heb je, ja kan je niet krijgen

De achterkant van het Nederlandse asielbeleid.

 Amsterdam: ASKV.

2003. 168 blz.

 

Beldman, Alice, Boukje Berents, Steffie van de Lande, Rieke Spierings, Ziek en op straat

Een jaar Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO).

Amsterdam: Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden.

April 2012. 36 blz.

http://www.askv.nl/wp-content/uploads/2015/03/MOO_rapportage_2012DEF.pdf

 

Bouchallikht, Kauthar, Gewoon doen

Publieke waarde in publieke turbulentie.

Utrecht: Universiteit Utrecht. Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Master Publiek Management.

Augustus 2016. 57 blz.

 [Onderzoek naar de publieke waarde van activeringsprojecten voor ongedocumenteerden in politiek turbulente tijden]

 

Cabur, Sukran, The policy of exclusion, and the consequences

An evaluation of the Linkage Act on the municipality of Amsterdam and the Alien Police.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Department of Political Science. International Relations.

25th of June 2010. 86 p.

http://arno.uva.nl/document/185572

 

Gilmour, Molly, A review of the Linkage Act 1998

How accessible are health services for undocumented migrants in Amsterdam?

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Migration and Ethnic Studies.

2015. 69 p.

http://arno.uva.nl/document/606153

 

Kalmthout, A.M. van, Ook de illegaal heeft zijn verhaal

61 gesprekken met illegalen in vreemdelingenbewaring.

Nijmegen: Wolf Legal Publishers.

Mei 2006. 323 blz.

Uitgave ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van het ASKV

 

Meerens, B., Onverzekerde zorgen

Ervaringen van ongedocumenteerden met betrekking tot de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in Amsterdam.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Masterscriptie.

2006. 84 blz.  

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/scriptie/284072

 

Makdoembaks, Nizaar, Slavinnen van God

Kinderhandel in Nederland.

Amstelveen: Het Tribunaal. April 2011. 239 blz.

[Amsterdam Z.O.]

 

Oostveen, Glenn P., Een langdurig ongedocumenteerd bestaan

Leven versus beleid.

Een onderzoek naar het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van irreguliere migranten, de praktijk van gedogen en de daaraan verbonden consequenties voor langdurig ongedocumenteerden in Nederland.

Leiden: Universiteit Leiden. Faculty of Humanities. History. Governance of Migration and Diversity.

Juli 2018. 98 blz.

 

Oving, Jantien, Invisible domésticas

Undocumented migrant domestic workers from Latin America in Amsterdam.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen.

August 2010. 61 p.

http://arno.uva.nl/document/192184

 

Rademaker, F. ,15.000  ongekende Amsterdammers

Kennismaken met het Wereldhuis.

Amsterdam, 2009. 91 blz.

Tekst Nederlands / Engels.

 

Roskam, S., 'Wij zijn hier' 

Een onderzoek naar het huidige politieke discours rondom ongedocumenteerden en de reactie hierop van de bewoners van de Vluchtkerk.

Utrecht: Universiteit Utrecht. Masterscriptie.

2014.

 

Staal, Jonas (Ed.) in dialogue with We Are Here; associate editor: Şeyma Bayram. Collective struggle of  refugees

Lost, in between, together

Utrecht: BAK, basis voor actuele kunst.

2013. 99 p.

 

Vermeer,Tess, Visibility in Limbo

Undocumented refugees and the activism of (in-)visibility in Amsterdam.

Leiden: Universiteit Leiden. Faculty of Social & Behavioral Sciences. Cultural Anthropology and Development Sociology (Master). Sociology of Policy in Practice 2016.

[Under embargo]

 

Visser, Iris, Leven in de scheuren van de maatschappij

Een sociologische analyse naar de netwerken van West-Afrikaanse illegale migranten in de Amsterdamse Bijlmermeer.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Masterscriptie.

December 2010. 93 blz.

 

Vorselen, Yorni van, De complexiteit van publieke waarde

Een onderzoek naar de totstandkoming van publieke waarde in het Project Activering Ongedocumenteerden van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen.

Utrecht: Universiteit Utrecht. Masterscriptie Publiek Management.

Maart 2018. 89 blz.

http://dspace.library.uu.nl:8080/handle/1874/364533

 

Zeeuw, Anne de, We Are Here on Facebook

Political Subjectification for the Stateless Refugee.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Geesteswetenschappen. Arts and Culture: Cultural Analysis.

June 2015. 67 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/640622

 

Paspoort van Amsterdam

Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning.

Amsterdam.

2012. 68 blz.

 

Asielzoekers, vluchtelingen & inburgering

 

Achbab, Samir MSc  &  dr. Krispijn Faddegon, Netwerkonderzoek taalaanbieders Amsterdam Nieuw-West

Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. lectoraat Management van Cultuurverandering Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.

2016. 53 blz.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Educatie & Inburgering van de gemeente Amsterdam, Stichting Lezen & Schrijven en Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West.

 

Besselsen, Elles & Betty de Hart, Verblijfsrechtelijke consequenties van de Wet inburgering

Een onderzoek naar de ervaringen van migranten in Amsterdam.

Oisterwijk: Wolf Productions.

2015. 100 blz.

 

Bleeker, MSc, Y. & dr. A. Odé, Effectmeting maatschappelijke begeleiding SVAZ Amsterdam

Amsterdam: Regioplan. Rapport 14060.

September 2014.

 

Boersma, F.K., Anastasia Kraiukhina, R.L. Larruina, Zsofia Lehota, Elham Omar  Nury,  A port in a storm

Spontaneous volunteering and grassroots movements in Amsterdam.

A resilient approach to the (European) refugee crisis.

In: Social Policy and Administration.

2018.

 

Catalgol, Filiz, Life is difficult but I will never give up

De invloed van temporeel geweld en de rol van hoop in het dagelijks leven van vluchtelingen in Amsterdam.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen.

2015. 73 blz.

http://arno.uva.nl/document/634304

[Vluchtelingen uit Eritrea & Ethiopië]

 

Dauvellier, Marianne, Gedreven door idealen

Een kwart eeuw Vluchtelingenwerk Amsterdam 1983-2008.

Amsterdam: VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan. Locatie Amsterdam.

September 2008. 46 blz.

 

Doornik, Wout van & Jan Ruijter, Samenspraak

Amsterdammers helpen nieuwkomers met de taal.

Heeswijk: Dabar-Luyten.

2000. 156 blz.

[Over project Gilde-Samenspraak]

 

Engelhard, David & Roswitha Weiler, Fietsen met tegenwind

Over vluchtelingen en integratie.

Amsterdam: VluchtelingenWerk Nederland.

2012. 111 blz.

 

Ghorashi, Halleh, Folkert Kuiken, Bea Ros, Sandra Trienekens, Niels Vlasman, Melissa de Vreede, Nieuwe Amsterdammers leren van Stad en Taal

Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland. Cultuur+Educatie. (9) 25. 

2009. 94 blz.

Mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Stichting voor Volkshogeschoolwerk in Nederland en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam.

 

Holla, Maarten, A fear of outsiders?

A threat perception of Syrian refugees within minority groups.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Sociale Wetenschappen. Politicologie.

June 2016. 110 p.

http://arno.uva.nl/document/638745

 

Hollands, Marlie,  De wereld is van iedereen

Utrecht: Uitgeverij Jan van Arkel.

1994. 159 blz.

 

Hollands, M. E. A. (Marlie), Leren uit de ontmoeting

Nederlanders in contact met asielzoekers en vluchtelingen.

Amsterdam: Amsterdam University Press.

2006. 384 p.

Proefschrift Universiteit van Amsterdam.

https://pure.uva.nl/ws/files/3796588/143648_Hollands.pdf

 

Horde, Q.J.P.(Quicho), Vluchtelingencrisis in Amsterdam

Een onderzoek naar de praktijken voor vluchtelingenopvang.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Beleid, Communicatie en Organisatie.

Juli 2017.

58 blz.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_2576920_0.pdf

 

Janssen, Nienke, Ervaringen van deelnemers van en medewerkers in Het Blauwe Huis met het Nederlandse inburgeringsbeleid en de invloed hiervan op het (arbeids-)integratie proces van de statushouders

Amsterdam: Vrije Universiteit. Sociale Wetenschappen. Master Sociologie.

Juni 2018. 54 blz.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_2579246_0.pdf

 

Kraiukhina, Anastasiia, Volunteering in Amsterdam during the Refugee Crisis

Amsterdam: Vrije Universiteit. Faculty of Social Sciences. Culture, Organization and Management. Masterthesis.

June 2016. 72 p.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_2572567_0.pdf

 

Maaskant, Elles, Building bridges

A study on the role of Dutch coaches in the integration of refugees in Amsterdam at the Neighborhood Volunteer Project of Stichting Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Social Policy and Social Work in Urban Areas.

2011. 72 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/346077

 

MacCormick, Andrew, Abdul en alle anderen

Over belevenissen van een vrijwilliger in vluchtelingenwerk.

Vert. Aris J. van Braam.

Amsterdam: Forum.

1999. 240 blz.

 

Neerden, Bert van & Ton Belderok, Het blauwe boek

voor hulpverlening aan vluchtelingen in Amsterdam en omgeving.

Amsterdam: Stichting VIP.

1987. 296 blz.

 

Ponzoni, Elena, Van binnen naar buiten

Vluchtelingen kiezen voor partnerschap.

Amsterdam: Het Wereldpand / Vrije Universiteit.

[2008]. 109 blz.

 

Schendel, C.L.( Chinook) van, De invloed van de gemeente Amsterdam en hulpverleningsorganisaties op emergente groepen tijdens de acute fase van de vluchtelingencrisis 2015-2016

Een kwalitatief onderzoek naar de samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en hulpverleningsorganisaties en de coördinatie van emergente groepen.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Faculteit der Sociale Wetenschappen. Master Beleid, Communicatie en Organisatie.

7 Juli 2017. 58 p.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_2501640_0.pdf

 

Vos, Eva M.J., Stad en taal

Een onderzoek naar de meerwaarde van kunst- en cultuureducatie in taal- en inburgeringstrajecten in Amsterdam.

Amsterdam: Vrije Universiteit.

2007. 94 blz.

Masterscriptie.

 

Ware, A. Abdi, Integratie en zelforganisaties van vluchtelingen in Amsterdam

Een onderzoek naar de rol die stedelijke vluchtelingen zelforganisaties spelen op het gebied van integratie en participatie.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Sociale Wetenschappen. Master Politicologie.

Januari 2007.

 

Wit, Puck de, Samenwerkingsverbanden van vluchtelingenvrouwen in Amsterdam

Zelforganisaties als emancipatiemiddel : een analyse aan de hand van theorie en beleid.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Faculteit Sociale Wetenschappen. Culturele  Antropologie/Sociologie Nws. Sociale Geografie/Panologie.

Januari 1992.

 

Inventarisatie van de zelforganisaties van de doelgroepen vluchtelingen, Chinezen en Pakistani

Een inventarisatie van de activiteiten ten behoeve van de opvang van nieuwkomers in Amsterdam.

Amsterdam: Adviesraad VluChiPa /ISKV.

1992.

 

Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees in Amsterdam

Paris: OECD Publishing; Éditions OCDE

2018-04-18. 93 p.

http://www.oecd.org/cfe/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees-in-amsterdam-9789264299726-en.htm

 

Kennismigranten

 

Bontje, M.A., H.A.A. Pethe, F. Petrasch, K. Tuppinger, Amsterdam

An attractive creative knowledge region?

The view of transnational migrants.

Amsterdam: University of Amsterdam. Amsterdam institute for Metropolitan and International Development Studies (AMIDSt). Department of Geography, Planning and International Development Studies. ACRE Report 7.1.

2009. 91 p.

https://pure.uva.nl/ws/files/902323/81482_317891.pdf

 

Mulder, Vellah, High skilled migrants in Amsterdam

A sociological study of the process expatriates go through, while deciding whether to stay in Amsterdam or migrate out of the city.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam: Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Migration and Ethnic Studies.

2011. 60 blz.

http://arno.uva.nl/document/228317

 

Smeets, Hubert, Welkom in het Koninkrijk

Gevangen in de medisch-juridische bureaucratie.

Amsterdam: Mets & Schilt.

2002. 160 blz.

 

(Potentiële) Radicalen & de moord op Theo van Gogh

(Zie ook: 5. Kerk, moskee, synagoge & religie; 9. Gemeente Amsterdam)

 

Balgobind, Rajesh Sanjay Johan, Een onderzoek naar processen van radicalisering bij Turkse & Marokkaanse Moslimjongeren in Amsterdam

Literatuurstudie &  kwalitatief onderzoek in Amsterdam.

Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Masterscriptie sociologie.

Augustus 2008. 72 blz.

https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/71175.pdf

 

Benschop, Albert, Kroniek van een aangekondigde politieke moord

Jihad in Nederland.

Utrecht: Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling.

2004. 40 blz.

 

Buijs, Frank J., Froukje Demant, Atef Hamdy, Strijders van eigen bodem

Radicale en democratische moslims in Nederland.

Amsterdam: Amsterdam University Press.

2006. 303 blz.                                                                                   

 

Chorus, Jutta & Ahmet Olgun, In godsnaam

Het jaar van Theo van Gogh.

Amsterdam: Contact.

2005. 256 blz.                                                                          

 

Chorus, Jutta & Ahmet Olgun, Broeders

Tien jaar na de moord op Theo van Gogh.

Amsterdam: Atlas Contact.

2014. 96 blz.

[Delen van deze tekst verschenen eerder in NRC Handelsblad]

 

Ephimenco, Sylvain, Het land van Theo van Gogh

De multiculturele desintegratie.

Antwerpen / Amsterdam: Houtekiet.

2004. 149 blz.

 

Feijen, Lot, Niet loslaten maar vasthouden         

Een onderzoek naar de brede aanpak van islamitische radicalisering in Amsterdam.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Politicologie.  Afstudeerrichting: Bestuur en Beleid.

Januari 2013. 101 blz.

Bachelorscriptie.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/637969

 

Gautier, Pieter A.,  Arjen Siegmann, Aico van Vuuren, The effect of the Theo van Gogh murder on house prices in Amsterdam

Amsterdam: Tinbergen Institute.

Discussion paper.

2007. 47 p. 

 

Groot Moerkamp, Sanne & Marije Veerman, Het slapende leger

Een onderzoek naar jonge jihad-sympathisanten in Nederland.

Amsterdam: Rothschild & Bach.

2006. 200 blz.

 

Hallich, drs. Benaissa & prof. dr. Bertjan Doosje, “DIAMANT-plus”

Een methodiek voor de-radicalisering en vergroting van weerbaarheid tegen extremistische invloeden.

Een pilot-onderzoek naar de interventie.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Oktober 2017. 79 blz.

 

Kidane, Iob, Het zal voor altijd anders zijn in Amsterdam Oost 

Onderzoek naar de reacties en ervaringen van allochtone bewoners uit Amsterdam Oost (op) de moord op Theo van Gogh en de mediaberichtgevingen hierover.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Communicatiewetenschap.

Juni 2008. 197 blz.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/114071

 

Luin, Ton van (Red.), Hoe nu verder?

42 visies op de toekomst van Nederland na de moord op Theo van Gogh.

Utrecht: Het Spectrum.

2005. 310 blz.

 

Roex, I., S. van Stiphout & J. Tillie, Salafisme in Nederland

Aard, omvang en dreiging.

Amsterdam: Instituut voor Migratie- en Etnische Studies.

2010. 415 blz.

https://pure.uva.nl/ws/files/1465874/101480_Salafisme_in_Nederland_Aard_Omvang_en_Dreiging.pdf

 

Vermaat, Emerson, De Hofstadgroep

Portret van en radicaal-islamitisch netwerk.

Soesterberg: Aspekt.

Oktober 2005. 143 blz.  

 

Vermaat, Emerson, Nederlandse Jihad

Het proces tegen de Hofstadgroep.

Soesterberg: Aspekt.

Oktober 2006. 408 blz.

 

Wessels, L. & A. Dijkman, Radicaal (on)zichtbaar

Verkennend onderzoek naar omvang, kenmerken en oorzaken van mogelijke radicalisering onder Amsterdamse moslima’s.

VIZEA.

2012.

 

Radicaal, orthodox of extremist?

Achtergrondinformatie over radicalisering en polarisatie.

Amsterdam: ACB kenniscentrum.

2009.

 

Jongeren

 [Zie ook: 6. Marokkanen]

 

Crul, M., A. Pasztor, F. Lelie, De tweede generatie:

Uitdagingen en kansen voor de stad.

Den Haag. Nicis.

2008. 55 blz.

 

Galesloot, Hansje (Red.), Mix

Jongeren in Nederland.

Utrecht: Forum.

2010. 174 blz.

[Met essays van Esther Captain, Dineke Stam, Rashid Novaire, Betty de Hart, Guno Jones, Annemiek Beck en Maayke Botman. Foto's van Koos Breukel, Ting Chan, Suzanne Liem, Venus Veldhoen en Morad Bouchakour] 

 

Gilsing, Rob, Femke Stoutjesdijk, Marjolijn Distelbrink, Bas Tierolf ; met medewerking van Marlinda van het Hoff, Divers bereik

Jeugdhulp naar migratieachtergrond in Amsterdam.

Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Maart 2018. 86 blz.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam / DMO.

 

Jonker, Ellis F., Helpen tot je een ons weegt

Motivatie en ambitie van Amsterdamse jongeren in opleiding voor de ouderenzorg.

Amsterdam: Vossiuspers UvA.

2003. 484 blz.

Proefschrift Universiteit van Amsterdam.

 

Khan, Sheher, Het functioneren van straatcoaches in Amsterdam Nieuw-West

Een casestudy naar de percepties van professionals over de straatcoaches in de strijd tegen allochtone jeugdoverlast.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Faculteit der Sociale Wetenschappen. Master Bestuurskunde.

Augustus 2012. 90 blz.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_17724222.pdf

 

Klok-Nentjes, S., G. A. Tramper-Stranders, E. D. M. van Dam-Bakker, J. Beldman, Undocumented children in the Amsterdam region

An analysis of health, school, and living circumstances.

In: European Journal of Pediatrics.

July 2018. Vol.177, Issue 7. p.1057–1062.

 

Kok, Auke, Het straatjongensboek

Foto's Philip Mechanicus.

Amsterdam : Lubberhuizen.

2013. 72 blz.

Uitgave t.g.v. de tentoonstelling "Philip Mechanicus, fotograaf" in het Joods Historisch Museum te Amsterdam, mei - oktober 2013.

                                                                                                                                             

Mamadouh, Virginie & Inge van der Welle, Religious and Territorial Identities in a Cosmopolitan and Secular City:

Youth in Amsterdam.

Dordrecht: Springer Netherlands. The Changing World Religion Map: Sacred Places, Identities, Practices and Politics.

2015.

 

Marcouchi, Khadija el, e.a., Hou vast aan je dromen

Essays van jonge moslims over burgerschap.

Den Haag: Stuurgroep Islam & Burgerschap.

2001. 116 blz.

 

Muskens, George, Homeless young people in Amsterdam

Lepelstraat: DOCA Bureaus.

May 2006. 104 p.

[The European Migration Centre EMZ in Berlin initiated the project in autumn 2004]

 

Sterckx, L., Jong in Amsterdam

Wonen, werken, leven in een multiculturele metropool. Amsterdamse Sociaal-culturele verkenningen 2.

Amsterdam: SISWO -  AME.

2003. 136 blz.

 

Sungur, Mahmut,  Amsterdamse jongeren en de politie

Een kwantitatief onderzoek naar de houding van allochtone en autochtone jongeren uit Amsterdam ten aanzien van de politie.   

Amsterdam: Vrije Universiteit. Sociale Wetenschappen. Sociologie van Mondialisering en Diversiteit. Masterscriptie.

Augustus 2012. 33 blz.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_1570900.pdf

 

Tekin, S., Colourful intervention

Research about the Cultural Sensitivity of the Family Crisis Intervention programme Spoedhulp.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Pedagogiek en Onderwijskunde. Masterscriptie Orthopedagogiek.

Mei 2010. 129 blz. http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/200427

 

Veenman, J., Heb je niets, dan ben je niets

Tweede-generatie allochtone jongeren in Amsterdam.

Assen: Van Gorcum.

1996. 123 blz.

[Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Bureau voor Strategisch Minderhedenbeleid van de gemeente Amsterdam]

 

Veldhuizen, Arja van & Ronald Wiggers, Geef mij maar Amsterdam

Het effect van de culturele achtergrond van Amsterdamse jongeren op de bekendheid met de binnenstad en hun mening over het Amsterdams Historisch Museum.

Amsterdam: Amsterdam Museum, Sport en Recreatie Stedelijk Beheer Amsterdam / Infrastructuur.

1995. 36 blz.

 

Welle, I.C.(Inge) van der, Flexibele burgers?

Amsterdamse jongvolwassenen over lokale en nationale identiteiten.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Amsterdam Institute for Social Science.

Februari 2011.  324 blz.

Proefschrift.

 

Mannen

 

Dijk, Lutz van, At home in Amsterdam

A multicultural mosaic of Europe's gay capital : portraits of gay men from all over the world.

Berlin: Rosa Winkel. 1

998. 81 p.

 

Pels, T., S. Ketner, & P. Naber, Een vader is meer dan 100 meesters

Versterken van vaderschap in Amsterdam.

Utrecht: Verwey-Jonker Instituut/ Kenniswerkplaats Tienplus.

2012.

 

Steenbakker, Sunita, Mariek Hilhorst, Bouko Bakker, Seks met een man maakt me nog geen homo'

Needs assessment onder mannen uit etnisch-culturele minderheidsgroeperingen die (ook) seks hebben met mannen.

Amsterdam: Schorer.

2008. 31 blz.

[Nederlands & Engels]                                                                       

 

Vrouwen

(Zie ook: 6. Marokkanen; Turken)

 

Buitelaar, Marjo, Van huis uit Marokkaans

Over verweven loyaliteiten van hoogopgeleide migrantendochters.

Amsterdam: Bulaaq.

2009. 348 blz.

 

Drost, Lisanne. Marjolein Goderie, Meta Flikweert, Suzanne Tan, met medewerking van Rose Mandungu, Leven in gedwongen isolement

Een verkennend onderzoek naar verborgen vrouwen in Amsterdam.

Utrecht: Verwey-Jonkerinstituut.

2012. 100 blz.

Onderzoek in opdracht van de Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven.

 

Essayah, Ouafila,  Verborgen talenten ontsluierd...

Een onderzoek naar het vrouwenemancipatieprogramma in Amsterdam Nieuw West.

Amsterdam: Nieuwe Kansen Nieuw West.

2010. 60 blz.

In opdracht van Nieuwe Kansen Nieuw West, Kenniscentrum op het gebied van Participatie, Emancipatie en Werk van de stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart.

 

Goudzand, Henna & Fré Meijer (Red.), Contrapunten

Mythen in kunst van vrouwen.

Een impressie.

Amsterdam: Furie.

1991. 111 blz.

[Bijdragen van Astrid Roemer over literatuur, interview met Gerda Havertong over theater, Tera de Maren Oyens over muziek en M. Februari over literatuur]

 

Kempadoo, Kamala, In the name of emancipation

Some aspects of the impact of positive action on black and migrant women's work in Amsterdam.

Amsterdam: Crès

1988. 30 p.

 

Krikke, J, M. Verdonk, P. van Diepen, Samenredzaamheid en wederkerigheid in Amsterdamse vrouwenorganisaties

Amsterdam: Stichting Samenwonen-Samenleven.

2014. 52 blz. 

 

Tjoa, Tjheng Hwa, Trudie Timmerman, Lydia Emanuels (Red.), Lesbische zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen zoeken hun eigen weg

Een verkenning naar wensen en behoeften in relatie tot het zorg- en voorzieningenaanbod in Amsterdam.

Amsterdam: Emancipatiebureau Amsterdam.

1998. 44 blz.

 

Vogelaar, Ella, De verborgen kracht van migrantenvrouwen

Amsterdam: Balans.

2010. 112 blz.

 

Vreedeveld, Chiarli, Emancipatie in Amsterdam

De migrantenvrouw verstrikt in een baken van vrijheid.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Masterscriptie.

20 oktober 2013. 118 blz.

https://www.atria.nl/epublications/IAV_B00109384.pdf

 

Zwaard, Joke van der (red.), Dwarse vrouwen

Verbindingen en verbeeldingskracht.

Amsterdam: Aksant ism Kosmopolis Rotterdam.

2009. 148 blz.

 

LHBT

 (zie ook 5. opvoeding & onderwijs)

 

Brugman, G.J.A., The everyday practices of bicultural gay men

Negotiating multiple minority identities while moving through socially diverse urban spaces.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Urban Studies (research master).

July 2016. 25 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/638632

 

Kriek, F., H. Vonk, L. Heuts, D. Bos, R. Ganzevoort, S. Doodeman, Hulpbehoefte en hulpaanbod cultureel-etnische en religieuze lhbt’s

Eindrapport.

Amsterdam: Regioplan.

2015. 104 blz.

 

Lima, A.P., F. Manichand, V. Reyes, Bi-culturele transgenders in de Amsterdamse samenleving

Amsterdam: COC Amsterdam / Trans United Amsterdam.

2017. 6 blz.

https://www.cocamsterdam.nl/wp-content/uploads/2017/01/COC-Rapport-Bi-culturele-trensgenders-DEF.pdf

 

Manesh, Heshmat S. & G.Hekma (Red.), De roze rand van donker Amsterdam   Opkomst van een homoseksuele kroegcultuur 1930-1970.

Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep.

1996. 96 blz.

 

Reeder, A., Glad to be gay, toch ?

Jongeren uit verschillende culturen en (homo)sexualiteit.

Amsterdam: Migranten Televisie / COC.

1993. 173 blz.

 

Vyas, Rohit & Marten Bos, Kleurrijk roze Amsterdam

25 jaar bi-culturele LHBT initiatieven in Amsterdam.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

2015. 21 blz.

 

Wekker, Gloria, Van homo nostalgie en betere tijden

Multiculturaliteit en postkolonialiteit.

Amsterdam: Stichting George Mosse,

2009. 20 blz.

 

Homoseksualiteit en Islam in een multiculturele samenleving

Plan van aanpak.

Amsterdam: Amsterdams Centrum Buitenlanders.

2003. 16 blz.

 

Ouderen

(Zie ook 6. Turken)

 

Beljaarts, M.A.M.M. & Arjen O. Verweij, Getint grijs

Allochtone ouderen in Amsterdam.

Rotterdam: Instituut voor Sociaal Economisch Onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

1995. 109 blz.

Onderzoek in opdracht van de Adviesraad voor Surinamers, Antillianen, Arubanen, Molukkers en Ghanezen (SAAMGha) van de gemeente Amsterdam.

 

Bolderheij, Fenna & Ellen Kok, Kleurrijke ontmoetingen

Oudere migranten in Amsterdam.

Amsterdam: Stichting Bij de Tijd.

2004. 64 blz.

 

Dijk, Joannemie van, Zorgen gedeeld

Onderzoek naar dienstverlening aan oudere migranten in Amsterdam.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Sociale Wetenschappen. Culturele Antropologie.

Januari 2004.

Masterscriptie.

 

Fokkema, Tineke, Saskia Welschen, Theo van Tilburg, Fleur Thomes, Eenzaamheid onder oudere migranten

Literatuuronderzoek en interviews.

Deelrapport in het kader van de voorstudie “Vernieuwing van gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen”, gefinancierd door de Stichting Preventie, Vroegdiagnostiek en e-Health.

Amsterdam: Ben Sajetcentrum / Vrije Universiteit.

Januari 2016. 19 blz.

 

Kürkcü, Tekin & Dirk Kloosterboer, De leefsituatie van moslimouderen in Amsterdam

Amsterdam: Nederlandse Islamitische Bond voor Ouderen.

1996. 74 blz.

 

Kloof-Monsels, L., Oud(er) worden in een vreemd land

Een onderzoek naar de leefsituatie van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse ouderen in Amsterdam.

Amsterdam.

1987.

 

Viegas, Nadya, Ageing well, dying well

Diversity in the Netherlands.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Masterscriptie.

December 2014. 61 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/557145

 

4. POLITIEKE PARTICIPATIE, POLITIEKE PARTIJEN, BESTUURDERS & POLITICI

(Zie ook: 9. Gemeente Amsterdam)

 

Cadat, Brieuc-Yves & M. Fennema, Het zelfbeeld van Amsterdamse migrantenpolitici in de jaren zeventig

In: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift. (22) 4.

1996.

 

Drunen, Anouk van, Local political participation of migrants in Amsterdam

The effect of news media and political attitudes.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedrags-wetenschappen. Research Master Thesis in Communication Science.

October 2008. 77 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/128944

 

Fennema, M. & J. Tillie, Political participation and political trust in Amsterdam

Civic communities and ethnic networks.

In: Journal of Ethnic and Migration Studies. (25)4.

1999. p.703-726.

 

Galesloot, Hansje & Lisette Dekker, De wereld in huis

Allochtonen in Amsterdamse raden en besturen. Verslag Informatie- en Servicepunt Politieke Participatie Migranten (ISP) 2000-2004.

Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek.

2004. 78 blz.

 

Heelsum, A. van, & J. Tillie, Opkomst en partijvoorkeur van migranten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006

Amsterdam / Utrecht: LOM/IMES.

2006.

 

Heijden, Teri van der  & Anja van Heelsum, Opkomst en stemgedrag  van migranten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010

Amsterdam: IMES. Report Series.

2010. 75 blz.

http://avanheelsum.socsci.uva.nl/2010%20Heijden%20Heelsum%20Stemgedrag.pdf

 

Kranendonk, Maria, Laure Michon, Hannah Schwarz & Floris Vermeulen, Opkomst en stemgedrag van Amsterdammers met een migratie-achtergrond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014

IMES Report Series 2.

Amsterdam: IMES, Instituut voor Migratie en Etnische Studies, Universiteit van Amsterdam.

2014. 44 blz.

 

Michon, L. & J. Tillie, Amsterdamse Polyfonie

Opkomst en stemgedrag van allochtone Amsterdammers bij de gemeenteraads- en deelraadsverkiezingen van 6 maart 2002.

Amsterdam: IMES rapportenreeks.

2003. 57 blz.

 

Schwarz, H., Group consciousness and political participation in Amsterdam

Do ethnic group attachment and perceived discrimination have a mobilising effect on inhabitants with a migration background?

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedrags-wetenschappen. Masterscriptie.

Augustus 2014. 43 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/543894

 

Tillie, J., Social capital of organisations and their members

Explaning the political integration of immigrants in Amsterdam.

In: Journal of Ethnic and Migration Studies, 30 (3).

2004. p. 529-541.

                                                                                                                                             
Tillie, J.N. & B. Slijper, Immigrant political integration and ethnic civic communities in Amsterdam

In: S. Benhabib, I. Shapiro & D. Petranovic (Eds.), Identities, affiliations, and allegiances.

New York: Cambridge University Press.

2007. p. 206-225.

 

Agenda Amsterdam: een Werkvloer voor Iedereen

Agenda van GroenLinks Amsterdam voor een Inclusieve Arbeidsmarkt.

Amsterdam: GroenLinks.

Maart 2015. 16 blz.

 

Manifest

Etnische minderheden en de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen 2002. Amsterdam: Amsterdams Centrum Buitenlanders (ACB).

2001. 32 blz.

 

Bestuurders & politici

 

Asscher, Lodewijk, Nieuw Amsterdam

De ideale stad in 2020.

Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.

2005. 111 blz.

 

Asscher, Lodewijk, De ontsluierde stad

Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.

2010. 149 blz.

 

Cohen, Job, Grenzen:

Over de verhouding van autochtonen en migranten.

Amsterdam: De Rode Hoed.

2001.13 blz.

Abel Herzberglezing 2001.

 

Cohen, Job, Vreemden

Leiden: Universiteit Leiden.

2002. 28 blz.

Cleveringa-lezing 2002.

 

Cohen, Job, Binden

Met een inleidend interview door Bas Heijne.

Amsterdam: Bert Bakker.

Maart 2010. 253 blz.       

 

Platvoet, Leo & Maarten van Poelgeest, Amsterdam als emancipatiemachine

Bussum : THOTH.

2005. 159 blz.

 

5. RELIGIE, HUISVESTING & SEGREGATIE, ZORG, ONDERWIJS, SPORT & CULTUUR, WERK & CRIMINALITEIT

 

Kerk, moskee, synagoge & religie

(Zie ook: 2. Kerk, moskee & synagoge; 6. Specifieke groepen: Fransen, Hugenoten; 10. Amsterdam comparatief)

 

Arts, Lisa, De moskee in strijd tegen radicalisering

Onderzoek naar de opvattingen van moskeebestuurders over het beleid van de gemeente Amsterdam om radicalisering onder moslimjongeren tegen te gaan. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Augustus 2008. 89 blz.

[Beschikbaar in Igitur]  

 

Blommers, N., Islamitisch fundamentalisme en integratie in de Nederlandse samenleving

Tilburg: Universiteit van Tilburg. Faculteit Geesteswetenschappen. Masterscriptie Religie in Samenleving en Cultuur.

2011. 67 blz.

 

Bolkestein, Frits, Moslim in de polder

Frits Bolkestein in gesprek met Nederlandse moslims.

Amsterdam / Antwerpen, Uitgeverij Contact.

1997. 175 blz.

 

Braak, A.F.M. van der, De vele gezichten van compassie

Het boeddhisme te midden van culturele en religieuze diversiteit.

Amsterdam: Vrije Universiteit.

2012. 18 blz.

Inaugurele rede.

 

Braam, Arjan W., Agnes C. Schrier, Wilco C.Tuinebreijer, Aartjan T.F. Beekman, Jack J.M. Dekker, Matty A.S.de Wit, Religious coping and depression in multicultural Amsterdam

A comparison between native Dutch citizens and Turkish, Moroccan and Surinamese/Antillean migrants.

In: Journal of Affective Disorders.

September 2010, Vol.125(1-3). p.269-278.

 

Burgwal, Lisette van de, Lived Islam and Healing

An Ethnographic Study among Muslim Migrant Women in Amsterdam-West.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam: Faculteit der Geesteswetenschappen. Theology and Religious Studies: Religious Studies.

2018. 116 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/658118

 

Chairi Kahlon, Hafsa, Het islamitisch ritueel gebed in praktijk

Een praktisch-theologisch onderzoek naar factoren die het bidgedrag van moslimstudenten van de Vrije Universiteit (VU) beïnvloeden en bijdragen aan betekenisgeving.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Faculteit der Godgeleerdheid. Master Theology and Religious Studies. Spiritual Care.

Augustus 2017. 64 p.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/10_2507940_0.pdf

 

Cherribi, Oussama, Imams d’ Amsterdam                                                                                               

A travers l’exemple des imams de la diaspora marocaine.                                               

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

2000. 250 p.

Proefschrift.

 

Cottaar, Annemarie, Zendingsgebied Amsterdam

Surinamers en de Evangelische Broedergemeente 1936-1956.

In: Amsterdammer worden: migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000.

2004. blz. 61-75.

 

Dolman, Anne Elisabeth, Pentecostalizing Sound

An Ethnography: The Aesthetics and Politics of Pentecostal Sound Within the Pentecostal Revival Movement of South-East Amsterdam.

Utrecht: Utrecht University. Faculty of Social and Behavioural Sciences Theses. Masterthesis.

15th August 2017.146 p.

https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/355297

 

Engbersen, Radboud & Suzan Daamen, De maatschappelijke rol van religieuze organisaties

Geloven op maandag

Den Haag: Platform 31.

Maart 2018. 44 blz.

 

Euser, Hans e.a., Migranten in Mokum

De betekenis van migrantenkerken voor de stad Amsterdam.

Amsterdam: Vrije Universiteit.

2006. 139 blz.

[Verschenen t.g.v. het 125-jarig bestaan der Vrije Universiteit]

 

Feith, Marcel, Imam in Amsterdam

Een studie naar beeldvorming, beleid en integratie.

Utrecht: Universiteit Utrecht.  Masterscriptie.

Augustus 2008. 126 blz.

[Beschikbaar in Igitur]  

 

Ghehioueche, Skander Alexander, Muslim community in the city of Amsterdam

Their role in countering radicalization.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen.

August 2016. 82 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/640979

 

Haar, Gerrie ter, Ritual as communication

A study of African Christian communities in the Bijlmer district of Amsterdam.

In: J.G. Platvoet & K. van der Toorn, Pluralism and identity: studies in ritual behaviour. Leiden: Brill.

1995. p.115-142.

 

Hak, Margreet, Linkers or loners?

A network analysis of interlocking directorates of Board members of Moroccan religious organisations in Amsterdam.

Leiden: Universiteit Leiden. Faculty of Social & Behavioral Sciences. Political Science.

July 2016. 53 p.

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/41698

 

Hof, Suzette van ‘t, Amsterdam in gebed

Religieuze monumenten.

Amsterdam: Bas Lubberhuizen. 2005. 144 blz.

[Uitgave in samenwerking met bureau Monumenten & Archeologie ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2005]

Janssens, Freek  & Ivar Halfman (Red.), Moskeeën in Amsterdam

De “Westermoskee” en “de Verbinding”.

Amsterdam: Amsterdam Centre for Conflict Studies (ASC), Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), Universiteit van Amsterdam.

2013. 114 blz.

Met bijdragen van: Sara Cobb (George Mason University), John Forester, (Cornell University), Maarten Hajer (UvA & Planbureau van de Leefomgeving), David Laws (UvA), Kimberlyn Leary (Harvard Medical School), Marcel Maussen (UvA), Arnold Reijndorp (UvA), Thijl Sunnier (Vrije Universiteit).

 

Jonge, Jan de, Soms was er geen plaats in de herberg

Een poging tot een religieuze kaart van de Bijlmermeer.

Amsterdam: Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer.

1992.

 

Jonge, Jan de (Red.), Halverwege de hemel

Religieuze kaart van Amsterdam-Zuidoost.

Amsterdam: Mozeshuis.

1994. 60 blz.

 

Kalsky, Manuela, Maak het verschil

Over religieuze diversiteit en het verlangen naar een nieuw wij.

Amsterdam: Vrije Universiteit.

2012. 22 blz.

Inaugurele rede.

 

Koelewijn, Danielle, Subsidiëring Religieuze Organisaties

Dilemma’s voor de gemeente Amsterdam met betrekking tot de scheiding van kerk en staat en islamitische radicalisering.

Utrecht: Universiteit Utrecht. Faculteit Geesteswetenschappen.

23 augustus 2011. 84 blz.

[Beschikbaar in Igitur]   

 

Kwabena, Justice Richard & Owusu Kyei, Gendered Oppression and Sanctions within African Initiated Churches in Europe

The Case of Amsterdam.

In: Nyangweso, Mary &  Jacob K. Olupona, Religion in Gender-Based Violence, Immigration, and Human Rights.

Abingdon: : Routledge.Taylor & Francis Ltd.

July 2019. 292 p.

 

Landman, Nico, Van mat tot minaret

De institutionalisering van de islam in Nederland.

Amsterdam: VU Uitgeverij.

1992. 387 blz.

Proefschrift.

 

Oomen, Mar & Jos Palm, Geloven in de Bijlmer

Over de rol van religieuze groeperingen.

Amsterdam: Het Spinhuis.

1994. 105 blz.

 

Oomen, Mar & Jos Palm, En de goden verhuisden mee

Portretten van niet-westerse gelovigen.

Amsterdam: KIT / Novib.

1997. 127 blz.

 

Rijken, Kemal, De Westermoskee en de geschiedenis van de Nederlandse godsdienstvrijheid

Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact.

2014. 317 blz.

 

Slootman, M. & J. Tillie, Processen van radicalisering

Waarom sommige Amsterdamse moslims radicaal worden.

Amsterdam: Institute for Migration and Ethnic Studies. (IMES).

2006. 138 p.

https://pure.uva.nl/ws/files/732470/68728_Slootman_Rapport_processen_van_radicalisering_1_.pdf

 

Slootman, Marieke  & Jean Tillie, Waarom sommige Amsterdamse Moslims radicaal worden

In: Ido Weijers en Christian Eliaerts (Ed.), Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit,

Den Haag, Boom Juridische uitgevers,

2008, p. 349-368.

 

Slootman M.W, J. N.Tillie, A. Majdy & F.J. Buijs, Salafi-jihadi's in Amsterdam

Portretten (Reeks religie en samenleving).

Amsterdam: Aksant.

2009. 51 blz.

https://pure.uva.nl/ws/files/1080309/175705_Salafi_Jihadis_Amsterdam_Slootman_cs.pdf

 

Stilma, Jan Sietse, Ontmoeting met twee soefigroepen in Amsterdam rond transnationalisme

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Geesteswetenschappen.

Theologie en religiewetenschappen: Islam in de moderne wereld. Masterscriptie.

2017. 75 blz.

 

Uitermark, J. & A.J. Gielen, Islam in the Spotlight

The Mediatisation of Politics in an Amsterdam Neighbourhood.

In: Urban Studies. (47) 6.

May 2010. p.1325 - 1343.

 

Vellenga, Sipco & Gerard Wiegers, Religie, binding en polarisatie

De reacties van de leiding van levensbeschouwelijke organisaties op islamkritische uitingen.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Geesteswetenschappen. Religiestudies.

September 2011.

Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Ministerie van Veiligheid en Justitie.

September 2011. 257 blz.

 

Wessels, Anton, Moslim in Mokum

Tranen van Hagar.

Diesrede 18 oktober 2002.

Amsterdam: Vrije Universiteit.

2002. 54 blz.

 

Yar, Hasan, Water en de kom

Sociaal denken en handelen van kaderleden van de Turkse moskeeorganisatie Milli Görüs Amsterdam-West.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Faculteit der Sociale Wetenschappen.

17 november 2017. 302 blz.

Proefschrift.

https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/42795806/complete+dissertation.pdf

 

Huisvesting & segregatie

 

Amersfoort, J.M.M. van, Etnische woonpatronen

Vier benaderingen van woonsegregatie toegepast op Amsterdam.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie.

1987. 50 blz.

Inaugurele rede Universiteit van Amsterdam.

 

Deurlo, Rinus, Unstable immigrant concentrations in Amsterdam

Spatial segregation and integration of newcomers.

In: Housing Studies. Vol17. Nr.3.

May 2002. p. 487- 503.

 

Feijter, Henk de & H. Blok, Huishoudens en woonlocatie van de tweede generatie allochtonen in Amsterdam in de jaren negentig

Utrecht: NETHUR.

1999. 48 blz.

 

Goldstein, A., Who belongs where?

Feelings of belonging and ethnic segregation in Amsterdam.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Human Geography.

2017. 78 p.

/scriptie/642431

 

Groot, Carola de, ‘Zwarte vlucht.’

De (sub-)urbane locatiekeuze van klassieke allochtonen in Amsterdam.

Den Haag: VROM.

December 2004. 163 blz.

 

Heelsum, A. van, The Case Study on Housing in Amsterdam, The Netherlands

Dublin: Eurofound.

2007. 50 p.

https://pure.uva.nl/ws/files/4187860/59558_housing_amsterdam.pdf

 

Linden, K. van der, Zwart-wit-boek

Buitenlandse jongeren op de Amsterdamse woonruimtemarkt.

Amsterdam: St. Ideële Kamerbemiddeling en Huisvesting.

1988. 41 blz.

  

Musterd, Sako, Ruimtelijke segregatie en sociale effecten

Assen: Van Gorcum.

1996. 44 blz.

Uitgebreide versie van de inaugurele rede Universiteit van Amsterdam, 1996.

 

Schrurs, M.J.M., Karakters in het bouwblok

Ontwerp van een woongroep voor Chinese ouderen in de binnenstedelijke luwte van Amsterdam.

Eindhoven: Eindhoven University of Technology.

2008. Masterscriptie. 95 blz.

https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/46928985/639811-1.pdf

 

Vogel, Jaap, Nabije vreemden

Een eeuw wonen en samenleven. Cultuur en migratie in Nederland.

Den Haag: Sdu Uitgevers.

2005. 249 blz.

 

Actieplan migranten en woningcorporaties

Amsterdam: Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

1990. 9 blz.

 

(On-)gezondheid, voeding & zorg

(Zie ook: 9. Gemeente Amsterdam; 10. Amsterdam comparatief. )

 

Agyemang, Charles, Karlijn Meeks, Reynolds Boateng, Erik Beune, Your health is your wealth

Faith-based community action on the health of African migrant communities in Amsterdam.

In: Journal of epidemiology and community health. (72)5.

May 2018. p.409-412.

 

Alberets, Catharina J., a.o., A longitudinal study on determinants of HPV vaccination uptake in parents/guardians from different ethnic backgrounds in Amsterdam, the Netherlands                                           

In: BMC public health.  (17), Nr. 1.12.

2017. p. 1-12.

 

Baar, P.P. de, Buitenlands eten in Amsterdam

Vreemd eten vóór de oorlog. Biefstuk uit de muur, vogelnestjes en spaghetti-acrobatiek. Indisch-gasten, toeristen en gastarbeiders (1945-1970). Pizza, couscous, sushi en souvlaki 1970-1975. Turkse Italianen en Pakistaanse Grieken 1975-1990.

In: Ons Amsterdam. Vol. 42.

1990. blz. 158-163, 186-190, 246-249, 272-276, 336.

 

Boer, E.J. de , H.A.M Brants,M. Beukers, M.C. Ocké, L. Dekker, M.Nicolaou, M. Snijder, Voeding van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en autochtone Nederlanders in Amsterdam

Bilthoven: RIVM. Rapport 2015-0099. 96 blz.

 

Bruyn, Maria de, Minderheid binnen een minderheid

Lichamelijk gehandicapten uit de etnische minderheden.

Een verkennend vooronderzoek uitgevoerd i.o.v. de Afdeling Maatschappelijke en Gezondheidszorg van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Anthropologisch-Sociologisch Centrum.

1998. 134 blz.

 

Dellen, Q. M. van, Asthma beliefs among mothers and children from different ethnic origins living in Amsterdam, the Netherlands

In: BMC public health. (8)Nr.1.

December 2008. p. 1-11.

 

Doornbos, Hans & Hendrik Jan Nordbeck, Perinatal mortality

Obstetric risk factors in a community of mixed ethnic origin in Amsterdam.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Proefschrift.

1985. VIII, 251 p.

 

Dijk, Rob van, "Mijn gezondheid is gebarsten als glas!"

Arbeidsongeschikte Marokkanen en Turken in de eerste lijn in Bos en Lommer.

Amsterdam: SISWO. Onderzoeksplatform van Samenwerkingsverbanden in de Eerstelijns Dienstverlening in Amsterdam.

1985. 234 blz.

 

Dijkshoorn, Henriette, Ongezonde leefgewoonten in Amsterdam

Verschillen tussen Turken, Marokkanen en Nederlanders.

Amsterdamse Gezondheidsmonitor 1999-2000.

Amsterdam: Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, cluster EDG.

2002. 44 blz.

 

Dijkshoorn, H., De gezondheid van Surinamers in Amsterdam

Amsterdam: GGD Amsterdam.

2006. 32 blz

http://mighealth.net/nl/images/c/cd/Surinamers_Adam_gezh.pdf

 

Goedhart-de Wolf, G., Perinatal health epidemiology in multi-ethnic Amsterdam

Psychobiological processes.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

2010. 157 p.

Proefschrift.

 

Kes, L., Ongedocumenteerden en tandheelkundige zorg

Amsterdam: Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

Masterscriptie.

2013. 23 blz.

 

Korf, D.J.met medewerking van P.W.J. van Poppel, Heroïne toerisme

Veldonderzoek naar het gebruik van harddrugs onder buitenlanders in Amsterdam.

Amsterdam: Stadsdrukkerij.

1986. 128 blz.

[Onderzoekprogramma drugbeleid gemeente Amsterdam. Nr.1]

 

Korf, Dirk J., Heroïnetoerisme II

Resultaten van een veldonderzoek onder 382 buitenlandse dagelijkse opiaatgebruikers in Amsterdam.

Amsterdam: Instituut voor Sociale Geografie, Universiteit van Amsterdam.

Onderzoekprogramma drugbeleid gemeente Amsterdam.

1987.126 blz.

 

Kovaleva, Alexandra e.a., A cross-sectional study on the concordance between vaginal HPV DNA detection and type-specific antibodies in a multi-ethnic cohort of women from Amsterdam, the Netherlands 

The HELIUS study.

In: BMC infectious diseases (16) Nr. 1.

December 2016. p.1-10.

 

Leyerzapf, Hannah, Silvia Klokgieters, Halleh Ghorashi & Marjolein Broese van Groenou, Kleurrijke zorg

Een verkennende literatuurstudie naar culturele en seksuele diversiteit in de langdurige ouderenzorg.

Amsterdam: Vrije Universiteit, Institute for Societal Resilience (ISR) & Medical Humanities, VUmc.

November 20-17. 122 blz.

https://fsw.vu.nl/nl/Images/Kleurrijke-zorg-rapport_tcm249-879552.pdf

 

Riet, H. van ’t, H. Dijkshoorn, R. Corstjens, L.  Berkouwer, Gezonde leefgewoonten Westerpark

Kwalitatief interventieonderzoek naar overgewicht bij Turkse en Marokkaanse vrouwen van 25 tot 45 jaar.

Amsterdam: GG&GD Amsterdam, cluster EDG.

2005.

 

Makdoembaks, Nizaar, J.J.M. van Roosmalen, Natascha van der Stelt, Hoogste babysterfte van Nederland

Leven aan de onderkant in Amsterdam Zuidoost.

Overveen: Belvédère.

2012. 192 blz.

 

Makdoembaks, Nizaar, Gelijke patiënten ongelijk behandeld

Bijlmerramp toont verkeerd imago.

Amstelveen: Het Tribunaal. 2008. 254 blz.

 

Most – Van Spijk, Marileen van der, Gezondheidszorg voor Turkse en Marokkaanse kinderen in Amsterdam

Ervaringen van ouders en hulpverleners.

Amsterdam: GG & GD.

1985. 245 blz.

 

Ramdani, Amal, Een djinn in de spreekkamer

Een studie naar de ervaringen van behandelaars binnen de reguliere en interculturele geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam met patiënten met een Marokkaanse achtergrond die hun geestelijke klachten toeschrijven aan het boze oog, bezetenheid en zwarte magie.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Medical Anthropology and Sociology.

Masterscriptie.

2017. 64 p.

/scriptie/635423

 

Raza, Q., J.C. Seidell, M. Nicolaou, H. Dijkshoorn, Comparison of general health status, myocardial infarction, obesity, diabetes, and fruit and vegetable intake between immigrant Pakistani population in the Netherlands and the local Amsterdam population

In: Ethnicity and Health. Vol. 22. No.6.

February 2017. p. 551-564.

 

Schuurman, Johannes & Toon Voorham, Verspreiding en gebruik van voorlichtingsmateriaal

Onderzoek naar de verspreiding van voorlichtingsmateriaal over geslachtsziekten voor buitenlanders in het kader van de campagne 'Nederland oké'.

Resultaten van de kwantitatieve analyse van gegevens uit Amsterdam en Rijnmond.

Rotterdam: G.G. & G.D.

1983. 106 blz.

 

Tjoa, T.H. & A. Vermeulen, Een gezonde kleur

Op weg naar een multicultureel patiëntenperspectief.

Amsterdam: Amsterdams Patiënten/Consumenten Platform.

1999. 31 blz.

 

Tonkens, Evelien, Jennifer van den Broeke, Marc Hoijtink m.m.v. Hans Malschaert en Paulina Sedney, Op zoek naar weerkaatst plezier

Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stad.

Amsterdam: Pallas Publications.

2009. 129 blz.

[Onderzoek in opdracht van de Gemeente Amsterdam in het kader van het HvA-UvA Onderzoeksnetwerk Wmo]

 

Tuinier, A., Eerste hulp bij Marokkanen

Een vooronderzoek naar de medische fysiotherapeutische en sociaal-juridische hulpverlening aan Marokkaanse cliënten.

Amsterdam: Onderzoeksplatform van Samenwerkingsverbanden in de eerstelijns dienstverlening.

1981. 191 blz.

[Over Dirk van Nimwegencentrum in Amsterdam]

 

Uitenbroek, D.G, & A.P. Verhoeff, Life expectancy and mortality differences between migrant groups living in Amsterdam, The Netherlands

In: Social Science & Medicine.

2002. (54). p.1379–1388.

 

Uitenbroek, Daan G., Mortality trends among migrant groups living in Amsterdam

In: BMC Public Health.

2015.

 

Ujcic-Voortman, J.K. (Joanne), Ethnic disparities in cardiovascular disease risk

The distribution of risk factors among Amsterdam residence with a Turkish and Maroccan background.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Faculteit Aard- en levenswetenschappen.

December 2011. 202 p.

Proefschrift.

http://dspace.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/28710/dissertation.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Ujcic-Voortman, Joanne K., Griët Bos, Caroline A Baan, Daan G. Uitenbroek, Arnoud P Verhoeff, Jacob C. Seidell, Ethnic differences in total and HDL cholesterol among Turkish, Moroccan and Dutch ethnic groups living in Amsterdam, the Netherlands

In: BMC public health. (10) Nr.1.

December 2010. p.1-8.

 

Veen, M.G. van, M.A.J. Wagemans, E.L.M. Op de Coul, J.S.A. Fennema, T.C.M. van der Helm, J. Walter, M. Prins, M.J.W. van de Laar, HIV-surveys bij hoog-risicogroepen in Amsterdam 2003-2004

Bilthoven / Amsterdam: RIVM, Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie / GGD RIVM rapport 441100021/

2005. 84 blz.

 

Veldhuizen, Eleonore M., Umar Z. Ikram, Sjoerd de Vos, Anton E. Kunst, The relationship between ethnic composition of the residential environment and self-reported health among Turks and Moroccans in Amsterdam

In: International journal of health geographics. (16) Nr.1.

December 2017. p. 1-11.

 

Vink, Marian, Helma van der Heijden, Inge Wiese, Irene van Eerd, De dokter begrijpt het niet

Onderzoek naar de ervaringen van migranten met de huisartsenzorg in Amsterdam.

Amsterdam: Amsterdams Patiënten/Consumenten Platform.

2002. 101 blz.

 

Vries, Wendela de, Gezondheidszorg en illegalen

Delen in de zorg?

Tien jaar De Witte Jas.

Amsterdam: De Witte Jas,

1995. 80 blz.

 

Factsheet Onderzoek Oranje Huis Aanpak

Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

2018. 3 blz.

https://www.verwey-jonker.nl/doc/2018/116038_Factsheet_Onderzoek_Oranje_Huis_Aanpak180522.pdf

 

Opvoeding & onderwijs

 (Zie ook: 2. Geschiedenis. Slavernij; 9. Gemeente Amsterdam)   

 

Babeliowsky, M., M. Derriks, E. Voncken, Allochtone schoolverlaters in beeld

Amsterdam: Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek van de Universiteit van Amsterdam / Stichting Kohnstamm Fonds voor Onderwijsresearch. SCO-Rapport. 231.

1990. 139 blz.

 

Belliot, Hannah &  Eddy Campbell, Een verkennend onderzoek naar gezinskenmerken, opvoedingsoriëntatie en schoolloopbaan van allochtone leerlingen in Amsterdam-Z.O.

Eindhoven: Campbell.

1994. 64 blz.

 

Boiten, R.G.H. & F.S. J. Stegeman-Van der Woerd, Bouschra is de naam

Over de eerste integratieschool in Nederland.

Harderwijk: Gopher.

2010. 114 blz.

 

Brinkman, Fenny, Haram

Uit het dagelijks leven op een islamitische school.

Amsterdam: Balans.

2005. 125 blz.

 

Chan, C.W., H. Idema, H. Keesmaat, A. Kasem, De positie van allochtone leerlingen bij de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs

Amsterdam: Van de Bunt - Adviseurs voor organisatie en beleid.

2006. 146 blz.

 

Galen, W.L.M. van, J. Jongerius, R. Kabdan (Red.), Meertaligheid op school

Bijdragen aan de ontwikkeling van een taalbeleid.

Groningen: Wolters-Noordhoff.

1990. 120 blz.

 

Gena, Lucienne,  Anders is ook gewoon

Interetnisch werken in kindercentra.

Rotterdam: VSP-Welzijn ism Stedelijk Welzijnsproject OVB/Matrix Amsterdam.

1993. 228 blz.

 

Hamdi, Ahmed, Trees Pels, Soukaina el Jaouhari, Informeel islamitisch onderwijs  in Amsterdam-West

Quickscan van het pedagogisch klimaat, de inhoud en inrichting van informeel moskee-onderwijs in Amsterdam-West.

Utrecht: Verwey-Jonkerinstituut.

November 2017. 40 blz.

https://www.verwey-jonker.nl/doc/2017/214050_Informeel-islamitisch-onderwijs-in-Amsterdam-West_web.pdf

 

Harberts, Marijke, Doe effe normaal juf

Belevenissen op de middelbare school.

Amsterdam: Van Gennep.

2000. 160 blz.

 

Hasper, Miep &  Floris Michiels van Kessenich, Het emancipatiegehalte van het standaardlesmateriaal Duits aan de openbare scholen van Amsterdam

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Doctoraalscriptie Duitse Taal- en Letterkunde.

Doctoraalscriptie.

1987. 203 blz. 

 

Hogewind, Jolanda  & Mohamed El Jaouhari, Een radslag in het onderwijs

Over de cultuurverandering op het Calvijn College.

Culemborg: Uitgeverij  Phronese.

December 2017. 104 blz.

 

Houten, N.C. (Nina)  van, Marokkaanse kunst en de Amsterdamse klas

Een onderzoek naar de discrepantie tussen het kunstcurriculum en de belevingswereld van Marokkaans-Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Utrecht: Universiteit Utrecht. Masterscriptie Kunstgeschiedenis, Communicatie en Educatie.

2016. 66 blz.

Tekst beschikbaar in Igitur.

 

Kanbier, Goutje, Kleur in de klas

Een verzameling kleine gebeurtenissen, grappige voorvallen, dagelijkse belevenissen en opmerkingen van kinderen en volwassenen uit Marokko, Turkije, China, Suriname, de Nederlandse Antillen, Spanje, Thailand, Latijns-Amerika en Frans Guyana, wonend in Amsterdam.

Weesp: Het Wereldvenster.

1984. 115 blz.

 

Ledoux, G., Arbeid en scholing

Onderzoek naar de situatie van cursisten uit etnische groepen in enkele Amsterdamse beroepsopleidingen, in het kader van het project 'Nederlands op de werkvloer'

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. SCO. Rapport 136.

1987. 274 blz.

 

Letschert, Jos, Amsterdam is een bont palet

Verslag van een project beeldende vorming in intercultureel perspectief.

Enschede: Instituut voor Leerplanontwikkeling. Informatiereeks Primair Onderwijs

Onderwijspraktijk.

1987. 62 blz.

Uitgave in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

Samenvattingen in het Arabisch, Spaans en Turks.

 

Lucassen, P., Gemengd naar school

Utrecht: Kenniscentrum gemengde scholen.

2012. 24 blz.

 

Maaren, Peter van, Mijn meester is een homo

Voorwoord Achmed Aboutaleb.

Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Mei 2004. 204 blz.

 

Miedema, W. & S Soutendijk, Bijspijkeren of vernieuwen ?

Dilemma's in het taalonderwijs op Amsterdamse onderwijsvoorrangsscholen.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam – SCO SCO-publicaties 301.

1992. 174 blz.

 

Mormon, D.M. (Daniëlle), Kleuren in de school

Een onderzoek naar factoren die van invloed kunnen zijn op de participatie binnen het basisonderwijs in Amsterdam West door ouders afkomstig uit een etnische minderheidsgroep.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Pedagogiek en Onderwijskunde.

2010. 108 blz. 

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/354469

 

Ong, Cheng Boon & Kristof De Witte, School choice, segregation, and forced school closure

Maastricht: Maastricht Economic and social Research institute on Innovation and Technology (UNU‐MERIT)/ Maastricht Graduate School of Governance (MGSoG),

2014-008. 30 p.

 

Pels, Trees, Katinka Lónnemann & Majone Steketee (Red.), Opvoeden na partnergeweld

Ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst.

Assen: Koninklijke Van Gorcum,

2011. X, 228 blz.

[Onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut op initiatief van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht]

 

Pilaar, J.M.A., Kansen voor kinderen

Opvoedingsondersteuning aan niet-westerse allochtone gezinnen in Amsterdam.

Een kwalitatief onderzoek naar de behoeften en tevredenheid van niet-westerse allochtone ouders op de zorg van de Opvoedpoli.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen.

Masterscriptie.

2011. 56 blz.

 

Ponzoni, Elena, Opvoeden in diversiteit

Verbinding tussen formele en informele ondersteuning van opvoeders in Amsterdam.

Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

2012. 159 blz.

Onderzoek verricht in het kader van de Kenniswerkplaats Tienplus.

Opdrachtgever: ZonMw.

 

Ponzoni, E, & M. Distelbrink, Opvoedsteun in de buurt:

Schakelen tussen formele en informele voorzieningen.

Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

2014. 48 blz.

Brochure is gebaseerd op het onderzoek Opvoeden in diversiteit: Verbinding tussen formele en informele ondersteuning van opvoeders in Amsterdam.

 

Prickarts, Boris, Shifting Borders

A case study of internationalisation of education within a Dutch School Group in Amsterdam.

Bath: University of Bath.

2016. 381 p.

Doctor of Education (EdD)

https://purehost.bath.ac.uk/ws/portalfiles/portal/144589023/PRICKARTS_Boris_EdD_Thesis_18_5_16.pdf.pdf

 

Verhallen, Simon & Lies Alons (Red.), Handleiding Basislijst Schooltaalwoorden vmbo

Amsterdam: ITTA. Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen. Universiteit van Amsterdam.

Mei 2010. 32 blz.

Ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amsterdam.

http://www.onderwijsconsument.nl/wordpress/wp-content/uploads/handleiding_basislijst_schooltaalwoorden_vmbo.pdf

 

Verheggen, Lidewij M, Met het oog op de toekomst

Stimulering deelname 'Nieuwe Amsterdammers' aan het cursusaanbod van de Volksuniversiteit Amsterdam.

Amsterdam: Volksuniversiteit Amsterdam.

1995. 20 blz.  

 

Visser, Erik, Organisatie, omvang en inhoud van het thuistaalonderwijs in Amsterdam

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Geesteswetenschappen. Taalwetenschappen: Nederlands als tweede taal.

Masterscriptie.

2019. 79 blz.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/673144

 

Wassenberg, Sabine, Kinderlogica

Filosoferen op een multiculturele school.

Rotterdam: Lemniscaat.

2017. 229 blz.

 

Weiner, M.F., Whitening a diverse Dutch classroom

White cultural discourses in an Amsterdam primary school.

In: Ethnic and Racial Studies.

16 April 2014. 17 p.

 

Welker, Wouter, Halal leren bewegen

Sporten met behoud van goede naam op het Islamitisch College Amsterdam.

Heerhugowaard: GigaBoek.

2008. 156 blz.

 

Onderwijssegregatie in Amsterdam

Hoe staat het ervoor en wat willen en kunnen we eraan doen?

Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

2003. 158 blz.

 

Hogeschool, universiteit, studenten, onderzoek & wetenschap

 [Zie ook: 6. Marokkanen]

 

Ballafkih, H. M., M Imansoeradi, M. van der Meer, & M. Meerman, Diversiteit in opleiding en werk

Een studie naar de school- en   arbeidsloopbanen van hoger opgeleide jongeren in Amsterdam.

Amsterdam: HvA. Lectoraat gedifferentieerd HRM.

Juli 2008. 120 blz.

[Publicatie in voorbereiding in opdracht van Huis voor Allen en Echo].

 

Besselaar, G., Afrikaanse taal- en letterkunde universitair studievak te Amsterdam

Amsterdam: Swets en Zeitlinger.

1933. 29 blz.

Inaugurele rede.

 

Eggink, Emma Joukje, You won’t feel at home there

Narratives of access and belonging of students with a migration background in Amsterdam’s two universities.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam: Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Masterthesis.

May 2015. 104 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/606148

 

Gerdan, Gizem, The good, the bad, and the exhausting

The experiences of first-in-family students of colour at Amsterdam's institutions of higher education.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam: Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociologie. Masterscriptie.

5 August 2017. 59 p.

/scriptie/636378                                                                        

 

Ghorashi, Halleh, prof. dr., Paradoxen van culturele erkenning

Management van Diversiteit in Nieuw Nederland.

Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Management van diversiteit en integratie, in het bijzonder de participatie van vrouwen uit etnische minderheden bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam op 13 oktober 2006.

Amsterdam: Vrije Universiteit.

2016. 34 blz.

http://hallehghorashi.com//nl/wp-content/uploads/2009/03/oratie-halleh.pdf

 

Felix, Ch., M. Voorthuis, J.K. Koppen, Migranten in de voorhoede

Een onderzoek naar de positie van migrantenstudenten aan de Universiteit van Amsterdam.

Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam.

1993. IV, 108 blz.

 

Groot, Maaike, There is always a door to knock on

30 years VASVU: preparing international students for a Dutch university education.

Amsterdam: VASVU.

2011. 35 blz.

 

Hofman, Marco & Machteld de Jong (Red.), Welkom in Nederland?

Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam &  Inholland.

Juni 2016.

 

Jansen, Ena, Oxford aan die Amstel

Leerstoel Suid-Afrikaanse letterkunde in Amsterdam 80 jaar oud : die beginjare en vroee kontakte met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns = Oxford-upon-Amstel: the Amsterdam chair of South African Literature eighty years old : the early years and relations with the South African Academy of Science and Arts.

In: Tydskrif vir Geesteswetenskappe. (54)3.

2014.  p. 383-397.                                                      

 

Jong, Machteld de, Ik ben die Marokkaan niet!

Onderzoek naar identiteitsvorming van Marokkaans-Nederlandse hbo-studenten. Amsterdam: VU University Press.

Februari 2012. 238 blz.

Proefschrift.

 

Keuning, Nico, Land van verlangen

Levensverhalen van allochtone HBO-studenten.

Soesterberg: Uitgeverij Aspekt.

Oktober 2011. 216 blz.

[Hogeschool van Amsterdam]

 

Koster, Edwin &  Bert Musschenga (Red.), Pionieren in diversiteit

Filosoferen met het oog op anderen.

Amsterdam: VU University Press.

2011. 275 blz.

 

Rector, René (Red.), Etniciteit en diversiteit

Congresbundel 2002.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Wetenschapswinkel Rapport nr. 0207.

2002. 93 blz.

Uitgave n.a.v. het congres Etniciteit en diversiteit in de Nederlandse samenleving: van onderzoek naar beleid naar actie dat op 5 november 2002 heeft plaatsgevonden ter ere van het 20-jarig bestaan van de Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Ruting, B., Veelkleurig talent!

Diversiteitsbeleid aan de HvA. Stand van zaken zomer 2004.

Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

2004.

 

Schutte, G.J., De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika, 1880-2005     

Zoetermeer: Meinema.

2005. 2 delen. 823 blz.

 

Smit, C.P., e.a, Education for Transition

Bridging non-western schools and western higher education.

Amsterdam: VU University Press.

1996. 198 p.

 

Smit, Kees, e.a., Differentiatie en Integratie

25 jaar  Voorbereidend jaar Anderstalige Studenten aan de VU. 1980 – 2005.

Ervaringen van oud-studenten.

Amsterdam: Vrije Universiteit / VASVU.

2005. 87 blz.

 

Veltkamp-Visser, dr. Sief, Afrikaans in Amsterdam

De geschiedenis van de Leerstoel Afrikaanse taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en het Suid-Afrikaanse Instituut (1932–2016).

Amsterdam: Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland.

September 2018. 299 blz.

 

Verrips, Bram, Vertooganalyse

In het veld van de Nederlandse Vluchtelingenproblematiek.

Onderzoek naar het draagvlak tot het oprichten van een Vluchtelingen Expertise Centrum aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Sociale Wetenschappen. Master Cultuur, Organisatie en Management.

Januari 2005.

 

Vollaard, Jorien & Joke Olie, Multicultureel vakmanschap

De Amsterdamse lerarenopleidingen kiezen ervoor!

Amsterdam: Vollaard.

2010. 50 blz.

 

Wijnen, Marie Anne van, Een klas apart

Tien jaar voorbereidend universitair onderwijs aan anderstaligen.

Amsterdam: VASVU.

1990.

 

Wijnen, Marie-Anne van, Het hoofd hier, het hart daar

Vijftien jaar voorbereidend universitair onderwijs aan anderstaligen. VJV 1980 – VASVU 1995.

Amsterdam: VASVU.

1995. 47 blz.

 

Tevredenheidsonderzoek

Vrije Universiteit Afdeling NT2, VASVU.

Meetperiode: 15 januari 2017 tot en met 15 januari 2018. Definitief rapport.

Zoetermeer: Panteia.

Februari 2018. 11 blz.

 

Sport

(Zie ook: 9. Gemeente)

 

Broerse, Jora, A post-multicultural mindset

An ethnographic examination of attitudes towards cultural diversity and group making behaviour in community sport.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Social Sciences (research master).

May 2017. 32 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/651159

 

Brug, H. van der & M. A. Horstmanshoff, Sportgedrag Jongeren in Amsterdam A

msterdam: Universiteit van Amsterdam.

2001.

[In opdracht van de stichting sportinitiatieven Amsterdam]

 

Hullenaar, C. van ‘t, Als racisme wint verliest de sport

Evaluatie van een campagne.

Amsterdam: Plantsoen 10.

1998. 30 blz.

 

Lagendijk, Eric &  Filiz Elmasulu, Sport en allochtonen in de praktijk

Derde tussenrapportage: Praktijkanalyse van 'sportbeoefening door allochtonen'.

Amsterdam: Van Dijk, Van Soomeren en Partners.

December 1995. 53 blz.

 

Leest, Jantien van der  & Jan Janssens, Jonge allochtonen en sport

Publicaties en projecten.

‘s Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Januari 2006. 60 blz.

Een inventarisatie in opdracht van het ministerie van VWS.

 

Taal, kunst & cultuur

(Zie ook: 9. Gemeente Amsterdam)

 

Ankum, L.A., The role of English in Amsterdam

An analysis of the relation between language use and place identification Amsterdam:

Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Human Geography  

July 2016. 94 p.

masterscriptie.

http://arno.uva.nl/document/643770

 

Appel, René, Straattaal

De mengtaal van jongeren in Amsterdam.

In: Toegepaste taalwetenschap. 62 (2).

1999. blz. 39–56.

 

Bloemendal, H., Joppe Poolman van Beusekom, H.M. Polak, Lies Zondag, Amsterdams Chazzanoet 

Synagogale muziek van de Ashkenazische Gemeente.

Buren: Knuf.

1990. XL, 476 blz.

[Meertalig]

 

Blokland, Simon van, e.a., Alfred Ost in Nederland

Amsterdam: Vlaams Cultureel Centrum/Stadsuitgeverij.

1990.

 

Boer, Mieke, Inventarisatieonderzoek bij 29 musea naar het cultureel erfgoed van migranten en vluchtelingen

Amsterdam: Nederlandse Museumvereniging.

2003. 67 blz.

 

Bouhkim, Touria, Onderzoek naar islamitisch erfgoed bij 13 Nederlandse musea

Amsterdam: Nederlandse Museumvereniging.

2003. 78 blz.

 

Braak, Jolanda van den, Met andere woorden

Straattaal in Amsterdam.

In: Taal in stad en land. Amsterdams.

Den Haag: Sdu Uitgevers.

2002.

 

Buikema, Rosemarie & Maaike Meijer (Red.), Kunsten in beweging 1900 - 1980

Cultuur en migratie in Nederland.

Den Haag: Sdu Uitgevers.

2003. 467 blz.

 

Buikema, Rosemarie & Maaike Meijer (Red.), Kunsten in beweging 1980 - 2000

Cultuur en migratie in Nederland.

Den Haag: Sdu Uitgevers.

2004. 473 blz.

 

Burmann, Pauline, Harald Schole, Edith Rijnja, African amicitiae 

Collection/collectie Thami Mnyele Foundation, Arti et Amicitiae.

Amsterdam: Arti et Amicitiae.

2017.60 blz.

Tekst in Engels & Nederlands.

Tentoonstelling in Arti et Amicitiae 8/11/2017-02/02/2018.

 

Cherribi, Oussama, Gijs von der Fuhr, Donald Niedekker, Cultuur als visie

Amsterdam: Amsterdams Centrum Buitenlanders.

1989. 44 blz.

 

Cohen, Drs. Julie-Marthe, Judaism on display

The Origins of Amsterdam’s Jewish Historical Museum.

In: J. Frishman & H. Berg (Eds.), Dutch Jewry in a Cultural Maelstrom, 1880-1940.

Amsterdam: Aksant.

2007. p.53-65.

 

Ettema, Iris, The Multicultural Museum

A History of Multiculturalism and Migration in the Amsterdam Museum.

Leiden: Leiden University. Faculty of Humanities. Arts and Culture (Master). Museums and Collections.

August 2015. 63 p.

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/36391/MA%20thesis%20IO%20Ettema%20The%20Multicultural%20Museum%20final%20version.pdf?sequence=2

 

Hamersveld, Ineke van (Red.), Nieuwe Nederlanders en musea

Amsterdam: Boekmanstudies / Mondriaan Stichting.

1998. 128 blz.

[O.a. hoofdstuk: Marie-Thérèse Konsten, De wereld van het Amsterdam Historisch Museum]

 

Hanekamp, Kyra, ‘Mijn ouders willen dat ik Spaans leer’ 

Over de relatie tussen motivationele oriëntatie en thuistaal bij deelnemers aan Taal naar Keuze.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Geesteswetenschappen. Taalwetenschappen: Nederlands als tweede taal.

2018. 68 blz.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/655478

 

Kellner, Clive & Sergio-Albio Gonzalez (Eds.), Thami Mnyele + Medu Art Ensemble Retrospective

Amsterdam: Thami Mnyele Foundation.

2008.

 

Kempen, Y. van, Taal mixen is dope, is basis, is spang

Straattaal van Amsterdamse jongeren.

In: Ons Erfdeel (43) 3.

2000. blz.331-338

 

Keulemans, Chris, Aram Adriaanse, Jens Besse, Nieuw : 20 jaar multicultureel theater

Theatergroep De Nieuw Amsterdam (DNA).

Amsterdam: International Theatre & Film Books.

2006. 81 blz.

 

Kibbelaar, Paula, The art of being a foreigner in Amsterdam

17 visies op diversiteit in de creatieve sector.

Amsterdam: BIS Publishers BV.

2007. 144 blz.

 

Kistemaker, Renée E., Samenvatting van de inventarisatieonderzoeken migratiegeschiedenis, slavernijverleden en islamitisch erfgoed 

Amsterdam: Nederlandse Museumvereniging, Project Cultureel Erfgoed Minderheden.

2003. 23 blz.

 

Klaic, Dragan, Mobility of Imagination

A Companion Guide to International Cultural Cooperation.

Budapest: Central European University Press.

September 2007. 174 p.

 

Kolfin, E. & E. Schreuder, Black is beautiful

Rubens tot Dumas.

Zwolle: Waanders.

2008. 387 blz. 

[Catalogus verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling "Black is beautiful: Rubens tot Dumas", gehouden in De Nieuwe Kerk te Amsterdam 26 juli tot en met 26 oktober 2008]

 

Kool, Simon B., Uit de vergetelheid 

De herontdekte fotografie van Annemie en Helmuth Wolff.

Eindhoven: Uitgeverij Lecturis B.V.

Maart 2017. 272 blz.

 

Kuiken, Folkert, Multilingual Amsterdam

In: Liza Nell & Jan Rath (Eds.), Ethnic Amsterdam.

Immigrants and Urban Change in the Twentieth Century.

Amsterdam: Amsterdam University Press. Solidarity and Identity Series.

2009. p. 123 – 144.

 

Langfeld, G., Kunst van Duitse vluchtelingen in het Stedelijk Museum

In: Langfeld, G., M. Schavemaker, M. Soeting (Red.), Het Stedelijk in de oorlog.

Amsterdam: Bas Lubberhuizen/Stedelijk Museum Amsterdam.

2015. blz. 77-100; 177-179.

https://pure.uva.nl/ws/files/2541479/162755_Langfeld_kunst_van_duitse.pdf 

 

Mousavi, Behrang, Onderzoek naar islamitisch erfgoed in de Nederlandse archieven

Amsterdam: Nederlandse Museumvereniging.

2003. 30 blz.

 

Nadler, Steven, Rembrandt’s Jews

Chicago / London: The University of Chicago Press.

2003. 250 p.

 

Reichwein, Gusta, Made in Amsterdam

100 jaar in 100 kunstwerken. 100 years in 100 works of art.

Zwolle: Waanders Uitgevers.

Maart 2016. 240 blz.

 

Schilt, Jan-Willen & Ludger Smit, Het gezicht van Amsterdam 

Nieuwe Amsterdammers gefotografeerd 1900-2000.

Amsterdam: Gemeentearchief Amsterdam,

2001.

[Verschenen ter gelegenheid van gelijknamige tentoonstelling in het Gemeentearchief Amsterdam, van 12 oktober t/m 2 december 2001]

 

Shatanawi, Mirjam & Hansje Galesloot, Islam in beeld

Kunst en cultuur van moslims wereldwijd

Amsterdam : SUN.

December 2009. 292 blz.

[Voorwerpen en afbeeldingen uit de collectie van het Tropenmuseum in Amsterdam]

 

Vega, Isolde, " Ik ga een Turkse bibliotheekjuf lenen ..." 

Eindevaluatie van het Project Bibliotheek en Minderheden, gericht op de dienstverlening van de Openbare Bibliotheek Amsterdam aan Turkse en Marokkaanse Amsterdammers, 1985 – 1987.

Amsterdam: Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam.

1987. 61 blz.

 

Vos, N.E.J. de, Integreren in een kunstenaarsbroedplaats?

Een analyse van Broedplaats LELY: een gemengde woonvorm waar kunstenaars samen wonen en werken met (creative) nieuwkomers en culturele organisaties.

Utrecht: Universiteit Utrecht. Faculty of Geosciences. Master Thesis Human Geography.

Augustus 2018. 81 blz.

https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/372364

 

Vries, Annette de, Dave Schwab; Ronald Ockhuysen, Zoeken, vechten en houden van

Zeven gesprekken over multicultureel theater.

Amsterdam: Stichting Scarables.

1995. 68 blz.

 

Weide, N. van der, Kleur bekennen

Een onderzoek naar de ondervertegenwoordiging van cultureel diverse podiumkunsteninstellingen in het Amsterdamse structureel gesubsidieerde kunstenveld.

Utrecht: Universiteit Utrecht. Faculteit Geesteswetenschappen. 

Masterscriptie Kunstbeleid en –Management.

November 2011. 64 blz

 

Wildt, Annemarie de, From multiculturalism to (super)diversity

Examples from the Amsterdam Museum.

In: Christopher Whitehead, Museums, migration and identity in Europe.

Peoples, places and identities.

London / New York: Routledge.

2016. XX, 325 p.

 

Zell, Michæl, Reframing Rembrandt 

Jews and the Christian Image in Seventeenth-Century Amsterdam.

Oakland: University of California Press.

March 2002. 283 p.

 

Allochtone kunstbeoefening budget en beleid

Amsterdam: Amsterdamse Kunstraad.

1989. 15 blz.

 

Kunst van vluchtelingen

Catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Stedelijk Museum Amsterdam. Februari -  Maart] 1949.                                                                                                              

Amsterdam: Stedelijk Museum.

1949. 15 blz.

 

Multicultureel kunstbeleid in Amsterdam

Amsterdam: Amsterdamse Kunstraad.

1993.16 blz.                                                                  

 

Verwerving Erfgoed Migranten    

Twee jaar praktijkervaring met het verwerven van migrantenerfgoed in het gemeentearchief Amsterdam en keuzen voor vervolgbeleid                      

Amsterdam: Gemeentearchief Amsterdam.

Maart 2003. 12 blz.

https://archief.amsterdam/stadsarchief/u_en_wij/verwerving/ROBOT.erfgoed_migranten.pdf 

 

Arbeidsmarkt, ondernemers, bedrijven & gastarbeiders

(Zie ook: 6. Antillianen & Surinamers; Turken; 9. Gemeente Amsterdam)

 

Aytekin, Atilla, m.m.v. Geert Bors, Atilla's Dutch Dream

Nieuw ondernemerschap tussen twee culturen.

Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

2006. 176 blz.

 

Ballafkih, Hafid & Martha Meerman, Ze zijn toch anders!

Een onderzoek naar beelden in organisaties over niet-westerse minderheden.

Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Lectoraat Gedifferentieerd Human Resource Management.

2007. 51 blz.

 

Baycan-Levent, Tüzin, Peter Nijkamp, Mediha Sahin, External orientation of second generation migrant entrepreneurs

A sectoral study on Amsterdam.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Faculty of Economics and Business Administration.

2008. 33 p.

 

Baycan-Levent, Tüzin & P. Nijkamp, Migrant female entrepreneurship

Driving forces, motivation and performace.

Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam. Faculty of Economics and Business Administration.

2006. 31 p.

 

Baycan-Levent, Tüzin,  Mediha Sahin, P. Nijkamp, The urban growth potential of second-generation migrant entrepreneurs

A sectoral study on Amsterdam.

Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam. Faculty of Economics and Business Administration.

2013. 31 p.

 

Bello, Carlo, Observaties van een zwartwerker

Over de arbeidsomstandigheden in Amsterdamse pizzeria's

Amsterdam: Van Gennep.

1987. 110 blz.

 

Bovenkerk, F. & E. Breuning-van Leeuwen, Rasdiscriminatie en rasvooroordeel op de Amsterdamse arbeidsmarkt

In: Frank Bovenkerk (Red.), Omdat zij anders zijn.

Patronen van rasdiscriminatie in Nederland.

Meppel / Amsterdam: Boom.

1978. blz. 9 - 30.

 

Brink, Gabriël van den & Dick de Ruijter, Cultuur en burgerschap

Amsterdam en het alledaagse ondernemerschap.

Amsterdam: Prometheus-Bert Bakker.

2013. 250 blz.

 

Bruins, drs. A., dr. V.A.J.M. Schutjens, drs. N.E. de Vries, drs. A. Risselada, Verklaringen van de overlevingskans van bedrijven, gestart door allochtone ondernemers

Zoetermeer: Panteia. Nummer: H201401.

Maart 2014. 44 blz.                                                 

 

Choenni, A., Veelsoortig assortiment

Allochtoon ondernemerschap in Amsterdam als incorporatietraject 1965-1995. Amsterdam: Het Spinhuis.

1997. XII, 194 blz.

Proefschrift Universiteit van Amsterdam.

 

Choenni, A.O., Tussen toko en topzaak

Allochtoon ondernemerschap in de detailhandel en de betekenis van herkomstachtergronden.

Amsterdam: IMES.

2001. 68 blz.

http://hdl.handle.net/11245/1.191732

 

Dreef, M.E.P. (Marja) , Politiek, migranten en de informele economie

Politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers, 1980-1997.

Amsterdam: IMES.(Instituut voor Migratie- en Etnische Studies).

2004. VIII, 290 blz.

Proefschrift.

 

Heelsum, A. van, Cities Local Integration Policies

Ethnic Entrepeneurship in Amsterdam, the Netherlands.

Dublin: Eurofound.

2010. 50 p.

 

Jansen, Artho & Nico van Wijk, Gelijk in bedrijf 

Handreiking aan bedrijven en instellingen in de regio Amsterdam bij het bestrijden van rassendiscriminatie op de werkvloer.

Amsterdam: Anti Discriminatie Bureau

Amsterdam.

1993. 48 blz.

 

Jeleniewski, Max i.s.m. Arturo van Haag, Waar vestigt zich de etnische ondernemer?

Een onderzoek naar etnische ondernemers in de Oude Pijp, Amsterdam.

's-Gravenhage : Seinpost, centrum voor stedelijke processen.

1987. 37 blz.

[Onderzoek in opdracht van de Gemeente Amsterdam (Afdeling Economische Zaken), de Kamer van Koophandel en de coördinator stadsvernieuwing van het Midden- en Kleinbedrijf]

 

Kloosterman, R., J. van der Leun, J.Rath, De economische potenties van het immigrantenondernemerschap in Amsterdam

Een inventariserende en explorerende studie in het kader van Ethnic Minorities participation.

Amsterdam: IMES,

1997.

 

Kloosterman, R.C., Mixed embeddedness and postindustrial opportunity structures trajectories of migrant entrepreneurship in Amsterdam

In: Amsterdam human capital. Amsterdam University Press.

2003. p.311-330.  

 

Masurel, Enno, Local shopkeepers' associations and ethnic minority entrepreneurs

Amsterdam: Vrije Universiteit, Faculty of Economics and Business Administration. Research memorandum.

2008. 21 p.

 

Nijkamp, P. & Mediha Sahin, Performance indicators of urban migrant entrepreneurship in the Netherlands

Amsterdam: Vrije Universiteit, Faculty of Economics and Business Administration.  

2009. 28 p.

                           

Piersma, J., Fysieke aanwezigheid in financiële markten

Een onderzoek onder buitenlandse banken in Amsterdam.

Amsterdam: Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf.

1991. 79 blz.

 

Reil, Flavia & Ton Korver, En meestal zijn het Turken

Arbeid in de Amsterdamse loonconfectie-industrie.

Amsterdam: Het Spinhuis.

2001. VII, 106 blz.      

 

Rijkschroeff, Boudie, Oosterse gastvrijheid

Van stoker tot restaurateur.

Amsterdam: Sector Chinees Indische Bedrijven van Koninklijk Horeca Nederland.

2008. 120 blz. plus bijlagen.

[Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Sector Chinees Indische Bedrijven van Koninklijk Horeca Nederland]

 

Sahin, Mediha, P. Nijkamp, Soushi Suzuki, Survival of the fittest among migrant entrepreneurs

A study on differences in the efficiency performance of migrant entrepreneurs in Amsterdam by means of data envelopment analysis.

Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam. Faculty of Economics and Business Administration.

2013. 24 p.      

 

Schumacher, B., De arbeidsmarktpositie van allochtone bouwvakkers in Amsterdam

Vooronderzoek in opdracht van het Bouwoverleg ter voorbereiding van de workshop bouwvak-arbeidsmarkt.

Amsterdam: St. voor Economisch Onderzoek.

1990. 43 blz.

 

Rechtspraak & criminaliteit

 

Resler, Fenton, De Chinese mafia

Drugs, geweld, corruptie en dood : de Triaden tussen Amsterdam en Hong Kong.

Oorspr. titel: The trail of the Triads.

Amsterdam: Elsevier.

1981. 256 blz.

 

Boutellier, Hans, Inge Razenberg, Suzan de Winter-Koçak, Onderzoek naar culturele diversiteit rechtbank Amsterdam

Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Maart 2018. 33 blz.

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/416612_kwalitiet_en_legitimiteit_web_1.pdf

 

Korf, D & F.Bovenkerk, Dubbel de klos

Slachtofferschap van criminaliteit onder etnische minderheden.

Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

2007. 148 blz.

 

Scharrenberg, Koen & Joris van der Aa, Georganiseerde misdaad in de lage landen

Over oude en nieuwe georganiseerde misdaad in Nederland en België.

Meppel: Just Publishers.

Juli 2011. 256 blz.

 

Schrijver, Marijn, Mocro maffia

Geld, ambitie, hoogmoed en verraad in de onderwereld.

Amsterdam: Lebowski.

Mei 2015. 256 blz.

 

Stachhouwer, Jan Dirk Feiko, Criminaliteit, prostitutie en zelfmoord bij immigranten in Amsterdam 

Proeve ener criminografie.

Nijmegen: Dekker & van de Vegt.

1949. 135 blz.

Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Met een Engelse samenvatting.

Ook verschenen als: Criminologische studiëen, 10.

 

Werdmölder, Hans, Marokkanen in de marge

Ontspoorde levens van kleine criminelen.

Amsterdam: Amsterdam University Press.

2015. 228 blz.

 

Yesilgöz, Y &  A. Lempens, De Mercatorbuurt

Een onderzoek naar Turkse drugscriminaliteit in de Amsterdamse Mercatorbuurt.

Nijverdal: IRT Noord en Oost Nederland.

1996. 61 blz.

 

6.SPECIFIEKE GROEPEN (naar herkomst)

 

Budike, Fred & Bim Mungra, Creolen en Hindostanen

Assimilatie, integratie, socialisatie: van Calcutta naar Schilderswijk, van Goudkust naar Bijlmer

Amsterdam: Mungra.

1985. 162 blz.

 

Groen, A.J.W. (Alwin), Kennismigratie vanuit de BRIC-landen naar Amsterdam

Masterscriptie Economische Geografie Universiteit Utrecht.

November 2011. 83 blz.

Onderzoek in opdracht van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeente Amsterdam. Volledige tekst in Igitur.

 

Hondius, Dienke, Black Africans in Seventeenth-Century Amsterdam

Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme,

2008, no. 1.

CRRS, Toronto, Canada. p.87-105.

 

Klooster, Eva, EU-migranten, netwerken en ondersteuning in Amsterdam                                                                                                                                                   

Verslag van een verkennend onderzoek.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam / Eva Klooster Onderzoek & Advies.

Juni 2014. 26 blz. 

In opdracht van de Adviesraad Diversiteit en Integratie.

 

Razenberg, Inge  & drs.  M.J. (Marjan) de Gruijter, EU-migranten in Amsterdam 

Een warm welkom.

Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving /Verwey-Jonker Instituut.

2016. 6 blz.

 

Razenberg, Inge  & Betty Noordhuizen, Beleid voor EU-migranten 

actsheet Gemeente Amsterdam.

Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

April 2016. 7 blz.

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/beleid-eumigranten-factsheet-amsterdam.pdf

 

Venema, T., Famiri nanga kulturu

Creoolse sociale verhoudingen en Winti in Amsterdam.

Amsterdam: Het Spinhuis.

1992.

 

Africans in the Netherlands:

Bibliography.

Leiden: Afrika-Studiecentrum.

1998.

 

Kent u ons nog?

De zelforganisaties van Zuid-Europeanen in Amsterdam.

Quickscan van de Amsterdamse zelforganisaties van Bosniërs, Grieken, Italianen, Kaapverdianen, Kroaten, Montenegrijnen, Portugezen, Serviërs en Spanjaarden, inclusief de zelforganisaties van de overige Portugees- en Spaanstaligen uit Zuid-Amerika in Amsterdam.

Amsterdam: Lize e.a. 2007. 28 blz.

[Tekst op www.lize.nl]

 

Antillianen & Surinamers

(Zie ook: 5. (On-)gezondheid, voeding & zorg; 9. Gemeente Amsterdam) 

 

Amesz, Ineke, Chinese jongeren uit Paramaribo in Amsterdam

Etniese identiteit van Surinaams-Chinese jongeren.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Doctoraalscriptie Culturele Antropologie.

1984. 140 blz.

 

Amesz, Ineke, Fridus Steijlen, Hans Vermeulen, Andere Antillianen

Carrières van laaggeschoolde Antilliaanse jongeren in een grote stad.

Amsterdam: Het Spinhuis.

1989. VIII, 98 blz.

 

Berger, M., A. Feenstra, A. van Heelsum, M. Fennema, J. Tillie, Surinaamse en Antilliaanse/ Arubaanse organisaties in Amsterdam 

Een netwerkanalyse.

Amsterdam: Het Spinhuis,

1998.

 

Bervoets, Maria & Jaret Guanipa,  "Keda mi'n ta keda sin traha" = Ik blijf zeker niet zonder werk

Een oriënterend onderzoek naar de belemmeringen die jonge Antilliaanse nieuwkomers in Amsterdam Zuidoost met weinig scholing of werkervaring ondervinden bij het instromen op opleidingen en/of de arbeidsmarkt.

Amsterdam: Dienst Voorlichting en Externe  Betrekkingen / Wetenschapswinkel.

1995. 54 blz.

 

Boissevain, Jeremy & Hanneke Grotenbreg, Culture, structure and ethnic enterprise: The Surinamese of Amsterdam,

In: Ethnic and Racial Studies.

1986. (9)1. p.1-23.

 

Boissevain, J., A. Choenni, H. Grotebreg, M. Meester, Een kleine baas is altijd beter dan een grote knecht

Surinaamse kleine zelfstandige ondernemers in Amsterdam. 

Amsterdam: Antropologisch-Sociologisch Centrum.

1994.

 

Budike, Fred &  Bim Mungra, Creolen en Hindostanen

Assimilatie, integratie, socialisatie: van Calcutta naar Schilderswijk, van Goudkust naar Bijlmer.                                                          

Amsterdam: Mungra.

1985. 142 blz.

 

Choenni, Chan E.S., Hindostaanse Surinamers in Nederland, 1973-2013

Volendam: LM Publishers.

September 2014. 456 blz.

 

Edwards, Denise Vanessa,  Female ethnic entrepreneurship

The case of Surinamese women in the Netherlands.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit Economie en Bedrijfskunde. MSc Entrepreneurship and Innovation.

September 2012. 140 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/481067

 

Gelder, Roelof van, Gids voor de in Amsterdam aanwezige bronnen voor de geschiedenis van Suriname

’s-Gravenhage: Algemeen Rijksarchief.

1985. 28 blz.

 

Heelsum, A.J. van, De etnisch-culturele positie van de tweede generatie Surinamers

Amsterdam: Het Spinhuis.

1997. XII, 186 blz.

Proefschrift Vrije Universiteit.

 

Jansen van Galen, J., Hetenachtsdroom

Suriname, erfenis van de slavernij.

Amsterdam: Contact.

2000. 367 blz.

 

Leistra, Gerlof, Parbo aan de Amstel

Amsterdam: De Arbeiderspers.

1975. 214 blz.

 

Lenders, Maria & Marjolein van de Rhoer, Mijn god, hoe ga ik doen ?

Creoolse alleenstaande moeders in Amsterdam.

Amsterdam: SUA.

1983. 142 blz.

 

Leurs, M.V. & F.A.L.  Polsbroek, Facetten uit de sociale werkelijkheid van een aantal Surinaamse vrouwen

Gesprekken met Surinaamse (alleenstaande) vrouwen in Amsterdam en met geremigreerde vrouwen in Paramaribo.

Amsterdam: UvA. Andragogie.

1986. 108 blz.

 

Niekerk, Mies van, Surinaamse meisjes doen het in stijl

Etnische identiteit van creoolse meisjes in Amsterdam.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

1984. 125 blz.

Scriptie. 

 

Nilessen, F, Alcoholgebruik onder Nederlandse en Surinaamse  jongeren in Amsterdam

Een onderzoek naar de samenhang van sociaal economische status en psychosociale problematiek met alcoholgebruik in deze groepen.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Pedagogiek en Onderwijskunde.

Oktober 2011. 34 blz. Masterscriptie.

http://arno.uva.nl/document/469457

 

Oostindie,G. &  E. Maduro, In het land van de overheerser 

Deel II: Antilliaanse en Surinamers in Nederland 1634/1667-1954

Dordrecht: Foris Publications.

1986. 225 blz.

 

Reus, Hanne, It's Kwakoe time!

De geschiedenis van een Surinaams festival in Nederland.

Amsterdam: KIT Publishers.

2005. 69 blz.

 

Sansone, Livio & Rob Heukels, Onder Surinaamse jongeren

Creoolse tieners en twintigers in Amsterdam in hun vrije tijd, op school, in jongerencentra, discotheken en koffieshops in confrontatie met hun ambities en de belemmeringen die ze daarbij ondervinden.

Amsterdam: Stadsdrukkerij van Amsterdam,

1986. 64 blz.

[Uitgave namens de Gemeente Amsterdam, Bureau Bestuurscontacten]

 

Sansone, L., Schitteren in de schaduw

Overlevingsstrategieëen, subcultuur en etniciteit van Creoolse jongeren uit de lagere klasse in Amsterdam 1981-1990.

Amsterdam: Het Spinhuis.

1992. 280 blz.

Proefschrift Universiteit van Amsterdam.

 

Sint Nicolaas, Eveline, Ketens en banden

Suriname en Nederland sinds 1600.

Nijmegen: Rijksmuseum / Vantilt.

2017. 272 blz.

 

Vermeulen, Floris, Organisational Patterns

Surinamese and Turkish Associations in Amsterdam, 1960-1990.

In: Journal of Ethnic and Migration Studies.

2005. (31) 5, p. 951-973.

 

Vermeulen, Floris & Anja van Heelsum, Group-related or host state-related? Understanding the historical development of Surinamese organisations in Amsterdam, 1965-2000.

In: Post-colonial immigrants and identity formations in the Netherlands.

2012. p. 77-97.

 

Vries, Mineke de, Met de zon in de rug

Met een Caribische achtergrond leven in Nederland

Voorwoord Eberhard van der Laan.

Leersum: Village.

Oktober 2014. 422 blz.

 

With, Julian S., Rassenvoorkeur bij partnerkeuze

Een onderzoek over gemengde relaties c.q. huwelijken van Nederlanders en Surinamers of Antillianen in de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Utrecht: With.

1981. 170 blz.

 

Zwaneveld, Elisa, Veiligheidsbeleving onder Turkse, Surinaamse en Nederlandse vrouwen in Amsterdam-West:

Een kwalitatief onderzoek naar associaties en gedragingen.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Geografie en Planologie.

Juli 2012. 46 blz. Masterscriptie.

http://arno.uva.nl/document/468380

 

Surinamers zijn ... ook Pijpbewoners

Amsterdam: Werkgroep Surinamers d'Pijp.

1984. 18, 6, 7, 24 blz.

 

Armeniërs

 

Bekius, R.A., De Armeense kolonie te Amsterdam in de 17e en 18e eeuw

Immigratie, integratie, achteruitgang.

Amsterdam: Bekius.

1983. 34 blz.

 

Bekius, R & W. UIltee, De Armeense kolonie in Amsterdam, 1600 – 1800

In: De Gids. (148)

1985. blz. 216-224.

 

Bekius, René &  Wout Ultee, Over Armeense graven in de Oude Kerk te Amsterdam 1661-1808 

Tevens een beknopte geschiedenis van de Armeense kerk te Amsterdam.

Amsterdam: Stichting Armeense Apostolische Kerk.

2008. 112 blz.

[Geschreven ter gelegenheid van de herdenking op 20 januari 2008 in de Oude Kerk te Amsterdam  van de bijzetting in graf 444 van deze kerk van de Armeense priester Johannes di Minas op 23 januari 1768, georganiseerd door de besturen van de Armeense Kerk en de Oude Kerk te Amsterdam]

 

Bekius, René, Polyglot Amsterdam printing presses 1620s-1720s

Armenian and Jewish printers compared.

2008.

 

Bekius, R., Diamanten en andere edelstenen

Armeniers, Christenen en Joden in 17de eeuw in Amsterdam.

In: Problemen en theorieën in onderzoek : een staalkaart van de hedendaagse empirisch-theoretische sociologie.

2011.

 

Buisman, F.A.M., Amsterdam en de verbreiding van de Armeense boekdrukkunst

Bij de Armeense collectie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.

Amsterdam: Universiteitsbibliotheek.

1989. 7 blz.

 

Lane, John A., The diaspora of Armenian Printing

Amsterdam / Yerevan: Special Collection of the University of Amsterdam in collaboration with the Ministry of Culture of the Republic of Armenia.

2012. 222 p.

 

Veerman, G.J.M., met een bijdrage van J.J.S. Weitenberg, Armeniërs in Nederland

Een verkennend onderzoek.

Den Haag: Federatie Armeense Organisaties Nederland-FAON.

2008. 191 blz.

 

Belgen (Zuid-Nederlanders)

 

Al, Niek & Clé Lesger, ‘Twee volken […] besloten binnen Amstels wallen?’

Antwerpse migranten in Amsterdam omstreeks 1590.

In: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis. 21.

(Mei 1995). blz. 129-144.

 

Briels, J.G.C.A., De Zuidnederlandse immigratie in Amsterdam en Haarlem omstreeks 1572-1630, met een keuze van archivalische gegevens betreffende de kunstschilders

Utrecht. Rijksuniversiteit Utrecht.

1976. 342 blz.

Proefschrift.

 

Creyghton- Walraven, H.A., Belgische vluchtelingen in Amsterdam ten tijde van de Eerste Wereldoorlog

Utrecht: Universiteit Utrecht. Doctoraalscriptie.

1990.

 

Gelderblom, Oscar, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt, 1578-1630

Hilversum: Uitgeverij Verloren. 2000. 350 blz.

Dissertatie Universiteit Utrecht.

Laan, J.E.C. van der & J.W. Drukker, Calvinisme als emancipatie-ideologie Zuidnederlandse ballingen in Amsterdam.

In: Spiegel historiael: maandblad voor geschiedenis en archeologie, Vol. 23. 1988.

blz. 428-435.

 

Loman-De Reever, M.B. (Red.), Belgische vluchtelingen te Amsterdam in oktober 1914

Brieven van Tom Gleichman.

In: Jaarboek van het genootschap Amstelodamum. (69)

1976. blz. 143-167.

 

Napel, Els ten & Benno van Tilburg, Amsterdamse sinjoren, 1576-1622

In het voetspoor van Antwerpse immigranten.

Amsterdam: Uitgeverij Bas Lubberhuizen.

1993. 95 blz.

 

Riepstra, Jacob & Eric de Rooy, Belgische vluchtelingen in Amsterdam (1914-1918)

Amsterdam: Hogeschool Holland.

1990. 57 blz. (Scriptie)

 

Brazilianen

 

Clabbers, M.M.W. (Marijke), Braziliaanse migranten in Amsterdam

Rotterdam: Erasmus Universiteit. Sociology. Masterthesis.

2014, August 31. 62 p.

http://hdl.handle.net/2105/18264

 

Chilenen

 

Kievid, Jan de, Pablo Eppelin Ugarte, Karin Snoep, 40 jaar, 40 verhalen

Chileense vluchtelingen en solidariteit.

Amsterdam: OLAA.

2013. 191 blz.

 

Chinezen

 

Bovenkerk, Frank & Lodewijk Brunt, (Red.), Pinda-Chinezen

In: De rafelrand van Amsterdam. Jordaners, pinda-chinezen, ateliermeisjes en venters in de jaren dertig.

Meppel: Boom.

1987. 165 blz.

 

Brilleman, Eveline, Chinese karakters

100 jaar Chinatown  Amsterdam.

Amsterdam: KIT Uitgevers.

2012. 80 blz.                                                                             

 

Butter, Ewoud, Erik Orendi, Koen Schaap, Karakters in het Laagland

De positie van Chinezen in Nederland.

Situatieschets, knelpunten en aanbevelingen.

Amsterdam: Amsterdams Centrum Buitenlanders.

1994. 83 blz.                                                

 

Chong, Yocklang, De Chinezen van de Binnen Bantammerstraat

Een geschiedenis van drie generaties.

Amsterdam: Maklu / Het Spinhuis.

2005. XIV, 296 blz.

 

Heck, Evelyne van, The karma of migration chinese buddhists’ embedded cosmology and integration in Amsterdam

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Migration and Ethnic Studies.

2009. 238 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/153103

 

Jörg, Christiaan J.A. & Jan van Campen, Chinese Ceramics in the Collections of the Rijksmuseum, Amsterdam

The Ming and Qing Dynasties.

London / Amsterdam: Philip Wilson.

1997. 352 p.

 

Meeuwse, Karina, Oostenwind

Honderd jaar Chinezen in Nederland.

Uithoorn: Karakter Uitgevers.

2010. 334 blz.

[Eerder verschenen onder de titel: Huis van Han. Utrecht: Bruna. 2000. 270 blz.]

 

Ras, Yalmar, Het idee Chinatown

Een studie naar Chinese ondernemers en cultuur in Chinatown Amsterdam

Universiteit Utrecht: Masterscriptie Culturele Antropologie: Multiculturalisme in vergelijkend perspectief.

Augustus 2011. 72 blz.

 

Sciortino, R.M.E., A. Wessels, H.B. Teng, Chinese ouderen in Amsterdam

Verslag van een onderzoek naar de leefsituatie van Chinese ouderen in Amsterdam

Amsterdam: Stichting voor Toegepaste Gerontologie. Vrije Universiteit Amsterdam.

1993. 91 blz.

 

Vellinga, M.L. & W.G.  Wolters, De Chinezen van Amsterdam

De integratie van een etnische minderheidsgroep in de Nederlandse samenleving.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Antropologisch-Sociologisch Centrum. Doctoraalscriptie sociologie.

1966. 171 blz.

 

Wieringa, Frouke, Dongfeng - Oostenwind

Chinezen in Nederland.

Amsterdam: Historisch Museum.

1990. 40 blz.

 

Willemsen, Anneke, Tussenstation Amsterdam

Chinese passanten in Amsterdam tussen 1930 en 1976.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Geesteswetenschappen, Afdeling Geschiedenis, Archeologie en Regiostudies.

2001.

Doctoraalscriptie.

 

Wubben, H.J.J., ’Chineezen en ander Aziatisch ongedierte’

Lotgevallen van Chinese immigranten in Nederland, 1911 – 1940.

Zutphen: De Walburg Pers.

1986. 184 blz.

 

Wubben, Henk J.J., Als Chinees immigrant in vooroorlogs Amsterdam

In: Ons Amsterdam. Vol.39.

1987. blz. 121-126.

[Herinneringen van Chang Fung Sou, die in 1924 Nederland binnen kwam]

 

Duitsers

 

Amroussi, Sabry, Klein Berlijn

Duitse kunstenaars in Amsterdam 1933-1945.

Amsterdam: Querido.

2016. 160 blz.

 

Baltschev, Bettina, Hel en paradijs

Amsterdam en de Duitse exilliteratuur.

Oorspr. titel: Hölle und Paradies

Vert. Mark Wildschut.

Amsterdam: Querido.

April 2017. 176 blz.

 

Berntsen, Peter D., Werken en wonen in vreemd Amsterdam

Duitse migranten in de hoofdstad van ons land in het jaar 1853.

Een onderzoek naar de Duitse migranten in Amsterdam in het jaar 1853 aan de hand van hun registratie in het reis- en Verblijfpassenregister van de stad.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Doctoraalscriptie.

1987.

 

Burger, J. & P. Berntsen, De Duitse immigratie naar Amsterdam in de 19e eeuw

In: Ons Amsterdam. (38)

1986. blz. 59-64. 

 

Dittrich, Kathinka & Hans Würzner (Red.), Nederland en het Duitse Exil 1933-1940

Achttien essays.

Amsterdam: Van Gennep.

1982. 328 blz.

 

Hibbeln, J.G., Wilhelm Hibbeln, de glasmof

Hoe een Duitse emigrant in de vorige eeuw vanuit Amsterdam-Oost een zakenimperium stichtte.

Utrecht: Van Arkel.

1995. 90 blz.

 

Keilson-Lauritz, Marita, Centaurenliefde

Duits verzet in Nederland rondom de schuilplaats 'Castrum Peregrini'.

In: Het begint met nee zeggen. biografieën rond verzet en homoseksualiteit 1940-1945.

2006. blz.190-213, 268-275.

 

Philip, Michael, Wolfgang Frommel und das Castrum Peregrini

Eine deutsch-niederländische Kulturgemeinschaft.

In: Deutsche Literatur im Exil in den Niederlanden 1933-1940.

1994. p.189-200. 

 

Schmidinger,  Veit Johannes & Wilfried F. Schoeller, Transit Amsterdam

Deutsche Künstler im Exil 1933-1945.

München: Allitera. Edition monacensia.

2007. 259 p.

 

Schoor, Kerstin, Verlagsarbeit im Exil

Untersuchungen zur Geschichte der deutschen Abteilung des Amsterdamer Allert de Lange Verlages 1933-1940.

Amsterdam: Rodopi. Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur, Bd. 101.

1992. 281 p.

Bew. van Dissertation Humboldt-Universität Berlin, 1989.

 

Würzner, M.H. (Hrsg.), Zur deutschen Exilliteratur in den Niederlanden 1933-1940

Amsterdam: Rodopi.

1977. 292 p.

 

Würzner, Hans &  Karl Kröhnke (Hrsg,), Deutsche Literatur im Exil in den Niederlanden 1933-1940

Amsterdam: Rodopi. Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur. Bd. 113.

1994. 247 p.

 

Fransen, Hugenoten

 

Bastiaanse, R., e.a., De Hugenoten, de herroeping van het Edict van Nantes en de Nederlanden

Amsterdam: Nationale Stichting De Nieuwe Kerk te Amsterdam.

1985.  30 blz.

Catalogus van de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk, Amsterdam, 15 juni - 20 augustus 1985.                                                          

 

Bennekom, Willem van, Mes frères!                                                                                                            

De Waalse kerk in Amsterdam.                                                                                        

Amsterdam: Boom Uitgevers.

September 2017. 344 blz.

 

Blom, Paul, La France aux Pays-Bas

Invloeden in het verleden.

Voorwoord Rudy Kousbroek.

Vianen: Kwadraat.

1985. 318 blz.

 

Cruson, Cees, Huguenot refugees in 17th century Amsterdam                                  

Rotterdam: Erasmus Universiteit.

1985. 20 p.                                                                               

Paper presented at the Social Science History Association Meeting, Toronto, October 25-28, 1984.

 

Eeghen, I.H. van, Het Walenweeshuis drie eeuwen oud

In:  Maadblad Amstelodamum 58.

1971. blz. 74-79.

 

Linden, Dr. David van der, Experiencing Exile                                                               

Huguenot Refugees in the Dutch Republic, 1680–1700.                                                         

Farnham: Ashgate.

January 2015. 310 p.

 

Nierop, Leonie van, Stukken betreffende de nijverheid der refugiés te Amsterdam

In: Economisch-historisch jaarboek : bijdragen tot de economische geschiedenis van Nederland. Vol. 7.

(1921). blz. 147-196.

 

Noordijk, Debbie, Refugiés in migrantenstad Amsterdam

Een onderzoek naar het vestigingsproces van hulpbehoevende gevluchte hugenoten en de steun die de Waalse kerk aan hen kon bieden aan het einde van de zeventiende eeuw in Amsterdam.

Utrecht: Universiteit Utrecht. Masterscriptie.

2015. 88 blz.

[Beschikbaar in Igitur]

 

Offenberg, G.A.M., De Waalse Kerk in Amsterdam

In: Spiegel historiael: maandblad voor geschiedenis en archeologie. Vol. 19.

1984. blz. 35-41.

 

Poujol, D.F., Histoire et Influence des Eglises Wallonnes dans les Pays-Bas

Utrecht.

1902.

 

Wieringa, F., Hugenoten in Amsterdam

In: Ons Amsterdam. Vol. 38.

1986. blz. 30-35.

 

Ghanezen

 

Arhinful, Daniel Kojo,  "We think of them"

How Ghanaian migrants in Amsterdam assist relatives at home.

Leiden: African Studies Centre. Research Report 62.

2001. XVII, 145 p.

 

Berger, Maria, A. van Heelsum, J. Tillie &  M. Fennema, Ghanese organisaties in Amsterdam 

Een netwerkanalyse. 

Migrantennetwerken in Amsterdam: informatie en mobilisatie.

Handleiding gebruik netwerkanalyses bij communicatie in de multiculturele stad.

Amsterdam: Het Spinhuis.

1998. 50 blz.

Onderzoek in opdracht van de afdeling Communicatie van de Gemeente Amsterdam.

 

Boatey-Adjei, A.K., Academic underachievement of male Ghanaian immigrant students between the ages of 14-18 in Amsterdam (South East)

Causes, consequence, and (re)commendations.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen.

Masterthesis.

July 2011. 51 p.

scriptie/390436

 

Fremponmaa, Yaa, De representatieve bureaucratie en de zichtbare minderheid

Een gouden combinatie?

Kwalitatief onderzoek naar de effecten van bureaucratische representatie onder Ghanese ambtenaren in Nederland.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Faculteit der Sociale Wetenschappen. Bestuurskunde. Masterscriptie.

September 2011. 84 blz.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_16117712.pdf

 

Hansell, Tristan, Ethnic and social identity formation within Ghanaian immigrants in Amsterdam

analyzing the effects on “group” development and acculturation strategies in Dutch society.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Conflict Resolution and Governance.

Masterthesis.

2011. 74 p. 

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/228006

 

Jeliazkova, Yassena, “Ah wo ye bema!”

Ghanaian migrant men and masculinities in Amsterdam.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Master’s thesis Social and Cultural Anthropology.

June 2015. 70 p.

www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_2562892_0.pdf

 

Kraan, Marloes, Blijven of teruggaan?

Een sociologische analyse van potenties en problemen van Ghanezen in Amsterdam Zuidoost.

Amsterdam: Vrije Universiteit, Voorlichting en Externe Betrekkingen/  Wetenschapswinkel.

Januari 2001. 163 blz.

In opdracht van Recogin.

 

Lier, Karin van  & Dick Beumer, Trots op hun eigen cultuur

Ontstaan en groei van de Ghanese gemeenschap in Zuidoost.

In: Ons Amsterdam. Maandblad over heden en verleden van Amsterdam.(63)11/12.

November/december 2011. blz. 432 – 436.

 

Lotringen, Claudia & Niko Jorissen De vestiging van Ghanezen in Amsterdam 1970-1992

Utrecht. 2001.

 

Nimako, K., Nieuwkomers in een ‘gevestigde’ samenleving

Een analyse van de Ghanese gemeenschap in Zuid-Oost Amsterdam.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam Zuid-Oost.

1993.

 

Otuo-Acheampong, Love , The Voices of Ghanaian Teenagers on the “Problem of Teenage Pregnancy in The Netherlands                                                       

Rotterdam: Erasmus Universiteit. Graduate School of Development Studies.

January 2009. 56 p.

 

Schutter, A. de, Ghanezen & Ziekte

Een antropologisch onderzoek naar de ziektebeleving van Ghanese migranten in Amsterdam Zuidoost.

Utrecht: Universiteit Utrecht. Culturele antropologie.

Masterthesis.

2008.

 

Yebei, V., Fertility seeking behavior among fertile migrant Ghanaian women in Amsterdam

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

1999.

 

Indiërs

 

Smeele, Thijs, Indiase expats in globaliserend Amsterdam

Op welke wijze uit zich de sociale identiteit van Indiase expats in de moderne, globaliserende samenleving van Amsterdam?

Amsterdam: Vrije Universiteit.  Sociale Wetenschappen. Master Beleid, Communicatie en Organisatie.

27 juni 2014. 52 blz.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_25058321.pdf

 

Indische Nederlanders

 

Winckelmann, F. von, Indische Nederlanders en gerepatrieerden in Amsterdam

Een onderzoek naar sociale integratie in de periode 1953 - oktober 1957.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Economische en Sociale geschiedenis.

1990.

Doctoraalscriptie.

 

Indonesiërs

 

Mujab, Muhammad Saiful, Islamic Reconciliation on Intra-Religious Communities Conflict

A Case Study: An Indonesian Muslim Community in Amsterdam.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Masterscriptie.

August 15, 2017.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/10_2589276_0.pdf

 

Poeze, H.A. met bijdragen van Cees van Dijk en Inge van der Meulen, In het land van de overheerser

Indonesiërs in Nederland 1600-1950).

Dordrecht: Foris.

1986. IX, 398 blz.

 

Iraniërs

(zie ook: 10. Amsterdam comparatief)    

 

Ghorashi, Halleh, Ways to Survive, Battles to Win

Iranian Women Exiles in the Netherlands & United States.

New York: Nova Science Publishers.

February 2003. 219 p.

 

Italianen

 

Bicci, Antonella, Immigration and acculturation

Italians in Amsterdam.

In: Rome – Amsterdam: two growing cities  in seventeenth century Europe.

1997. p. 248-259, 308.

 

Chotkowski, Margaret, Vijftien ladders en een dambord

Contacten van Italiaanse migranten in Nederland 1860-1940.

Amsterdam: Aksant.

2006. 294 blz.

 

Palamidessi, Francesca, Stigma-feelings and effects on social networks of young, “highly skilled” Italian and Polish migrants

A case-study in Amsterdam.

Amsterdam: Masterscriptie UvA. Faculteit der Maatschappij- en Gedragsweten-schappen. International School for Humanities and Social Sciences. Urban Studies.

July 2014. 65 p.

http://arno.uva.nl/document/543882

 

Tasca, Daniela, 1001 Italianen

Vijf eeuwen immigratie in de Nederlanden.

Oorspr. titel: 1001 Italiani. Storia e stori di Italiani nei Paesi Bassi. (2016)

Vertaald en bewerkt door Yond Boeke & Ada Duker.

Amsterdam: Atheneum - Polak & Van Gennep.

2016. 223 blz.

 

Japanners

 

Kroon, Harriet, Aardig anders

Japanners in Nederland.

Voorwoord Rudy Kousbroek.

Amsterdam: Fosfor.

2014. 391 blz.

[Dit boek verscheen eerder onder de titel Zo onbeleefd. Amsterdam Atlas. 2001]

 

Joden

 

Agsteribbe, Andre, Aan het werk

De opmerkelijke Joodse bijdrage aan naoorlogs Nederland.

Diemen: Uitgeverij AMB.

2011. 195 blz.

 

Anstadt, Rosalie & Adriaan Rottenberg (Red.), Kinderen die alles moesten goedmaken

Hoe de oorlog doorwerkt in het leven van de Joodse naoorlogse generatie.

Amsterdam: JMW.

2008. 85 blz.

[Uitgave t.g.v. van het 60-jarig jubileum van JMW, de zorgcoördinator van Joods Nederland]

 

Anstadt, Milo & Fréderique van Cleeff-Hiegentlich, De Oost-Joodse Cultuur Vereniging Sch. An-Ski 1921-1979

Amsterdam: Joods Historisch Museum.

1979.17 blz.

 

Appel, Lea, Het brood der doden 

Geschiedenis en ondergang van een Joods meisjes weeshuis.

Baarn: Bosch & Keuning.

1982. 112 blz.

 

Beem, Hartog, Uit Mokum en de mediene 

Joodse woorden in Nederlandse omgeving.

Assen: Van Gorcum.

1974. 88 blz.                                                                                                                                                                      

 

Bekius, R., Diamanten en andere edelstenen

Armeniers, Christenen en Joden in 17de eeuw in Amsterdam.

In: Problemen en theorieën in onderzoek : een staalkaart van de hedendaagse empirisch-theoretische sociologie.

2011.

 

Belinfante, Judith, ‘Utopie of werkelijkheid?’

Een plan tot positieverbetering voor de arme joden van Amsterdam uit de achttiende eeuw.

In: Hart, Marjolein ’t, Jan Lucassen, Henk.Schmal (Red.), Nieuwe Nederlanders. Vestiging van migranten door de eeuwen heen.

Amsterdam: Stichting beheer IISG/SISWO:

1996. blz.69-80.

 

Berg, Hetty, Thera Wijsenbeek, Eric Fisher (Red.), Venter, fabriqueur, fabrikant                                                                                                        

Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796-1940.

Amsterdam: Amsterdam University Press.

1994. 207 blz.

 

Berg, Hetty (Red.), De Gelykstaat der Joden

Inburgering van een minderheid.

Amsterdam / Zwolle: Joods Historisch Museum / Waanders Uitgevers.

1996. 128 blz.

 

Berger, Shlomo, Emile Schrijver, Irene Zwiep (Eds.), Mapping Jewish Amsterdam

The early modern perspective.

Dedicated to Yosef Kaplan on the occasion of his retirement.

Leuven: Peeters. Studia Rosenthaliana.

2012. VI, 269 p.

 

Bernfeld, Tirtsah Levie, Poverty and welfare among the Portuguese Jews in early modern Amsterdam 

Oxford: Littman Library of Jewish Civilization.

2012. XVI, 590 p.

 

Bernfeld, Tirtsah Levie & Bart Wallet, Canon van 700 jaar Joods Nederland

[Amsterdam:] Joods Maatschappelijk Werk & Joods Educatief Centrum Crescas.

Z.j. [Ca. 2012]. 218 blz.

 

Bernfeld, Tirtsah Levie, Dowries and Dotar 

An unbroken chain of 400 years                                                                                     

Amsterdam: Menasseh ben Israel Instituut voor joodse sociaal-wetenschappelijke en cultuurhistorische studies/ Joods Historisch Museum/Jewish Historical Museum. Essay series in Jewish culture and art. No.2.

Voorwoord in het Nederlands en Engels.

2015. 106 p.

Published on the occasion of the exhibition Dotar 400 jaar in the Treasure Chambers of the Portugese Synagogue in Amsterdam from: February 6th till March 29th 2015.

 

Berns, Jan, Harmen Snel, Jits van Straten, Joodse achternamen in Amsterdam 1669-1850

Een inventarisatie en een interpretatie.

Bennekom: Stichting Bevordering Onderzoek Joodse Historische Bronnen.

2002. VIII, 274 blz.

Tekst in het Nederlands en Engels.

 

Bloemgarten, S., De vlegeljaren van de Amsterdamse joodse socialisten: 1890-1894

In: 78e Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.

1986. blz. 135 - 176.

 

Bloemgarten, Salvador & Jaap van Velzen, Joods Amsterdam in een bewogen tijd 1890-1940

Beeldverhaal.

Zwolle: W Books.

November 1997. 192 blz.

 

Blom, J.C.H., F.C. Brasz, R.G. Fuks-Mansfeld, J.I. Israël, Y. Kaplan, P. Romijn, I.Schöffer, B.J.M.Speet, D.M. Swetschinki, Geschiedenis van de Joden in Nederland

Amsterdam: Uitgeverij Balans.1995. 502 blz.

Bijgewerkte editie: April 2017. 620 blz.

 

Bloom, Herbert I., The economic activities of the Jews of Amsterdam in the seventeenth and eighteenth centuries

Williamsport, Pa.: Bayard Press.

1937. XVIII, 332 p.

 

Boas, Henriette, Herlevend bewaard

Aren lezen in joods Amsterdam.

Amsterdam: Keesing.

1987. 248 blz.

 

Boas, Henriette, Bewust-Joodse Nederlandse vrouwen

Veertien portretten.

Kampen: Kok.

1992. 183 blz.

[Biografische informatie over joodse vrouwen, geboren tussen 1883 en 1913. Het betreft: Ella Edersheim-Levenbach, Carolina Eitje, Sophie E. van Emde, S.R. Italie-Hausdorff, Ina M. Kisch-Houthakker, Henny Kohnstamm-van Voolen, Mirjam de Leeuw-Gerzon, Elisa Mendes da Costa-Vet, Betty Poppers-Prins, Ida van Raalte-Simons, Perla van Rijk-Keller, Adolphine Schwimmer-Vigeveno, Betsy Vromen-Snapper en Pauline A. van Witsen-Vomberg.]

 

Bodian, Miriam, Hebrews of the Portuguese nation

Conversos and community in early modern Amsterdam.

Bloomington: Indiana University Press,

1997.

 

Boer, Harm den, Isaac de Castro, Albert Boumeester and early sephardi printing in Amsterdam

In: Omnia in eo: studies on Jewish books and libraries in honour of Adri Offenberg celebrating the 125th anniversary of the Bibliotheca Rosenthaliana in Amsterdam; Speciaal nr. van: Studia Rosenthaliana. Vol. 38-39.

2005-2006. p. 228-246.

 

Braber, Ben, This cannot happen here

Integration and Jewish resistance in the Netherlands, 1940-1945.

Amsterdam: Amsterdam University Press.

2013. 187 p.

 

Brakman, Anita, Jewish lesbians in Amsterdam

New narratives on dual identities.

Amsterdam: School for International Training.

1999. 40 p.                                                      

 

Brants, prof.mr. Chrisje, Alsof zij nooit geboren waren … 

Herinnering, ontkenning en de oude Jodenbuurt in Amsterdam.

In: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit.

2017/2.

 

Bregstein, Philo & Salvador Bloemgarten (Red.), Herinnering aan Joods Amsterdam

Voorwoord: Job Cohen.

Amsterdam: De Bezige Bij.

1978 – 1999 (4e druk). 340 blz.

 

Bueno de Mesquita, A., Portugusade

Herinneringen aan het Amsterdam van de Portugese Joden.

Tekeningen Karel Junger.

Delft: Eburon Uitgeverij BV.

1988. 101 blz.

 

Buijs, Frans, Het koosjere bakboek

Amsterdam: Stichting Amphora Books.

December 2017. 120 blz.

 

Cahen, J.J. & C.J. Roosen, Wehoter- En er was nog over

Fotoboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Joodse

Gemeente Amsterdam.

Amsterdam/ Antwerpen: Uitgeverij C. De Vries-Brouwers p.v.b.a.

1985. 128 blz.

 

Calado, R.S., Portugese Faience – Faianca Portugesa 1600-1660

Amsterdam / Lissabon: Amsterdams Historisch Museum.

1987. 96 blz.

 

Captein, Vincent, De socialistische beweging en de joodse gemeenschap in Amsterdam 1886-1894

Leiden: Universiteit Leiden. Faculty of Humanities. History. MA History Political Culture and National Identity.

August 2013. 72 blz.

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/21722

 

Caransa, Ab, Verzamelen op het Transvaalplein

Ter nagedachtenis van het Joodse proletariaat van Amsterdam.

Baarn: Bosch & Keuning.

1984. 111 blz.

 

Caransa, Ab, Van school verwijderd. Jood

Dokumenten betreffende de verwijdering van joodse leerlingen van Amsterdamse ambachtsscholen in 1941.

Haarlem: Tuindorp.

1990. 51 blz.

 

Citroen, Denise, Rijksbaron, Frits, Gert Jan de Vries (Red.), Joodse huizen

1 Verhalen over vooroorlogse bewoners. 

[Amsterdam:] Gibbon Uitgeefagentschap.

April 2015. 235 blz.

 

Cohen, Job, Joden in Amsterdam

In: Job Cohen, Binden.

Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.

2009. blz. 229-243, 253.

 

Colthof, Jaap, Van moordenaar tot rabbi 

Markante verhalen uit Joods Amsterdam rond 1800.
Amsterdam: Uitgeverij Van Praag,

2018. 240 blz.

 

Dillen, J.G. van, Vreemdelingen te Amsterdam in de eerste helft der zeventiende eeuw 

I. De Portugeesche Joden.

In: Tijdschrift voor geschiedenis. (50).

1935. blz. 4-35.

 

Eitje, Carolina, Vreemdeling of burger 

Voorgeschiedenis van de Joodse emancipatie.

Amsterdam: Joachimsthal.

1956. 80 blz.

 

Enden, Nino van der & Edward van Voolen, Het Amsterdam van Sal Meijer 

Amersfoort: Bekking & Blitz.

Oktober 2012. 128 blz.

 

Ensel, Remco & Evelien Gans (Eds.), The Holocaust, Israel and 'the Jew'  

Histories of antisemitism in postwar Dutch society.

Amsterdam: Amsterdam University Press. NIOD Studies on War, Holocaust, and Genocide. 4.

2016. 598 p.

 

Flim, Bert Jan, Onder de klok 

Georganiseerde hulp aan Joodse kinderen.

Z.pl.: Gibbon Uitgeefagentschap.

2012. 316 blz.

 

Freed, Leonard  & Max L. Snijders, Joden van Amsterdam

Amsterdam: De Bezige Bij.

1958. 104 blz.

 

Freed, Leonard & Bernadette van Woerkum, De oorlog voorbij

Joods Amsterdam in de jaren vijftig.

Amsterdam: Schilt Publishing / Joods Historisch Museum.

2015. 158 blz.

 

Fuks, L. & R.G. Fuks-Mansfeld, Hebrew and Judaic manuscripts in Amsterdam public collections.

Vol.1. Catalogue of the manuscripts of the Bibliotheca Rosenthaliana; University Library of Amsterdam.

Leiden: Brill.

1973. XIV, 349 p.

 

Fuks, L. & R.G. Fuks-Mansfeld, Hebrew and Judaic manuscripts in Amsterdam public collections

Vol. II: Ets Haim/Livraria Montezinos.

Leiden: Brill.

1975. XII, 291 p. & 9 plates.

 

Fuks-Mansfeld, R.G., De Sefardim in Amsterdam tot 1795

Aspecten van een joodse minderheid in een Hollandse stad.

Hilversum: Verloren.

1989. 224 blz.

[Proefschrift RU Leiden, 1989]

 

Fuks-Mansfeld, R.G., Diaspora zegen of vloek?

De diaspora als thema in de joodse historiografie.

Amsterdam: Stichting Bijzondere leerschool Joodse Studien.

1990. 28 blz.

Inaugurele rede.

 

Gans, Mozes Heiman, Memorboek

Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de Middeleeuwen tot 1940.

Baarn: Bosch en Keuning.

1971. 847 blz.

 

Gans, M.H., De Amsterdamse Jodenhoek in foto’s, 1900 -1940

Baarn: Ten Have.

1975. 131 blz.

 

Gans, M.H., De Amsterdamse Jodenhoek in foto's andermaal, 1840-1940

Baarn: Ten Have.

1985.

 

Gans, M.H., Het Nederlandse Jodendom

De sfeer waarin wij leefden.

Karakter, traditie en sociale omstandigheden van het Nederlandse Jodendom vóór de Tweede wereldoorlog.

Baarn: Ten Have.

1985. 152 blz.

 

Gans, Evelien, De kleine verschillen die het leven uitmaken

Een historische studie naar joodse sociaal-democraten en socialistisch-zionisten in Nederland.

Amsterdam: Vassallucci.

1999. 1027 blz.

Proefschrift Universiteit van Amsterdam.

 

Gawronski, Jerzy & Ranjith Jayasena, Opgraving van een mikwe in de Nieuwe Synagoge

Jonas Daniël Meijerplein.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & Archeologie.

2006. 44 blz.       

 

Golverdingen, Anthonie, De vroege herdenking van de Jodenvervolging in Amsterdam vanaf 1945 tot en met 1965                                                          

Leiden: Universiteit Leiden. Faculty of Humanities. History (Master).

Juni 2014. 84 blz.

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/26108                                                                                                                                      

 

Groeneboer, Joost & Hetty Berg (Red.), …Dat is de kleine man… 

Honderd jaar joden in het Amsterdamse amusement, 1840-1940.

Zwolle: Waanders Uitgevers / Joods Historisch Museum.

1995. 144 blz.

 

Gutman, Israel (Ed.), Rechtvaardigen onder de volkeren

Nederlanders met een Yad Vashem-onderscheiding voor hulp aan joden.

Oorspr. titel: The Netherlands. Jerusalem: Yad Vashem, 2004.

Redactie van de Nederlandse editie: Jozeph Michman & Bert Jan Flim.

Vert. uit het Engels Ria Loohuizen.

Amsterdam: Veen / NIOD.

2005. 1119 blz.

 

Hagoort, Lydia, Het Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel

De begraafplaats van de Portugese Joden in Amsterdam 1614-1945.

Hilversum: Verloren.

2005. 448 blz.

 

Happes, Katja, Veel valse hoop 

De jodenvervolging in Nederland 1940-1945.

Vert. uit Duits: Fred Reurs.

Amsterdam: Atlas Contact.

April 2018. 528 blz.

 

Hellemond, J.M. van, Duits-joodse vluchtelingen in Nederland 1933-1939

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Geesteswetenschappen. Afdeling Geschiedenis, Archeologie en Regiostudies. Masterscriptie.

2007. 75 blz.

 

Hendriks,  Ariane, Jaap van Velzen, Caroline S. Iura, Rob Kuyper, Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein

Nieuwe en oude joodse buurten in Amsterdam 1900-1944.

Amstelveen: Boekhandel & Antiquariaat Blankevoort.

2004. 174 blz.

Uitgave in samenwerking met het Joods Historisch Museum.

[Nederlandse & Engelse teksten]

 

Hillesum, J.M., Vereenigingen bij de Portugeesche en Spaansche Joden te Amsterdam in de 17de en 18de eeuw

In: Eerste Jaarboek der Vereeniging Amstelodamum. Ten Brink en De Vries.

Mei 1902. blz 167 – 183.

https://amstelodamum-archief.nl/resources/1902_jb_01.pdf

 

Hilst, Anne-Maria van, Bronnen van Eerbaarheid

De bronnen tot een eerbaar leven voor een achttiende-eeuwse Ashkenazische vrouw in Amsterdam.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Geesteswetenschappen. Geschiedenis.

Masterscriptie.

Juli  2013. 77 blz.

 

Jong, Fransje Emma de, Joodse ondernemers in het Nederlandse film- en bioscoopbedrijf tot 1940

Utrecht: Universiteit Utrecht.

29 augustus 2013. 284 blz.

Proefschrift.

 

Kerkhof, Maxim P. A. M., Het Portugees en het Spaans van de Sefardische Joden van Amsterdam in de 17e, 18e en 19e eeuw

Maastricht: Shaker Publishing.

2013. 228 blz.

 

Kluijtenaar, Maria, Koninklijke Marechaussee voor de synagoge

Veiligheid onder joodse jongeren in Amsterdam.

Utrecht: Universiteit Utrecht. Multiculturalisme in Vergelijkend Perspectief.

Masterscriptie. 58 p.

Volledige tekst in Igitur.

 

Krieke, Julia van der, Alleen in verhalen kan ik wonen                                     

Een studie naar de Joods Amsterdamse buurt in relatie tot de Joods Amsterdamse identiteit tijdens het interbellum (1919-1940).

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Geesteswetenschappen. Archaeology: Landscape and Heritage. Masterscriptie.

Augustus 2014. 53 blz.

 

Lakerveld, Carry van & Victor Levie, Ze doen ons niets

Vervolging en deportatie van de Joden in Nederland 1940-1945.

Amsterdam: Boom Uitgevers.

Januari 2017. 260 blz.

 

Levie, Tirtsah, Poverty and welfare among the Portuguese Jews in early modern Amsterdam

Oxford: Littman Library of Jewish Civilization.

2012. XVI, 590 p.

 

Leydesdorff, Selma, We hebben als mens geleefd

Het joodse proletariaat van Amsterdam, 1900-1940.

Amsterdam: Meulenhoff.

1987. 332 blz.

 

Lindwer, Willy & J.Th.M. Houwink ten Cate, Het fatale dilemma

De Joodsche Raad voor Amsterdam, 1941-1943.

Den Haag: Sdu Uitgeverij Koninginnegracht.

1995. 232 blz.

 

Meijer, Berthe, Leven na Anne Frank

Amsterdam: De Bezige Bij.

2010. 270 blz.

 

Meijer, Jaap, Het verdwenen ghetto

Wandelingen door de Amsterdamse Jodenbuurt.

Amsterdam: Joachimsthal's Boekhandel, Uitgevers- en Drukkerijbedrijf N.V.

1948. 159 blz.

 

Meijer, Jaap, Het Jonas Daniël Meijerplein

Bezinning op drie eeuwen Amsterdams Jodendom.

Amsterdam: De Bussy.

1961. 180 blz.

 

Meijer, Dr. J., Zij lieten hun sporen achter

Joodse bijdragen tot de Nederlandse beschaving.

Utrecht: NV A.Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij.

1964. 259 blz.

 

Meijer, Jaap, "Moeder in Israël"

Een geschiedenis van het Amsterdamse Asjkenazische Jodendom.

Haarlem: Bakenes.

1964. 142 blz.

[Geschreven in opdracht van het Kerkbestuur van de Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge ter nagedachtenis aan opperrabbijn Dr. Joseph Hirsch Dünne]

 

Michman, Jozeph & Marion Aptroot, Storm in the community

Yiddish polemical pamphlets of Amsterdam Jewry, 1797-1798.

Cincinnati, Ohio: Hebrew Union College Press.

2002. VII, 527 p.

[Jiddische tekst met Engelse vertaling]

 

Michman, J., Dutch Jewry During the Emancipation Period (1787-1815)

Amsterdam: Amsterdam University Press.

1995. 228 p.

 

Michman, Jozeph, Hartog Beem, Dan Michman, Pinkas

Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland.

Amsterdam: Uitgeverij Contact. 670 blz.

 

Mohrman, H., Historisch overzicht der Portugeesch-Israëlietische Gemeente te Amsterdam

Eene voorlezing.

Den Haag: Koninklijke Bibliotheek.

2016. 24 blz.

[Digitale versie van de uitgave: Den Helder: J. Rinner, 1875]

 

Muchnik, Natalia, Amsterdam et les groupements judéo-ibériques de France au XVIIe siècle.

Entre calvinistes et catholiques : les relations religieuses entre la France et les Pays-Bas du Nord (XVIe-XVIIIe siècle)

In: 5ième pt., Le soutien des Provinces-Unies aux minorités religieuses.

2010. p. 299-313.

 

Pelham, Lipika, Jerusalem on the Amstel

The Quest for Zion in the Dutch Republic.

London: Hurst. December

2018. 252 p.

 

Perath, Meyer J., Tussen Jeruzalem en Amsterdam

Baarn: Bosch & Keuning.

1975. 328 blz.

[Artikelen merendeels eerder verschenen in het "Nieuw Israëlitisch Weekblad"]

 

Pieterse, Wilhemina C., Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-Israelitische gemeente te Amsterdam in zijn ‘Triumpho del Govierno Popular’

Amsterdam: Scheltema & Holkema.

1968. 211 blz.

[Publikaties van de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam]

Proefschrift.

 

Pieterse, W.Chr., Inventaris van de archieven der Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam 1614-1870

Amsterdam: Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam.

1964. 85 blz.                                   

 

Polak, Hans, Paul van Trigt & Bart Wallet, Sjehechejanoe

Die ons heeft laten leven.                                                                                                                       

Geschiedenis van de Joodse Gemeente Amsterdam [NIHS] van 1945 tot 2010.

Amsterdam: NIHS.

2011. 226 blz.

 

Porter, Ruth & Sarah Harel-Hoshen (Eds.), Odyssey of the exiles

The Sephardi Jews 1492- 1992.

A Series of books on Jewish communities around the world.

English translations: Chaya Galay, Richard Flantz, Raphael Posner.

Tel Aviv: Ministry of Defence Pub. House.

1992. 207 p.

 

Post, Gerben, Lotty's bankje

Stilstaan bij de vervolging van Amsterdamse Joden.

Volendam: LM Publishers.

November 2018.

 

Praag, Siegfried van, Een lange jeugd in Joods Amsterdam

Een visie op Joods Amsterdam in foto’s door Willy Lindwer.

Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.

1985. 240 blz.

 

Rädecker, Tsila, Schuld en boete in Joods Amsterdam

Kerktucht bij de Hoogduitse joodse gemeente 1737-1764.

Amsterdam: Menasseh ben Israel Instituut.

2012. 75 blz.

 

Roede, Machteld & Jaap Cohen (Red.), Ontjoodst door de wetenschap

De wetenschappelijke en menselijke integriteit van Arie de Froe tijdens de bezetting.

Amsterdam: Amsterdam University Press.

April 2014. 160 blz.

 

Rovere, Maxime, Spinozaland

De ontdekking van de vrijheid - Amsterdam, 1677.

Vert. uit Frans: Hendrickje Spoor.

Amsterdam: Balans.

April 2020. 560 blz.

 

Rijksbaron, Frits, Esther Shaya, Gert Jan de Vries (Red.),  Joodse huizen 2

Amsterdam: Gibbon Uitgeefagentschap.

2015. 288 blz.

 

Rijksbaron, Frits, Esther Shaya, Gert Jan de Vries (Red.), Joodse huizen 3 

Verhalen over vooroorlogse bewoners.

[Amsterdam:] Gibbon Uitgeefagentschap.

2017. 232 blz.

 

Rijksbaron, Frits, (Red.), Joodse huizen 4

Verhalen over vooroorlogse bewoners.

[Amsterdam:] Gibbon Uitgeefagentschap.

April 2018. 250 blz.

 

Sanders, Ewoud, Topstukken uit de collecties van het Joods Cultureel Kwartier

Zutphen: Walburg Pers.

2017. 120 blz.

 

Saperstein, Marc, Exile in Amsterdam

Saul Levi Morteira's Sermons to a Congregation of New Jews.

Cincinnati: Hebrew Union College Press,U.S.

February 2005. 612 p.

 

Seeligmann, S., Bibliographie en Historie

Bijdrage tot de geschiedenis der eerste Séphardim in Amsterdam.

Amsterdam: Menno Herzberger.

1927. 62 blz.

 

Sluyser, Meyer, Er groeit gras in de Weesperstraat

Amsterdam: Het Parool. Z.j.

[1962] 223 blz.

 

Snel, Harmen J.W., Joodse vroedvrouwen in Amsterdam (1668-1851)

In: Ziekte en gezondheid; Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie.

2006. blz. 131-162.

 

Sonnenberg-Stern, Katrina, Emancipation and poverty

The Ashkenazi Jews of Amsterdam 1796-1850.

Basingstoke / New York: Macmillan / St. Martin's Press.

2000. XVI. 236 p.

 

Spaans- Van der Bijl, T.(Red.), De Joodse bijdrage aan de Nederlandse cultuur

Jubileumnummer Misjpoge. 1987-1992.

Vereniging Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie.

[1992] 100 blz.

 

Slicht, Frits, Verteld om niet te vergeten

Herinneringen aan de joodse bewoners van Amsterdam Oost/Transvaalbuurt 1925 -1945.

Amsterdam: Uitgave in eigen beheer.

Juni 2014. 114 blz.

 

Stoutenbeek, Jan & Paul Vigeveno, Joods Amsterdam

Fotografie: Sjaak Henselmans.

Amsterdam / Gent: Uitgeverij Ludion.

Mei 2003. 176 blz.

 

Stoutenbeek, Jan  & Paul Vigeveno, Jewish Amsterdam

Zutphen: KM Publishers.

2008. 254 p.

 

Stoutenbeek, Jan  & Paul Vigeveno, Joods Amsterdam

Geïllustreerde gids.
Amsterdam: Uitgeverij Bas Lubberhuizen.

2017. 320 blz.

 

Straten, Jits van, Index van huwelijken voltrokken bij de Asjkenazische gemeente te Amsterdam  tussen 1723 en 1812

Amsterdam,

1990. 212 blz.

 

Straten, Jits van & Harmen Snel, Joodse voornamen in Amsterdam

Een inventarisatie van Asjkenazische en bijbehorende burgerlijke voornamen tussen 1669 en 1850.

1996. VI, 178 blz.

 

Straten, Jits van, De begraafboeken van Zeeburg

Indexen van personen begraven op de joodse begraafplaats Zeeburg tussen 11 oktober 1714 en 21 juni 1811.

1997. 444 blz.

 

Swetschinski, Daniël M., Reluctant cosmopolitans

The Portuguese Jews of seventeenth-century Amsterdam.

London: Littman Library of Jewish Civilization.

2000. 380 p.

 

Teensma, B.N., Van onderdrukking naar vrijheid

De portugese achtergronden van een joodse Amsterdammer uit de achttiende eeuw.

In: Studia Rosenthaliana. Vol. 21(1987), nr. 1, blz. 35-73.

 

Teensma, dr. B.N., Van Marraan tot Jood

17e en 18e eeuwse Amsterdamse Sephardim en hun Iberische achtergrond.

In: Amstelodamum. 80ste Jaarboek.

1988. blz.105-125.

 

Teensma, Benjamin N., De portugese joden in Amsterdam

In: J. Everaert (Red.), Vlaanderen en Portugal.

1991. blz. 275-288.

 

Vaz Dias, Salomon Louis, 'Talmoed Tora keneged koelam' 

Bijdrage tot de geschiedenis der Portugees-Israëlietische gemeente te Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog.

In: Studia Rosenthaliana: tijdschrift voor joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland = journal for Jewish literature and history in the Netherlands and related subjects. Vol. 29 (1995), afl. 1. blz. 29-70

 

Verdooner, Dave &  Harmen Snel, Trouwen in Mokum / Jewish marriage in Amsterdam: 1598-1811

's-Gravenhage: Warray.

1991. 2 delen. 316 & 811 p.

 

Verdooner, D. &  H.J.W. Snel, Handleiding bij de index op de Ketuboth van de Portugees-Israelitische gemeente te Amsterdam van 1650 – 1911

 

Vink, Annemarie, Het zindert hier van leven

Joods Hospice Immanuel.

Amsterdam: Joods Hospice Immanuel.

2012. 84 blz.

 

Visser, Paul, 'Terecht gekomen op vreemden grond'

Hachnosas Ourechiem: opvang van Oost-Joodse emigranten in Amsterdam.

In: Ons Amsterdam. (67)2.

Febr. 2015. blz. 24-29.

 

Vomberg-Samuel, Shulamit, Bibliography of the publications of Dr. Joseph Michman

Jerusalem: Israeli Center for Public Libraries, Jerusalem; Institute for Research on Dutch Jewry, Hebrew University.

1990. 63 p.

[Uitgave t.g.v. Michman's 75e verjaardag]

 

Vries, M.de, Liberalisme en Orthodoxie in het 19e eeuwse Jodendom

Een onderzoek naar de strijd om de signatuur van de Nederlands-Israelietische Gemeente te Amsterdam (1840-1900).

Amsterdam: Vrije Universiteit. Geesteswetenschappen. Geschiedenis.

Januari 1988.

 

Vyth, Florry & Mia Drese, Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam

Een foto-impressie 1935- 2010.

Amsterdam: LJG.

2010. 73 blz.

 

Wallage, Hans, The Battle for Restitution and Compensation

A Case Study about the Restitution Claims of six Jewish Companies in Amsterdam after the Second World War.

Leiden: Universiteit Leiden. Faculty of Humanities. History. Cities, Migration and Global Interdependence.

June 2017. 102 p.

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/49671

 

Wallet, Bart, m.m.v. Liesbeth van Huitschimmel & Paul van Trigt, Zeeburg

Geschiedenis van een joodse begraafplaats 1714-2014.

Hilversum: Uitgeverij Verloren.

2014. 220 blz.

 

Wasserstein, Bernard, Gertrude van Tijn en het lot van de Nederlandse Joden

Oorspr. titel: Last exit from Amsterdam.

Vert. Toon Dohmen en Nico Groen.  

Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers.

2013. 317 blz.

 

Waterman, Asjer &  Anna E. de Wilde, Reviving the soul of the community

Developments in the post-war history of Ets Haim - Livraria Montezinos.

Amsterdam: Menasseh ben Israel Instituut Studies. XIV, 64 p.

 

Weyel, Ivo, Chaja Polak, Guus Luijters e.v.a., Joodse Huizen 5

Verhalen over vooroorlogse bewoners.

Amsterdam: Gibbon.

2019. 240 blz.

 

Weringh, Koos van, De zaak Sara Beugeltas

Amsterdam: Arbeiderspers

1995. 208 blz.

 

Wolff, Moses, De eerste vestiging der Joden in Amsterdam, hun politieke en economische toestand

In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde. (9).

1910. blz. 365-400.

 

Wijnberg, dr. Sylvain, De joden in Amsterdam

Een studie over verandering in hun attitudes.

Assen: Van Gorcum & Comp. NV. Bouwstenen voor de kennis der maatschappij.

1967. VI, 177 blz.

Proefschrift Utrecht.

https://www.joodsebibliotheek.nl/auteur/9Eo/Sylvain-Wijnberg/boek/hoo/De-joden-in-Amsterdam/1/

 

Zwarts, Jac, De eerste rabbijnen en synagogen van Amsterdam

Naar archivalische bronnen.

Amsterdam: Menno Hertzberger.

1929. 127 blz.

 

Catalogus historische tentoonstelling "De Hoogduitsche Joodsche Gemeente te Amsterdam", 1635-1935,

in het Waaggebouw van 12-26 november 1935, uitgaande van het Joodsch Historisch Museum.

Amsterdam: Joodsch Historisch Museum.

1935. 63 blz.

 

Portegiezen en tedescos

Joods leven in Amsterdam = Jewish life in the golden age of Amsterdam : 1592-1796.

Amsterdam / Tel Aviv: Joods Historisch Museum / Beth Hatefutsoth, the Nahum Goldmann Museum of the Jewish Diaspora.

1982. 96 p.

 

Uprooted roots

Amsterdam and the early sephardic diaspora.

Studia Rosenthalina. Vol 35/2.

Amsterdam: Amsterdam University Press.

2001. P.115-315.

 

Koerden

 

Amain, Kamal, Koerden in Nederland

Moedertaal en identiteit.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Vakgroep Talen en Culturen van het Nabije Oosten.

1996. 35 blz.

 

Pallandt, Machteld, Tussen verloren thuisland en hedendaags ‘gastland’

Nationalisme in de Koerdische diaspora in Nederland.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Masterscriptie culturele antropologie en sociologie der niet-westerse samenlevingen.

September 2009. 98 blz.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/148193

 

Latijns-Amerikanen

(Zie ook: 3. Illegalen)

 

Hulsman, L.A.H.C., Brazilian Indians in the Republic

The Remonstrances of Antionio Paraupaba topt the States General in 1654 and 1656.

In: Itenerario. (29)1.

2005. p.51-78.

 

Rodríguez Alsina, S., Consumption and encounters in public spaces between Dutch and Latin American Amsterdammers

Utrecht: Utrecht University. Faculty of Geosciences. MSc in Human Geography.

August 2018. 126 p.

https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/368417

 

Vliet, Cathelijne van & Gabriela Hengeveld, Spaanse stemmen

Spaanse en Latijns-Amerikaanse migranten in Amsterdam 1961-2011.

Amsterdam.

2011. 76 blz.

Met inleiding van  prof. Leo Lucassen, hoogleraar Migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. 

Publicatie naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van Casa Migrante.

 

Marokkanen

(Zie ook: 3. Vrouwen; 5. Kerk, moskee, synagoge & religie; 5. Rechtspraak & criminaliteit)

 

Alink, F., M. Berger, M. Fennema & J. Tillie, Marokkaanse organisaties in Amsterdam

Een netwerkanalyse.

Amsterdam: Het Spinhuis.

1998.

 

Alink, F. & M. Berger, Deuren naar een andere wereld

Marokkaanse organisaties in Amsterdam.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Scriptie.

1999.

 

Anderson Toussaint, Paul, Staatssecretaris of seriecrimineel

Het smalle pad van de Marokkaan.

Amsterdam: Bert Bakker.

2009. 248 blz.

 

Arib, K,  & E. Rijmers, Marokkaanse Vrouwen in Nederland

Leiden: Stichting Burgerschapskunde, Nederlands Centrum voor Politieke Vorming.

1992.

 

Boer, E.J., e,a, Voeding van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en autochtone Nederlanders in Amsterdam

Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

2015. 93 blz.

 

Broek, Ineke van den & Ben van den Camp, Kleuren in het kontrast

Kunst en kultuur van Marokkanen en Turken in Amsterdam.

Amsterdam: Kunsthistorisch centrum.

1983.159 blz.

 

Cottaar, Annemarie & Nadia Bouras mmv Fatiha Laouikili, Marokkanen in Nederland

De pioniers vertellen.

Amsterdam: J.M. Meulenhoff.

2009. 288 blz.

 

Farag- Devid, Sherene, Een Perspectief van Hoop & Realiteit

Welke boodschappen geven Marokkaans- Nederlandse vaders over discriminatie en sociale ongelijkheid aan hun kinderen?

Utrecht: Universiteit Utrecht. Youth, Education & Society.

Masterscriptie.

Juni 2017. 28 blz.

 

Hazekamp, Jan Laurens & T.M. Kayser, "Ze moeten toch ook òns zegje horen" :

In gesprek met jonge Marokkaanse Amsterdammers.

Amsterdam: Stichting Alexander.

1997. 54 blz.

[In opdracht van de wethouder van jeugdbeleid G.K.T. van der Giessen]

 

Heelsum, A. van, Marokkaanse organisaties in Amsterdam in 2001

Een netwerkanalyse.

Amsterdam: Aksant.

2002. 41 blz.

 

Jong, Jan Dirk, Kapot moeilijk

Een etnografisch onderzoek naar opvallend delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse‘ jongens.

Amsterdam: Aksant.

2007. 268 blz.

Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.

http://rebond.nl/wp-content/uploads/2012/11/Kapot-Moeilijk-De-Jong-2007.pdf

 

Köhler, Laura, Emancipatie anders bekeken

Allochtone vrouwen en ideaalbeelden in het Nederlandse emancipatiebeleid gelegd naast de visie van Marokkaanse vrouwen.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen.

Masterscriptie.

2008. 76 blz.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/118751

 

Mallee, Luuk, Zouggar Raji, tekstbijdrage van Malika Khabbazi, Marokkaan en professional: dubbel werk

Amsterdam: Amsterdams Centrum Buitenlanders.

1992. 61 blz.

[Verslag van de signaleringsconferentie, 14 november 1991, De Balie, Amsterdam]

 

Martin, F.P., Ze vroegen arbeid, er kwamen mensen

Levensverhalen van Marokkaanse migranten in Amsterdam.

Amsterdam: Stichting De Driehoek.

2010. 148 blz.

 

Muller, E.A. e.a., Incident en ongeregeldheden Amsterdam West, 23 april 1998

Marokkaanse jongeren, politie en bestuur.

Crisis Onderzoek Team, Rijks Universiteit Leiden

Alphen aan den Rijn: Samsom.

1998. 98 blz.

 

Pavan, Sara, Organizational density change

A multi-method study of Moroccan organizational development in the Amsterdam districts, 1999-2007.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Conflict Resolution and Governance.

2010. 58 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/189581

 

Sol, Katusha, Policy search for ‘invisible’ women

Assumptions about lack of labor and educational participation of young Moroccan women in Amsterdam Noord.  

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Politicologie.

January 2009. 72 blz.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/126143

 

Stoter, W.J., De rol van het Kommittee Marokkaanse Arbeiders Nederland binnen de Nederlandse politiek

Een migrantenorganisatie als sociale bewegingsorganisatie.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Wetenschapswinkel. Rapport 9705.

1997. 51 blz. 

 

Vermaas, Willemijn, Just a piece of fabric, or the embodiment of an identity?

The significance of wearing a headscarf in the identification process of second-generation Turkish and Moroccan migrants in Amsterdam.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Migration and Ethnic Studies.

2012. 71 p.

/scriptie/426742

 

Vermeulen, F.F. & M. Brünger, The Organisational Legitimacy of Immigrant Groups

Turks and Moroccans in Amsterdam.

In: Journal of Ethnic and Migration Studies.

2014. 40(7). p. 979-1001.

 

Viskil, Ingrid, In een stad waar niemand je kent, kun je doen wat je wilt

Noord-Afrikaanse jongeren in een Amsterdamse coffeeshop.

Amsterdam: Het Spinhuis.

1999. 93 blz.

[Bewerking van afstudeerscriptie Universiteit van Amsterdam, 1996]

 

Werdmölder, Hans, Van vriendenkring tot randgroep

Marokkaanse jongeren in een oude stadswijk.

Houten: Het Wereldvenster.

1986. 192 blz.

 

Werdmölder, Hans, Een generatie op drift

De geschiedenis van een Marokkaanse randgroep.

Arnhem: Gouda Quint 1990. X, 227 blz.

Proefschrift Vrije Universiteit.

 

Wesselink, Karin, Dirk J. Korf & Smail Ettalhaoui, Stapelen en doorpakken

Marokkaanse studenten in Amsterdam.

Amsterdam: Bonger Instituut voor Criminologie, Universiteit van Amsterdam / Rozenburg Publishers.

2007. 108 blz.

[Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam]

 

Wijnker, Igor, Onder Marokkanen

Een jaar bij Fc Chabab.

Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

2006. 300 blz.

 

Marokkaanse Mannen Bezoeken het Anne Frankhuis

Resultaatinventarisatie polarisatie en radicalisering Stichting Kantara-Brug.

Arnhem: KplusV.

2011. 15 blz. 

 

Molukkers

 

Steijlen, Fridus & Anneke Wessels, Uit de schaduw

Een verkennend onderzoek onder Molukkers in Amsterdam.

Utrecht: Inspraakorgaan Welzijn Molukkers.

1989. 92 blz.

Onderzoek uitgevoerd i.o.v. de Gemeente Amsterdam, Coordinatiebureau Minderhedenbeleid.

 

Nigerianen

 

Maasland, Lone, “After a while I realize I am being at home, but not feeling at home "

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaring van sociale integratie van Nigeriaanse migranten woonachtig in Amsterdam.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Masterscriptie Sociologie.

2013. 76 blz.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_25239261.pdf

 

Noren

 

Sogner, Sølvi  & Jelle van Lottum, An immigrant community?

Norwegian sailors and their wives in 17th-century Amsterdam.

In: The History of the Family.

2007. Vol.12(3). p.153-168.

 

Pakistanen

 (Zie: 9. Gemeente Amsterdam)

 

Polen

 

Kopczyńska, Bożena & Krzysztof Dobrowolski, Poolse sporen in Amsterdam

Ill. Bożen.

Amsterdam: Stichting Pools Centrum voor Onderwijs en Cultuur Lokomotywa.

December 2017. 47 blz.

[Tekst in het Nederlands en Pools]

 

Kupper, E., Gevangen tussen twee werelden?

Het thuisgevoel van Poolse immigranten in Amsterdam.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen.

2013. 64 blz.

http://arno.uva.nl/document/612790

 

Palamidessi, Francesca, Stigma-feelings and effects on social networks of young, “highly skilled” Italian and Polish migrants

A case-study in Amsterdam.

Amsterdam: UvA. Faculteit der Maatschappij- en Gedrags-wetenschappen. International School for Humanities and Social Sciences. Urban Studies. Masterscriptie.

July 2014. 65 p.

http://arno.uva.nl/document/543882

 

Visser, J.M., Being Polish in Amsterdam

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Social Policy and Social Work in Urban Areas. MA Thesis.

May 2010. 49 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/174776

 

Portugezen

 

Adelberg, Simon van, De Marranen

De geschiedenis van Portugezen uit Spanje.

Baarn: Ten Have.

1977. 125 blz.

 

Kistemaker, Renée, & Tirtsah Levie, Êxodo

Portugezen in Amsterdam 1600-1680.

Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.

1987. 112 blz.

 

Roma

 

Gelderen, Ron van, Geen warm welkom

Roma werden niet of aarzelend toegelaten in Amsterdam.

In: Ons Amsterdam. (63)1.

Januari 2011. blz. 4-9.

 

Steinmetz, Stephan, Zigeuners in Zeeburg

Amsterdam: Stadsdeel Zeeburg.

1998. 84 blz.

 

Russen

Lazarashvili, Veta, At home in limbo

Understanding the role of the community of Russian Christian Orthodox Church in Amsterdam in psychosocial well-being of its members with a history of migration.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Medical Anthropology and Sociology. Masterscriptie.

2006. 81 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/516202

 

Somaliërs

 

Nijenhuis, dr. Gery &  dr. Ilse van Liempt, Somalis in Amsterdam

At Home in Europe. Somalis in European Cities.

New York: Open Society Foundations.

April 2014. 127 p.

 

Nijenhuis, Gery & Ilse van Liempt, Somaliërs in Amsterdam

At Home in Europe.

New York: Open Society Foundations.

2015. 126 blz.

 

Nijenhuis, Gery & Ilse van Liempt, De rol van transnationale netwerklen bij sociaal-economische participatie van Somaliërs in Nederland

In: Jaco Dagevos, Arend Odé, Pascal Beckers, Karin de Vries, Nieuwe wegen voor vluchtelingen in Nederland. Over opvang, integratie en beleid.

Amsterdam: Amsterdam University Press.

2018. blz. 171–187.

 

Spanjaarden / Spaanstaligen

 

Verbiest, F.J. (Fleur), Spaanstalige jongvolwassenen in Amsterdam en hun gebruik van de Nederlandse taal

Utrecht: Universiteit Utrecht. Faculteit Geesteswetenschappen. Master Interculturele Communicatie – Nederlands.

Augustus 2014. 101 blz.

Volledige tekst in Igitur.

 

Vliet, Cathelijne van & Gabriela Hengeveld, Spaanse stemmen

Spaanse en Latijns-Amerikaanse migranten in Amsterdam 1961-2011.

Amsterdam. 2011. 76 blz.

Met inleiding van  prof. Leo Lucassen, hoogleraar Migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. 

Publicatie naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van Casa Migrante.

 

Surinamers

 (Zie Antillianen & Surinamers)

 

Syriërs

 

Weggemans, Matthijs, Het faciliteren van contact

Een onderzoek naar het contact tussen Syrische mannen en Nederlanders op drie verschillende locaties in Amsterdam.

Utrecht: Universiteit Utrecht: Faculteit Geowetenschappen. Urban Geography.

In samenwerking met DSP-groep.

Juli 2016. 88 blz.

 

Tamils

                                             

Gotworst, J., Tamils op je stoep

Noodsprong der geliefden.

Amstelveen: Luyten.

1986. 64 blz.

 

Turken

(Zie ook: 5. Kerk, moskee, synagoge & religie; 5. Rechtspraak & criminaliteit)

 

Benjaminsen, Mech, Verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid binnen Turkse gezinnen in Amsterdam

Een vooronderzoek.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Wetenschapswinkel.

1996. 75 blz.

[Onderzoek in opdracht van het Emancipatiebureau Amsterdam in het kader van het project 'Samen werken, samen zorgen' ]

 

Boer, E.J., e,a., Voeding van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en autochtone Nederlanders in Amsterdam

Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

2015. 93 blz.

 

Broek, Ineke van den & Ben van den Camp, Kleuren in het kontrast

Kunst en kultuur van Marokkanen en Turken in Amsterdam.

Amsterdam: Kunsthistorisch centrum.

1983.159 blz.

 

Eksik, Gülseren, Joost van Oosten, Leon Bok, José Hageman (Red.), Ik ben Turkse en ik ben lesbisch

Lesbische vrouwen vertellen hun verhaal.

Amsterdam: Stichting Katılım.

2014. 38 blz.

 

Eksik, Gülseren & Leon Bok, Huwelijksdwang onder Turkse lhtb ‘ers

Een dubbele nachtmerrie.

Amsterdam: Stichting Katılım.

2016. 42 blz.

 

Ernst, Mila, Woonoord Atatürk in Noord

In: Ons Amsterdam.

Februari 2000.

https://www.onsamsterdam.nl/tijdschrift/jaargang-2000/17-tijdschrift/tijdschrift-jaargang-2000/2692-nummer-2-februari-2000?showall=&start=3

 

Heelsum, Anja van & Jean Tillie m.m.v. Meindert Fennema, Turkse organisaties in Nederland

Een netwerkanalyse.

Amsterdam: Het Spinhuis.

1999. 40 blz.  

 

Heelsum, Anja van, Turkse Organisaties in Amsterdam in 2000

Een netwerkanalyse.

Amsterdam: Het Spinhuis.

2001. 55 blz.

[Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de afdeling Communicatie en het Maatschappelijk Team, sector MEC van de Bestuursdienst van de gemeente Amsterdam Editie 2000]

 

Kumcu, Adem, De fil en aiguille

Genèse et déclin des ateliers de confection Turcs d'Amsterdam.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

2001. 279 p.

Proefschrift.

 

Nederlanden, Frenk der, Een Turkse kleermaker in Nederland

De zaak Gümüş, witte illegalen en de politiek.

Amsterdam: Van Gennep.

1998. 153 blz.

 

Ogan, Christine L., Communication and identity in the Diaspora

Turkish migrants in Amsterdam and their use of media.

Lanham, Md.: Lexington Books.

2001. X, 201 p.

 

Os, Carlijn van, Zorgen wij of zorgen zij?

Een onderzoek naar het gebruik van professionele zorg door Turkse ouderen in Nederland.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Medical Anthropology and Sociology. Masterscriptie.

2010. 130 blz.

http://arno.uva.nl/document/189555

 

Sezer, Ceren, Public life, immigrant amenities and socio-cultural inclusion

The presence and changes of Turkish amenities in Amsterdam.

In: Journal of Urban Design.

2018. p.1 – 20.

 

Tap, L.J., Het Turkse bedrijfsleven in Amsterdam 

Amsterdam,

1983. 68 blz.

 

Tillie, J.N. & M. Fennema, Turkse organisaties in Amsterdam

Een netwerkanalyse.

Amsterdam: Het Spinhuis.

1997. 68 blz.

 

Tuskan, Erhan  & Jaap Vogel, Lied uit den vreemde - Gurbet türküsü

Brieven en foto's van Turkse migranten 1964-1975.

Amsterdam: Aksant.

2004. 231 blz.

 

Vermaas, Willemijn, Just a piece of fabric, or the embodiment of an identity?

The significance of wearing a headscarf in the identification process of second-generation Turkish and Moroccan migrants in Amsterdam.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Migration and Ethnic Studies.

2012. 71 p.

/scriptie/426742

 

Vermeulen, Floris, Organisational Patterns

Surinamese and Turkish Associations in Amsterdam, 1960-1990.

In: Journal of Ethnic and Migration Studies.

2005. (31) 5, p. 951-973.

 

Vermeulen, F.F. & M. Brünger, The Organisational Legitimacy of Immigrant Groups

Turks and Moroccans in Amsterdam.

In: Journal of Ethnic and Migration Studies.

2014. 40(7). p.979-1001.

 

Wiesenbach, Anna,  Het effect van discriminatie op depressieve klachten en de moderende invloed van locus of control

Een onderzoek onder Turkse migranten in Amsterdam.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Psychologie en Pedagogiek. Masterscriptie.

Januari 2006.

 

Zwaneveld, Elisa, Veiligheidsbeleving onder Turkse, Surinaamse en Nederlandse vrouwen in Amsterdam-West:

Een kwalitatief onderzoek naar associaties en gedragingen.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Geografie en Planologie.

Juli 2012. 46 blz.

Masterscriptie.

http://arno.uva.nl/document/468380

 

Participatie onderwijs en arbeid

Toekomstvisie Turkse gemeenschap.

Amsterdam: Delphiconsult.

1992. 130 blz.

 

Zuid-Afrikanen

 

Bergh, Erik van den, ‘Ik wilde het land graag loslaten, maar het land liet mij niet los’

Over Zuidafrikanen in Nederland.

In: Ineke van Kessel & Nina Tellegen (Red.), Afrikanen in Nederland.

Amsterdam / Leiden: KIT / Afrika- Studiecentrum.

2000. blz. 61-80.

 

Bernstein, Hilda, The Rift

The Exile Experience of South Africans.

London: Jonathan Cape.

1994. 516 p.

 

Cawthra, Gavin, The South AfricanWar Resistance’ Movement 1974-1994

In: Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies.

(43) 2, 2015. p.112–132.

 

Collins, Brian F., A History of the Committee on South African War Resistance  (1978-1990)

Cape Town: University of Cape Town. M.A. Thesis History

1995. 248 p.

https://open.uct.ac.za/bitstream/handle/11427/21779/thesis_hum_1996_collins_brian_f.pdf?sequence=1

 

Gomis, Luna, History and Legacy of  the South African Products Exhibition in Amsterdam, 1907

Narratives of kinship, trade, and profit in Dutch – South African relations, 1882-1941.

Amsterdam: Vrije Universiteit. History. Specialization Migration and Mobility. Masterscriptie.

2018. 63 p.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/13_2517850_1.pdf

 

Jong, Robert C. de, Verborge-een

Nederlands-Suid-Afrikaanse instellings op Keizersgracht 141 te Amsterdam.

Pretoria: Stigting Jan van Riebeeck.

1986. 37 blz.

[Teks van 'n voordrag getitel "Keizersgracht 141 se pro-Suid-Afrikaanse kultuurorganisasies", gehou vir die Genootskap Nederland-Suid-Afrika tak Pretoria in die Universiteit van Pretoria op Woensdag 8 Mei 1985]

 

Leyds, W.J., Tafelrede

uitgesproken in een bijeenkomst der Zuid-Afrikaansche studenten op Dingaansdag, 16 December 1922 in het Hotel Krasnapolsky te Amsterdam.         

Dordrecht: Geuze.

1922. 8 blz.

 

Terblanche, H.O., Amsterdam as 'n anti-apartheidstad

In: Historia.

2012. p. 150-181.

 

S.A.S.V.I.A.

(Suid-Afrikaanse-Studente-Vereniging in Amsterdam)

gedurende vijf-en-twintig jaar. 1909 – 1934.

Amsterdam: S.A.S.V.I.A.

1934. 19 blz.

 

Zuid-Europeanen

 

Sittrop, Boudewijn, Kent u ons nog?

Een hernieuwde kennismaking met de zelforganisaties van Zuid-Europeanen in Amsterdam: quickscan van de Amsterdamse zelforganisaties van Bosniërs, Grieken, Italianen, Kaapverdianen, Kroaten, Montenegrijnen, Portugezen, Serviërs en Spanjaarden, inclusief de zelforganisaties van de overige Portugees- en Spaanstaligen uit Zuid-Amerika in Amsterdam.

Amsterdam: ZEG, stichting Inspraakorgaan Zuid-Europese gemeenschappen;

Amsterdam: CABO, Centrum Advies en Beleid Oudere Migranten;

Utrecht: Lize, overlegpartner Rijksoverheid Zuideuropese gemeenschappen,

2007. 28 blz.

 

7. AMSTERDAMSE GEBOUWEN, STRATEN & WIJKEN

(Zie ook: 3.(Potentiële) Radicalen & de moord op Theo van Gogh; 6. Joden, Marokkanen, Roma, Surinamers; 9. Gemeente Amsterdam)

 

Bakker, B. (Red.), Vier eeuwen Waterlooplein

Amsterdam: Balans.

1987. 171 blz.

 

Behpour, Maryam, Bridging Diversities

Delft: TU Delft. Faculty of Architecture. Department of Urbanism.Architecture and the Built Environment.

April 2018. 217 p.  

https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:3034f83f-fe03-4ca0-9...

[Rembrandtpark]

 

Coolhaas, W.Ph., Het huis "De Dubbele Arend"

Het huis Keizersgracht 141, thans "Van Riebeeckhuis" genaamd, nu daar een halve eeuw gearbeid is voor de culturele en economische betrekkingen met Zuid-Afrika.

Amsterdam: Vereeniging "Zuid-Afrikaansche Stichting Moederland".

1973. 92 blz.             

 

Dekker, Rudolf, De Van Breestraat in Amsterdam 1900-2000

Van Mata Hari tot Pistolen Paul.

Amsterdam: Uitgeverij Panchaud.

2017. 164 blz.

 

Fiddelaar, Stefan, Spanningen tussen bevolkingsgroepen

Een analyse van Amsterdamse buurten.

Utrecht: Universiteit Utrecht. Faculty of Social and Behavioural Sciences Theses.

Juli 2011. 39 blz.

 

Goethals, Ruben, Social cohesion and ethnic diversity in two suburbs of Amsterdam

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Institute for Migration and Ethnic Studies [IMES].

2009. 72 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/362681

 

Kleijn, Koen, Ernest Kurpershoek, Shinji Otani, De grachten van Amsterdam

400 jaar bouwen, wonen, werken en leven.

Bussum: Thoth/ Kunsthistorisch Bureau D’ARTS.

2013. 464 blz.

 

Kleijwegt, Margalith, Onzichtbare ouders

De buurt van Mohammed B.

Zutphen: Plataan.

2005 / 2014. 224 blz.

 

Kleijwegt, Margalith, Familie is alles

Onzichtbare ouders tien jaar later.

Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact.

2014. 217 blz.

                                                                                                                                        

Laméris, Joran, The effect of ethnic diversity on social capital in Amsterdam neighbourhoods

A mixed-methods study into the diversity-social capital relationship and the explanatory mechanisms underlying it.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Social Sciences Research Master.

2013. 22 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/492445

 

Lindner, Thijs, Ethnic repertoires among native Dutch Amsterdam residents

Exploring vocal majority dispositions using Q-methodology.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Social Sciences Research Master.

January 2018. 45 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/654944                       

 

Lipschitz, Simone, De Amsterdamse Diamantbeurs = The Amsterdam Diamond Exchange

Met inleiding van Siegfried van Praag.

Amsterdam: Stadsuitgeverij Amsterdam.

1990. 158 blz.

 

Logan, John R., Variations in immigrant incorporation in the neighborhoods of Amsterdam

Amsterdam: AMIDSt.

2005. VII, 31 p.

Wibaut Lecture.

 

Luijters, Guus,  Rapenburgerstraat 1940-1945

Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

2018. 240 blz.

 

Steinmetz, S.G.M. (Stephan), Asterdorp, een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering

Een wrange geschiedenis voor de vergetelheid behoed.

Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact.

Februari 2016. 224 blz.

 

Tillie, Jean, Rick Wolff, R. Penninx, 'In principe zijn de lijnen kort...'

Een onderzoek naar het minderhedenbeleid en de minderhedenvoorlichting in de Amsterdamse stadsdelen

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam Instituut voor Migratie en Etnische Studies.

1995. 93 blz.

Onderzoek in opdracht van de Gemeente Amsterdam.

 

Vermeulen, Floris, Maria Kranendonk, Laure Michon, Immigrant concentration at the neighbourhood level and bloc voting

The case of Amsterdam.

In: Urban Studies.

August 21, 2019.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0042098019859490

 

Wekker, Fenneke, “We have to teach them diversity”

On demographic transformations and lived reality in an Amsterdam working-class neighbourhood.

In: Ethnic and Racial Studies.

22 December 2017, p.1-16.

 

Wolff, R.P., J.N. Tillie & J.Tjin A Ton, Communicatie in de multiculturele stad

Visie en praktijk in de Amsterdamse stadsdelen.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam / IMES.

1998.

 

Amsterdam-Noord

(Zie ook: 6.Turken)

 

Tabak, Kees & Robbert Tilli, Noorderlingen

Portretten van multicultureel Amsterdam-Noord : nooit meer weg uit ...

Amsterdam: Stadsdeel Amsterdam-Noord.

2013. 59 blz.

 

Amsterdam–Oost

 

Lindhout, Else (Red.), 'Wij hadden warmen menschenharten' 

Culturele vernieuwers in Amsterdam Oost.

Amsterdam: Stadsdeel Oost.

1994. 96 blz.

 

Wolff, R., A. van Heelsum & R. Penninx, Erkend, aangesproken, aanspreekbaar?

Evaluatie van het migrantenbeleid van voormalig stadsdeel Oost en de participatie van organisaties van migranten, 1996-1998.

Amsterdam: Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer.

1999.

 

Het daget in den Oosten

Integratie van migranten in Oost.

Amsterdam: Stadsdeel Oost Amsterdam.

1996. 45 blz.

 

Amsterdam-Zuid

 

Kolfschooten, Frank van, De Beethovenstraat

Verborgen geschiedenissen.

Amsterdam: Uitgeverij De Kring.

2015. 224 blz.

Eerdere editie: Frank van Kolfschooten, De Koningin van Plan Zuid.

Geschiedenissen uit de Beethovenstraat.

Amsterdam: L.J. Veen.

1997.

 

Bos en Lommer

 

Dijk, Rob van, "Mijn gezondheid is gebarsten als glas!"

Arbeidsongeschikte Marokkanen en Turken in de eerste lijn in Bos en Lommer.

Amsterdam: Onderzoeksplatform van Samenwerkingsverbanden in de Eerstelijns Dienstverlening in Amsterdam.

1985. 234 blz.

 

Wilde de Ligny, Ewald de, Oudere migranten in Bos en Lommer

Amsterdam: Impuls.

1992. 49 blz.

 

Bijlmer / Amsterdam Zuidoost & Bijlmerramp

 (Zie ook 5. Opvoeding & onderwijs; 6. Ghanezen)

 

Bean, Theo, Een gat in mijn hart

Een boek gebaseerd op tekeningen en teksten van kinderen na de vliegramp in de Bijlmermeer van 4 oktober 1992.

Zwolle : Waanders.

1993. 96 blz.

 

Bunt, H.G. van de & W.M.E.H. Beijers mmv Y.M. Eising, Overvallers in Amsterdam Zuidoost: analyse van een dadergroep.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Vakgroep Criminologie.

1993. 55 blz.

[In opdracht van het Regiokorps Amsterdam-Amstelland]

 

Dekker, Daan, De betonnen droom                                                                                             

De biografie van de Bijlmer en zijn eigenzinnige bouwmeester.                                                                                                            

Amsterdam: Thomas Rap.

2017. 320 blz.

 

Esajas, M.O.(Mitchell) , Roses from the Concrete

Stories of Successful Educational Achievement of Migrant Youths from Amsterdam Southeast .

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit Sociale Wetenschappen. Masterscriptie.

Juni  2013. 78 p.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_16577551.pdf

 

Gick, Anthea, Perceptions of Diversity in the Bijlmer Neighbourhood in Amsterdam                                                                                

Amsterdam: University of Amsterdam. MSc Sociology, Migration and Ethnic Studies. Graduate School of Social Sciences.

July 2018. 55 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/660475

 

Heijboer, Pierre & Nel Kreukels, Doemvlucht

De verzwegen geheimen van de Bijlmerramp.

Utrecht: Het Spectrum.

2002. 399 blz.

 

Heijboer, Pierre, Wachten op de nachtegaal

Het verhaal van de Bijlmermeer.

Amsterdam: Van Gennep.

2006. 288 blz.

 

Heyl, Binjamin, Van vredesdorp Bijlmermeer naar vredesdorp Amsterdam Zuidoost 1767-2017.

Hoofddorp: Uitgeverij Eigen Boek B.V.

2016. 34 blz.

 

Jong, Niels, So close and yet so far away

Onderzoek naar de effectiviteit van het integratie-beleid op de Ghanese gemeenschap in de Amsterdamse wijk Ganzenhoef.

Enschedé: Universiteit Twente. Behavioural, Management and Social Sciences.

Februari 2007. 92 blz.

http://essay.utwente.nl/651/1/scriptie_Jong.pdf

 

Makdoembaks, Nizaar, Hoogleraren en gemeente misleiden lotgenoten Bijlmervliegramp

Geheime medische trials op zwarten

Amstelveen: Het Tribunaal.

2007. 223 blz.

 

Meijer, Th.A.M., Een beladen vlucht

Eindrapport Bijlmer enquête.

's-Gravenhage: Sdu Uitgevers.

1999. 410 blz.

 

Meyjes, Phyllis, Islamitische voedseltradities bestaan niet

Een onderzoek naar de relatie tussen de islamitische voedseltradities van moslims in de Bijlmer en de erfgoedvorming van de Bijlmer.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Cultural Anthropology and Development Sociology, Applied ethnography track. Masterscriptie.

2015. 83 blz.

http://arno.uva.nl/document/622119

 

Strietman, Tamar, The miss charme contest

Empowerment through networking, knowledge enlargement and individual connections.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen.

Mei 2012. 92 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/612898

 

Tillo, Gérard van, Levenskunst in de Bijlmer

Mozaïek van een multiculturele samenleving.

Amsterdam : Edmund Husserl-Stichting / Kampen: Kok.

1998. 127 blz.

 

Verloove, J.W.J. (Joline) , De verbeelde voetballer

Een antropologisch onderzoek naar de rol van verbeelding bij ‘illegale’ Afrikaanse voetbalmigranten in Amsterdam Zuidoost.

Utrecht: Universiteit Utrecht. Faculty of Social and Behavioural Sciences Theses. Culturele antropologie.

Augustus 2011. 53 blz.

 

Zandvliet, J.K., The Bijlmer: A challenging city within a city, about the influence of restructuring on the social climate in the Bijlmer

Utrecht: Universiteit Utrecht. Faculteit Geowetenschappen. Sociale Geografie en Planologie. Master Thesis Urban Geography (Stadsgeografie).

2012. 120 blz.

 

Op blote voeten door het huis

Een studie naar laagbouw in hoge dichtheid en woonwensen van migranten in de Bijlmermeer.

Amsterdam: Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer.

1997. 143 blz.

 

Smibanese woordenboek

Geschreven door: Soortkill.

Ill. Arty Emile.

Amsterdam: Smibanese University.

2017. 203 blz.

 

Zwart - wit nader beschouwd

Een aanzet tot multiculturalisatie en aandeelhouderschap van de Bijlmer.

Amsterdam: Zwart Beraad – ABO.

1997. 20 blz.  

 

De Baarsjes

 

Lindo, Flip, Heilige wijsheid in Amsterdam

Ayasofia, stadsdeel De Baarsjes en de strijd om het Riva-terrein.

Amsterdam: Het Spinhuis.

1999. VIII, 196 blz.

 

Indische buurt

 

Top, Marieke & Baltie Teeuwen, Migranten in de stadsvernieuwing

Amsterdam: Wijkopbouworgaan Buurtwinkel Indische Buurt.

1991. 30 blz.

 

Jordaan

 

Gezichten van een wereldbuurt

139 herkomstlanden in de Jordaan & Gouden Reael.

Amsterdam: Huis van de Buurt Jordaan & Gouden Reael.

2011. 97 blz.

 

Kinkerbuurt

 

Bleich, Anet & Rudi Boon, Nederlander en buitenlander

Grote en kleine irritaties in de Amsterdamse Kinkerbuurt. (1984)

In: Houdt op, gij daar met uw houweel en andere verhalen uit de Groene Amsterdammer over veranderend Nederland.

Amsterdam: De Groene Amsterdammer.

2011. blz.132-157.

 

Nieuw West

 (zie ook: 3. Specifieke groepen. Vrouwen)

 

Alhadi, Hana, From “intercultural policies” to “intercultural practices”

Implementation of intercultural principles in Amsterdam Nieuw-West district. Amsterdam: University of Amsterdam. Graduate School of Social Sciences: Track Migration and Ethnic Studies.

April 2014. 83 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/543477

 

Hilhorst, Piter (Red.), Dikke Ayse, Tante Hennie en de Ayatollah

Amsterdam Nieuw West in 2015.

Amsterdam: Far West.

Januari 2006. 148 blz.

 

Osdorp

 

Breek, Ineke, Etnische vrouwen op de scholings- en arbeidsmarkt

Theorie en praktijk getoetst in Amsterdam-Osdorp.

Amsterdam: Wetenschapswinkel UvA.

1991. 159 blz.

 

Slotermeer

 

Doorn, J.A.A. van & P. Ploeger, Migranten in Slotermeer

Aanpassingsmoeilijkheden bij migrantengezinnen in een Amsterdamse tuinstad.

Amsterdam: Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk. / Sociale Raad.

1960. 49 blz.

 

Transvaalbuurt

 

Hendrix, Ton (Red.), Ik kom van ver

Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt.

[Amsterdam]

Utrecht: Digitalis.

November 2014. 100 blz.

 

Heijdra, Ton, De Transvaalbuurt

Een geschiedenis vol idealen.

René de Miliano,

1997.

 

8. ORANISATIES & ADVIESORGANEN

 (Chronologisch)

 

Hoolt, J. & J. van Loon, Kennis én wijsheid !

Inventarisatie van diversiteit in Adviesraden en in Besturen waarin de gemeente vertegenwoordigd is.

Amsterdam: Emancipatiebureau Amsterdam.

1999. 80 blz.

 

Loon, Jacqueline van, Agendapunt X: diversiteit

Samenstelling van besturen in Amsterdam.

Amsterdam: Emancipatiebureau Amsterdam.

1995. 51 blz.

 

Evenredige participatie in Amsterdamse adviesorganen en besturen

Utrecht: Projectbureau Mutant.

2001.

[Deze CD-Rom, bestemd voor besturen en adviesraden in de gemeente Amsterdam, is bedoeld als instrument om het aandeel vrouwen en allochtonen in Amsterdamse besturen en adviesraden te vergroten. Bestaat uit: checklist diversiteit in adviesraden en besturen, best practices, inventarisatie van vindplaatsen]

 

ADVIESRAAD  VOOR HET MINDERHEDENBELEID GEMEENTE AMSTERDAM

 

Mokum - stad van de toekomst

Een toekomst voor onze stad ?

Amsterdam: Adviesraden voor het Minderhedenbeleid gemeente Amsterdam.

1999. 14 blz. 

 

Zwijgen is geen goud

Preventieproject Verslaving en criminaliteit onder Turkse jongeren in Amsterdam. Eindverslag.

Amsterdam: Adviesraden voor het Minderhedenbeleid gemeente Amsterdam.

1999. 34 blz

 

ADVIESRAAD DIVERSITEIT EN INTEGRATIE 

 

Okyay, B. & R.B.C. van den Belt, Archief van de Adviesraad Diversiteit en Integratie

Toegangsnummer: 30745; Periode: 2004 – 2011.

Versie 12.2 - 13 oktober 2016.

5 blz.

 

Van een kwetsbare naar een sterke samenleving

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 1.

2004. 7 blz.

 

Okyay, Bülent (Red.), Inburgeren in Amsterdam

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 2.

2005.

 

Okyay, Bülent (Red.), Integratie in Amsterdam

Een heroriëntatie op de beleidsprocessen.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 3.

2005.

 

Okyay, Bülent (Red.), Een cruciaal schooladvies 

Een advies over de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 4.

2005.

 

San, Marion van (Red.), Jong en kwetsbaar in Amsterdam

Risicofactoren op school.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie. Werkgroep Jeugdcriminaliteit.

Advies nr. 5.

2006. 17 blz.

 

Okyay, Bülent (Red.), Niet voor een standbeeld, maar voor de stad

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 6.

2006.

 

De positie van allochtone leerlingen bij de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 7.

2006.

 

Marhaba

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 8.

2007.

 

Subsidieverordening Integratie en Participatie

Handhaven of wijzigen.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 9.

2007.                                                 

 

Op naar de creatieve buitenwijk

De kunst van het investeren.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie. Werkgroep Creatieve Stad.

Advies nr.10.

2007.

 

Op basis van welzijn 

Een advies over vrouwenemancipatie.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie. Werkgroep Emancipatie.

Advies  nr.11.

2007. 24 blz.

 

Jong en kwetsbaar in Amsterdam

De hulpverlening.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 12.

2007.                                

 

Het vmbo werkt !

Wat er nodig is om voor de toekomst een sterk vmbo te ontwikkelen.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie. 2007.  

Advies nr. 13. 39 blz.

 

Okyay, Bülent (Red.), Uitvoering inburgering in Amsterdam

Hoge ambities, lage opbrengsten.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 14.

2008.

 

Okyay, Bülent (Red.), Samenhang creëren? We beginnen pas!

Bestuurlijke versnippering remt sociale cohesie.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 15.

2008.

 

Reactie op de notitie Scheiding Kerk en Staat 

Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr.16.  

2008.

 

Doorlopende of doodlopende leerwegen ?

Een advies over in- en doorstroom in het onderwijs.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr.17.

2008. 24 blz.

 

Jong en kwetsbaar in Amsterdam

Deze stad heeft recht op jeugdwerk: derde deel van het drieluik over de jeugd in Amsterdam.

Amsterdam: Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr.18.

2009.

 

Amsterdam West: Topstad! Maar hoe?

Amsterdam: Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr.19.

2009.

 

Is er een weg uit de armoede?

Praktische oplossingen voor een hardnekkig probleem.

Amsterdam: Adviesraad Diversiteit en Integratie. 

Advies nr. 20.

2009.

 

Vrijheid van onderwijs

Meer mengen, meer keus !

Amsterdam: Adviesraad Diversiteit en Integratie. Advies nr. 21.

2009. 29 blz.                           

 

Divers én verbonden

Een mediabeleid voor heel Amsterdam.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 22.

2009. 20 blz.  

 

Botsende culturen             

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 23.

2010.

                     

Het Waterloo van de inburgering:

Een advies over een zinloze politieke strijd.

De levensverhalen van inburgeraars.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 24.

2010. 33 + 44 blz.

 

Hoe word ik wie ik ben?

Over identiteitsvorming van jongeren.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 25.

2010. 30 blz.        

 

Toegankelijk en effectief voor allen!

Geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 26.

2010. 37 blz.        

 

Is er dan geen smid in het land, die de sleutel maken kan?

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 27.

2010. 36 blz.   

 

Het belang van taal

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 28.

2010. 24 blz.

 

Divers ouder worden

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Advies nr. 29.

2010. 7 blz.

 

Dé (allochtone) lesbienne bestaat niet!

Amsterdam: Adviesraad Diversiteit en Integratie. Advies 32.

December 2011. 26 blz.

 

Een laatste advies

Amsterdam: Adviesraad Diversiteit en Integratie.

2010.

 

Vitamine D voor een vitale stad!

Samenstelling Amsterdamse bevolking dwingt tot extra aandacht voor vitamine D.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.Adviesraad Diversiteit en Integratie.

2011. 16 blz.

 

Hyperdiversiteit en gevoel van  maatschappelijke verbondenheid

Amsterdam: Adviesraad Diversiteit en Integratie.

November 2013. 9 blz.

 

Etnisch profileren

Ongevraagd advies.

Amsterdam: Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Februari 2014. 4 blz.

 

Divers & ongedeeld

Waarom Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen.

Amsterdam: Adviesraad Diversiteit en Integratie/ Stad-Forum Amsterdam.

Februari 2014. 37 blz.

 

Advies Immigratiemuseum

Pleidooi voor een Iamsterdam Huis.

Amsterdam: Adviesraad Diversiteit en Integratie.

2015. 9 blz.

 

Kan het stedelijk toelatingsbeleid de integratie in het Amsterdamse basisonderwijs bevorderen

Amsterdam: Adviesraad Diversiteit en Integratie.

2016. 25 blz.

 

Amsterdammers met een migratieachtergrond en arbeidsmarktdiscriminatie 

Zeven aanbevelingen.

Amsterdam: Adviesraad Diversiteit en Integratie.

Februari 2018. 2 blz.

 

Kromhout, Mayke & Suzanne Wolf, Biculturele transpersonen in Amsterdam

Aandacht en aanbevelingen voor de specifieke problematiek van transpersonen van kleur in Amsterdam.

Amsterdam: Adviesraad Diversiteit en Integratie.

2019. 72 blz.

 

MELDPUNT DICRIMINATIE (REGIO) AMSTERDAM

 

Breeveld, K., Monitor Discriminatie 2017 Regio Amsterdam

Amsterdam: Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) / De Politie.

2018. 24 blz.

https://www.discriminatie.nl/files/2018-04/01-2017-monitor-discriminatie-amsterdam.pdf

 

Poot, Fleur, Over discriminatie in politie-eenheid Amsterdam in 2016

Monitor discriminatie.

Amsterdam: Politie-eenheid Amsterdam & antidiscriminatievoorziening (ADV) Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA).

Mei 2017. 30 blz.

https://www.discriminatie.nl/files/2017-05/monitor-discriminatie-2016-eenheid-amsterdam.pdf

 

Jaarverslag

Amsterdam: Stichting Meldpunt Discriminatie Amsterdam, 2001-2004.

 

Jaarverslagen van 2004- 2017 : http://www.mdra.nl/wat-doet-mdra

 

Jaarverslag 2014

Amsterdam: Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA).

2015. 58 blz.

http://www.mdra.nl/sites/default/files/MDRA%20Jaarverslag%202014_0.pdf

 

Jaarverslag 2015

Amsterdam: Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA).

2016. 54 blz.

http://www.mdra.nl/sites/default/files/MDRA%20Jaarverslag%202015_0.pdf

 

Voor verbinding. Tegen discriminatie

Jaarverslag 2016.

Amsterdam: Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA).

2017. 28 blz.

http://www.mdra.nl/sites/default/files/Jaarverslag%20Meldpunt%20Discriminatie%20Regio%20Amsterdam%20%28MDRA%29%202016%20%283%29.pdf

 

Anders is ook gewoon. Het is gewoon anders

Jaarverslag 2017.

www.mdra.nl/sites/default/files/Jaarverslag%20Meldpunt%20Discriminatie%20Regio%20Amsterdam%202017.pdf

 

9. GEMEENTE AMSTERDAM

(Chronologisch)

 

Beleidsnota buitenlandse werknemers

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

1978. 17 blz.

 

Gooskens, Ineke, Jenny Hoolt, Marielle Freeman, Surinamers en Antillianen in Amsterdam

Verslag van een in 1977 gehouden enquête.

Amsterdam: Afdeling Sociale Zaken der Gemeente Amsterdam & Afdeling Bestuursinformatie der Gemeente Amsterdam.

1979. 2 delen. XII, 236 blz. & 101 blz.

 

De buitenlandse werknemers en hun gezinnen in Amsterdam

Raamnota.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

1979. 60 blz.

 

Onderwijs aan anderstaligen op de Amsterdamse scholen

Deelnota.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

1979. 26 blz.

 

Rapport van de ambtelijke projectgroep niet-Nederlandstaligen Amsterdam

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Ambtelijke projectgroep niet-Nederlands-taligen.

1980. 79 blz.

 

De Amsterdammers in zeven bevolkingskategorieën

Statistische gegevens per ... over Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkanen, Noord Mediterranen overige buitenlanders en overige Nederlanders.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Afdeling Bestuursinformatie i.s.m. Coördinatiebureau Migrerende Groepen. 1981-1990.

[M.i.v. 1 jan.1982: uitg. i.s.m. Coördinatiebureau Etnische Groepen, en m.i.v. 1 jan.1983: uitg. i.s.m. Coördinatiebureau Minderhedenbeleid, en m.i.v. 1 jan.1987 uitg.: Gemeente Amsterdam, Bestuursinformatie, Afdeling Onderzoek en Statistiek, en m.i.v. 1 jan.1989: uitg.: Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek]

 

Hoolt, Jenny & Tibor K. Hübner, Amsterdam bevolkingsprojekties tot 1990 : etnisch-culturele minderheden.

Projektgroep Bevolkingsprojekties

Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Afdeling Bestuursinformatie, Afdeling Onderzoek, Dienst Ruimtelijke Ordening, Afdeling Struktuur, Dienst Volkshuisvesting, Sociaal Economische Hoofdafdeling.

1982. 105 blz.

 

Veldhuis-Blauw, E., De woningbezetting van Amsterdammers per etnische groep op 1 januari 1981

Amsterdam: Sociaal-Economische hoofdafdeling Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting.

1983. 39 blz.

 

Veldhuis-Blauw, E., Huisvesting van etnische minderheden

Kort overzicht en beleidsaanbevelingen.

Amsterdam: Sociaal-Economische hoofdafdeling Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting.

1983. 21 blz.

 

Nota 'Personeelsbeleid etnische minderheden'

Een aanzet.

Amsterdam: Afdeling Personeelszaken Gemeente Amsterdam.

1983. IV, 15 blz.

 

Tussen witkalk en zwarthemden

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

1983. 22 blz.

 

Sansone, L., … and leisure: Time is mine

The creole youth of Amsterdam in social welfare, vocational education and leisure time.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Afdeling Bestuursinformatie.

1984.130 p.

 

Freeman, M. &  H. Joesoef, Speelde etnische afkomst een rol ?

Bij de uitnodiging voor een eerste sollicitatiegesprek voor de vacatures beleidsmedewerker minderhedenbeleid (medio 1982).

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Afdeling Bestuursinformatie.

1984. 23 blz.

 

Hoolt, J., Belemmeringen bij werving, motivatie en selektie van allochtonen voor de Amsterdamse politie

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Afdeling Onderzoek en statistiek.

1985. 84 blz.

 

Hoolt, Jenny, Tibor Hübner, Marcel Janssen, Piet Oppelaar, Daan Smit, Michiel Weijs, Amsterdam bevolkingsprojekties tot 1990

Gevolgen bevolkingsontwikkelingen. Dl. 2: Etnisch-kulturele minderheden. @Projektgroep Bevolkingsprojekties.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Afdeling Bestuursinformatie.

September 1985. 73 blz.

 

Hoolt, J., Amsterdam: Bevolkingsprojecties tot 1995

Deel 2 - Etnisch-culturele minderheden.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Afdeling Bestuursinformatie.

1985. 82 blz.

 

Bless, Ruud, m.m.v. Piet Oppelaar, De positie van etnisch-culturele minderheden in gemeentedienst 1981-1985.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bestuursinformatie. Afdeling Onderzoek en Statistiek.

1985. 53 blz.

 

Spronk, M., What's in a name . .

Een inventarisatie van termen met betrekking tot etnische groepen in Nederland. Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Coördinatiebureau Minderhedenbeleid.

1985. 13 blz.

 

Advies van de gemengde werkgroep werkgelegenheid in het kader van het beleid inzake achterstanden

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

1985. 63 blz.

 

Nota anti-racismebeleid

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

1985. 77 blz.

 

Nota inzake de subsidiëring van organisaties van allochtonen in Amsterdam

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

1985. 54 blz.

 

Samen leven, samen werken

Personeelsbeleid en de multi-culturele stad Amsterdam

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

1985. 42 blz.

 

Klerk, Paul de, Een gevoel van recht 

De Amsterdamse politie en de 'minder'heden.

Amsterdam: Stadsdrukkerij.

1986. 64 blz.

 

Pennings, Paul, Migranten en de Amsterdamse deelraadsverkiezingen van 30 october 1985

Een voorstudie in het kader van het onderzoeksproject: 'Participatie en mobilisatie van etnische groepen bij de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Afdeling Bestuursinformatie, Onderzoek en Statistiek.

1986. 98 blz.

 

Pennings, Paul, Migrantenkiesrecht in Amsterdam

Een onderzoek naar de participatie en mobilisatie van etnische groepen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 1986.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Bestuursinformatie, Afdeling Onderzoek en Statistiek & Universiteit van Amsterdam, Subfaculteit Politicologie, Vakgroep Collectief Politiek Gedrag.

1987. 174 blz.

 

Hoolt, Jenny, De sportdeelname van etnische minderheidsgroepen

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bestuursinformatie, Afdeling Onderzoek en Statistiek.

1987. 57 blz.

 

Hoolt, Jenny, Het onderwijsnivo van migrantenkinderen

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bestuursinformatie. Afdeling Onderzoek en Statistiek.

1987. 2 dln.

 

Hoolt, Jenny, We willen wel, maar ... 

Onderzoek naar sportdeelname van etnische minderheidsgroepen

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bestuursinformatie, afdeling Onderzoek en Statistiek, in samenwerking met Afdeling Sport en Recreatie.

1987. 105 blz.

 

Lamur, S., De deelname van etnische minderheden aan bestuursfuncties in algemene, sociaal-culturele instellingen in Amsterdam

Een verkennend onderzoek naar de belemmeringen.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Afdeling Onderzoek en Statistiek.

1987. 38 blz.

 

Orhan, E., S. Benhabbou, A. Boeghorn, Kiezen voor oud of nieuw . .

Een onderzoek naar de herhuisvestingskeuze van Turkse en Marokkaanse stadsvernieuwingsurgenten.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Herhuisvesting.

1987. 66 blz.

 

Scholten, D.M., Crisisopvang van allochtone vrouwen en meisjes

Een inventarisatie van de problemen in Amsterdam.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bestuursinformatie. Afdeling Onderzoek en Statistiek.

1987. 50 blz.

 

Buitenlanders, Surinamers en Antillianen op de Amsterdamse woningmarkt

Amsterdam: Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting.

1987. VI, 21, [36] blz.

 

Bano, S. & J. Hoolt, De Pakistaanse gemeenschap in Amsterdam

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bestuursinformatie.

1988. 39 blz.

 

Gooskens, I., Over vrijetijdsbesteding van Turken en Marokkanen

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

1988. 54 blz.

 

Simsek, S.G. & F.Al Luch, Communicatie tussen hulpverleners en allochtone cliënten

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Afdeling Bestuursinformatie.

1988. 48 blz.

 

Positieve actie in het bedrijfsleven

Communicatieplan.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

1988. 19 blz.

[uitwerking van de Raamnota Minderhedenbeleid]

 

Cornelisse-Claassen, T.M. & R.M.M. de Vree, AIDS-voorlichting aan Turken en Marokkanen

Deelverslag van een gezondheidsenquête onder 396 Turkse en Marokkaanse Amsterdammers: de bespreekbaarheid en kennis van AIDS, de bronnen van kennis en het bereik van een speciale uitzending op migrantentelevisie.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Sektor Onderzoek en Statistiek.

1989. 52 blz.

 

Sebregts, Henk & Willem Spijker, Migranten en woonruimteverdeling op de Amsterdamse woningmarkt

Amsterdam: Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting.

1989. 26 blz.

 

Tabibian, Nasrin, Ballingschap in Nederland

Gesprekken met vluchtelingen in Amsterdam.

Amsterdam: Bestuursinformatie. Afdeling Onderzoek en Statistiek.

1989. 67 blz.

 

Migranten in Amsterdam

Een beeld van hun situatie op hert gebied van demografie, huisvesting, onderwijs en arbeidsmarkt.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

1989. 129 blz.

 

Raamnota Gemeentelijk Minderhedenbeleid

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

1989. 320 blz.

 

Gugten, M. van der, H. Bruinink, F. Kemper, Sportverenigingen in Amsterdam

Zwart-wit of kleurrijk.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Van Dijk & Van Soomeren.

1990. 86 blz.

 

Lamur, S., Evaluatie van een arbeidsorientatieproject voor jonge Surinaamse en Antilliaanse vrouwen

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bureau Onderzoek en Statistiek.

1991. 80 blz.

 

Olde, Cora de & Karin Schagen, Werving, selectie & samenwerking

Brochure ter ondersteuning van het positieve actiebeleid voor allochtonen in gesubsidieerde instellingen van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

1991. 32 blz.

 

Migranten

Dl 6.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bureau Onderzoek en Statistiek.

1991. 45 blz.

 

De Amsterdammers in acht bevolkingskategorieën

Statistische gegevens over Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkanen, Zuideuropeanen, overige buitenlanders (uit geïndustrialiseerde landen), overige buitenlanders (uit niet-geïndustrialiseerde landen) en overige Nederlanders                                Amsterdam: Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek. O+S. 1991-1993.

 

Janssen, Anton &  Jeroen Slot, Allochtonen in dienst van de Gemeente Amsterdam 1991

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. O+S.

1992. 39 blz.

 

Nalbantoglu, P., Tweede voortgangsrapportage 'Een stevige handgreep'

- september 1991 tot en met juni 1992.

Plan van aanpak voor de problematiek van Marokkaanse jongeren in Amsterdam.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

1992. 47 blz.

 

Slot, E., Etnische groepen in Amsterdam

Jaarbericht 1991.

Amsterdam: Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek.

1992. 186 blz.

[1992-1998; Jaarlijkse uitgave. Vanaf 1994 uitgegeven door: Bureau voor strategisch minderhedenbeleid. Gemeente Amsterdam. Voortzetting van: Migranten in Amsterdam]

 

ISO-normering als instrument van het minderhedenbeleid

Discussiebijdrage van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

1992. 29 blz.      

 

Migranten en woonruimte: Trendanalyse 1986-1990

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Herhuisvesting.

1992. 23 blz.

 

Choenni, A., De allochtone ondernemers van Amsterdam

Een sociaal-geografische inventarisatie.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Afdeling Economische Zaken.

1993. 31 blz.

 

Berdowski, Z., Etnische groepen in Amsterdam

Jaarbericht 1994.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bureau voor strategisch minderhedenbeleid.

1994. 107 blz.

 

Fonville, T.C., A. Immerzeel, M.F.M. Janssen, R.P. Klip, Trendbreuk informatie etnische groepen in Amsterdam

Rapportage aan de Managementgroep Basisinformatie, produktgroep Bevolking.

Amsterdam: Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek.

1994. 85 blz.

 

Tjin a Ton, J. , Voorlichting aan minderheden door de gemeente Amsterdam Inventarisatie en aanbevelingen.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Afdeling Voorlichting en externe betrekkingen.

1994. 23 blz.

 

Waal, H. de & K. van Zanen, Migratie naar en vanuit Amsterdam 1980-1992 

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Ruimtelijke ordening.

1994. 48 blz.

 

Schooten, E. van, Waar een wil is en geen weg

Een onderzoek naar de vraag naar en het aanbod van cursussen Nederlands als tweede taal in Amsterdam.

Amsterdam: O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek / SCO-Kohnstamm Instituut, programmagroep taalonderwijs.

1995. 80 blz.

Studie uitgevoerd in opdracht van het Bureau Strategisch Minderhedenbeleid, het Bureau Nieuwkomers en de dienst Sport, Educatie en Cultuur van de gemeente Amsterdam.

 

De Amsterdammers in acht etnische groepen

Statistische gegevens over Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkanen, Zuideuropeanen, overige buitenlanders uit niet-geïndustrialiseerde landen, overige buitenlanders uit geïndustrialiseerde landen, en Nederlanders.                                 

Amsterdam: Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek. O+S. 1995-1998.

 

Sociale kaart van multi-cultureel Amsterdam

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Hoofdafdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen. 1996-2000. 96 blz.

 

Hoolt, J. & D. Scholten, Etnische groepen in Amsterdam

Jaarbericht 1996.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bureau voor strategisch minderheden-beleid.

1996. 189 blz.

 

Korf, Dirk J., Ton Nabben, Madelon Schreuders, Roemeense trekvogels Nieuwkomers in de jongensprostitutie.

Amsterdam: Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek. O+S.

In het kader van het onderzoekprogramma van de Programma coördinatie commissie Aids-onderzoek (PccAo).

Amsterdam: Thesis.

1996. 127 blz.

 

Mol, Anita C., T.C Fonville, Madelon Schreuders, Concentratie in Amsterdam?

Toename van etnische bevolkingsgroepen op buurtniveau 1988-1993.

Amsterdam : O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek.

1996. 56 blz.

 

Amsterdamse gedragscode ter voorkoming en bestrijding van rassendiscriminatie

Bijlage: Klachtenregeling seksuele intimidatie en discriminatie.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Hoofdafdeling Personeel & Organisatie i.s.m. Bureau Strategisch Minderhedenbeleid.

1996. 19 blz.

 

Jonk, K., Meepraten en meedoen

5e stadsgesprek over het minderhedenbeleid gehouden op dinsdag 18 november 1997 in de Boekmanzaal van het stadhuis van Amsterdam.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bestuursdienst.

1997. 32 blz.

 

Kloosterman, R., J. van der Leun, & J. Rath, De economische potenties van het immigrantenondernemerschap in Amsterdam

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Afd. Economische Zaken/Research en IMES.

1997.

 

Korf, Dirk J. & Agnita Jorna, Hoe roze is Amsterdam?

Burgers over homoseksualiteit en emancipatie

Amsterdam: Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek.

1997. 32 blz.

 

Ruijter, A. de, Pluriform in uniform

Diversiteit bij de politie Amsterdam-Amstelland, een overzicht van 1987-1998. Lelystad: IVIO.

1998. 154 blz.   

 

Amsterdam heeft de wereld in huis

Herziening minderhedenbeleid van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.Commissie van deskundigen herziening minderhedenbeleid.

1998. 27 blz.

 

Een toekomst in Amsterdam - Meepraten en meedoen - Veelkleurig Amsterdam

Eindverslag van 8 stadsgesprekken over het minderhedenbeleid.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bestuursdienst.

1998. 12 blz.

 

Geef Mokum aan Amsterdam terug 

Amsterdam heeft het.

"De Civil Society 1998 tot 2002 en verder tot 2025".

Amsterdam: Gemeente Amsterdam – Adviesraden.

1998. 16 blz.

 

Sociale kaart 1998 van multicultureel Amsterdam

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

1998. 80 blz.

 

Janssen, M. & L. Wintershoven, Amsterdamse bevolkingsprognose 1998 Bijstelling etnische groepen.

Amsterdam: Projectgroep Bevolkingsprognoses van de gemeente Amsterdam.

1999. 52 blz.

 

Poppelen, D. van, Multiculturele ondernemingen in Amsterdam

Interviews, adviezen en adressen.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Afdeling Economische Zaken - IMK Projecten en Trainingen.

1999. 77 blz.

 

De kracht van een diverse stad

Plan van aanpak diversiteitsbeleid van de Gemeente Amsterdam.

Voorwoord: J.H. van der Aa.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bestuursdienst MEC.

1999. 40 blz.

 

Van sportstimulering allochtonen naar een diversiteitsbeleid in de sport

Amsterdam: Dienst Welzijn Amsterdam. Afdeling Sport en recreatie.

1999. 20 blz.

 

Implementatieplan van "De kracht van een diverse stad”

Uitvoering van het diversiteitsbeleid van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bestuursdienst.

2000. 42 blz.

 

De kracht van een diverse stad

Uitgangspunten van het diversiteitsbeleid van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

2001. 18 blz.

 

Klein Wolt, drs. K, m.m.v. Jacqueline van Loon (directeur SVA), Simon Bontekoning (senior-beleidsmedewerker & projectleider opvang vluchtelingen, SWA), Vluchtelingen en asielzoekers in Amsterdam

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Het Amsterdamse bureau voor onderzoek en statistiek. Factsheet 3.

Juli 2002.  4 blz.

https://www.ois.amsterdam.nl/assets/pdfs/2002_factsheets_3.pdf

 

Diepen, Alice van, Verwerving erfgoed migranten

Twee jaar praktijkervaring met het verwerven van migrantenerfgoed in het gemeentearchief Amsterdam en keuzen voor vervolgbeleid.

Amsterdam: Gemeentearchief Amsterdam, Sectie Verwerving & Inspectie.

2003.

 

Erbij horen en meedoen

Notitie inzake uitgangspunten voor integratiebeleid in de gemeente Amsterdam.

Amsterdam: College van Burgemeester & Wethouders.

2003.

 

Integratie in Amsterdam

Werk in uitvoering.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bestuursdienst.

2003. 58 blz.

 

Crok, Simone, Jeroen Slot, Marcel Janssen, Tanja Fedorova, Manilde van der Oord, Monografie Antillianen en Arubanen in Amsterdam

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S). Maart 2004. 81 blz.

Uitgevoerd in opdracht van Stadsdeel Zuidoost, project Antillianen en Arubanen Amsterdam.

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2004_monografie_antillianen.pdf

 

Crok, drs. S., drs. J. Slot, drs. T. Fedorova, drs. M. Janssen, drs. L. ten Broeke, Naar burgerschap in Amsterdam

Diversiteits- en integratiemonitor 2004.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S). December 2004. 102 blz.

Project: 3190-1 In opdracht van: Bestuursdienst, Directie SB/SI. https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2005_integratiemonitor.pdf

 

Actie plan Wij Amsterdammers

Investeren in mensen en grenzen.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. 2004.

.

Wij Amsterdammers

Voortgangsrapportage. 28 april 2005. 57 blz.

 

Perspectief en kansen

Amsterdams’ integratiebeleid tegen de achtergrond van het programma Wij Amsterdammers.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. DMO. 2005.

 

Beleidskader van de Gemeentelijke Informatiehuishouding Radicalisering 

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bestuursdienst. Directie Openbare Orde & Veiligheid. 2006. 52 blz.

 

Nieuwe definitie allochtonen in Amsterdam

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Onderzoek + Statistiek. 2006. 3 blz.

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2006_definitie_allochtonen.pdf

 

Wij Amsterdammers II

Investeren in mensen en grenzen.

Een vervolg op Wij Amsterdammers.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. 2006.

 

Wesselink, Karion,  Dirk J. Korf & Smail Ettalhaoui, Stapelen en doorpakken Marokkaanse studenten in Amsterdam.

Amsterdam: Bonger Instituut voor Criminologie, Universiteit van Amsterdam / Rozenberg Publishers. 2007. 108 blz. 

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam.

 

Autochtonen in Amsterdam

Amsterdam: gemeente Amsterdam. O+S. Maart 2007. Factsheet nr. 2. 8 blz.

 

Amsterdam tegen radicalisering

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. November 2007. 53 blz.

https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/45522.pdf

 

Basisschooladviezen en etniciteit

Onderzoeksverslag

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. 2007. 8 blz.

 

Bicknese, L. & J. Slot, Vrijetijdsbesteding Amsterdamse jongeren 2006

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Maatschappelijke ontwikkeling. 2007. 93 blz.

 

Booi, ir. Hester, drs. Simone Crok, drs. Lara ten Broeke, dr. Ellen Lindeman,

drs. Jeroen Slot, Diversiteit in perspectief

Diversiteits- en integratiemonitor Amsterdam 2007.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S). April 2008. 193 blz.

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2008_diversiteit_in_perspectief.pdf

 

Booi, Hester & Jeroen Slot, Oost-Europese arbeidsmigranten

Amsterdam: gemeente Amsterdam. O+S. Juli 2008. 22 blz.

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2008_oost_europese_arbeidsmigranten.pdf

 

Broekhuizen, J.,  M. Jansen, J. Slot, Segregatie in het Amsterdamse basisonderwijs

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Afdeling Onderzoek en statistiek. 2008. 77 blz.

 

Notitie Scheiding Kerk en Staat

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. 2008.

 

Plan van aanpak discriminatie Amsterdam

Problemen benoemen en grenzen stellen.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. 2008. 26 blz.

 

Cohen, L. & J. Broekhoven, Segregatie in het voortgezet onderwijs

Factsheet.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Onderzoek en Statistiek. 2010. 6 blz.

 

De positie van Antillianen en Arubanen in Amsterdam.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S).

Lindeman, Ellen, Hester Booi, Lotje Cohen, Monografie Antillianen 2010

Projectnummer: 9287. november 2010. 94 blz.

In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Amsterdam

 

Olieman, Susan, (red), Inburgeren in Amsterdam 

Van 2007 tot nu.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Werk en Inkomen, Educatie en Inburgering.

November 2010.

 

Aanpak discriminatie Amsterdam 2009-2010

Intensivering Plan van aanpak discriminatie Amsterdam 2008-2009

Problemen benoemen en grenzen stellen.

Amsterdam: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. 2010. 35 p

 

Factsheet Vluchtelingen in Amsterdam

Coproductie Dienst O+S  & SVAZ. Februari 2011.

 

Booi, ir. Hester, drs. Nienke Laan, dr. Ellen Lindeman, drs. Jeroen Slot, Diversiteits- en integratiemonitor 2010

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S).

Projectnummer: 9148/11118. April 2011. 145 blz.  

In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling burgerschap en Diversiteit.

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2011_diversiteitsmonitor_2010.pdf

 

Beleidsnotitie Vluchtelingen in Amsterdam

Beleidsvoornemens voor de periode 2011-2014.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Werk en Inkomen, Educatie & Inburgering. 2011.

 

Booi, ir. H., dr. L. Michon, dr. W. Bosveld, Woonwensen van (allochtone) jongeren in Amsterdam

Woonvoorkeuren van Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en in Amsterdam opgegroeide autochtone jongeren.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bureau Onderzoek & Statistiek. Projectnummer 11218. Februari 2012. 56 blz.

In opdracht van: Dienst Wonen, Zorg en Samenleven.

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2012_woonwensen_allochtone_jongeren_2011.pdf

 

Poppelaars, S. & E. Jakobs, Evaluatie discriminatie campagne "Discriminatie Amsterdam is er klaar mee”

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Onderzoek en Statistiek. 2011. 36 blz.

 

Broekhuizen, drs. Jolijn &  drs. Ron van Wonderen, Samenleven met verschillen

Signaleren van spanningen en  versterken van vertrouwen in  Amsterdamse buurten.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bureau Onderzoek & Statistiek. Februari 2012. 140 blz.

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2012_verschillen.pdf

 

Broekhuizen, J., J. Boers, J. Slot, Vrijheidsbeleving van Amsterdammers

Deel I. Kwalitatieve studie.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bureau Onderzoek en Statistiek. 2012. 40 blz.

 

Greven, J. & W. Bosveld, Hoe denken Amsterdammers over Zwarte Piet?

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Onderzoek en Statistiek. 2012. 64 blz.

 

Spanningen in Amsterdamse buurten in 2011

Factsheet nummer 6.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S). Juni 2012. 7 blz.

 

Heroriëntatie Radicaliserings- en polarisatiebeleid

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. 2012.

 

Het is niet zo makkelijk om vloeiend taal te praten, maar het is al heel veel beter dan vroeger

Een kwantitatief onderzoek naar het effect van inburgeringstrajecten en de tevredenheid daarover van nieuwe Amsterdammers.

Amsterdam: DWI ism Maurice de Greef. Augustus 2012.

 

Taal leren in de praktijk

Talenten in beeld.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Communicatie, DWI. 2012. 36 blz.

 

Booi, Hester, José van Boven, Laure Michon, Jeroen Slot, Scorekaart Burgerschap en Diversiteit 2009-2011 

DMO Projectnummer: 12327.  

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bureau Onderzoek en Statistiek. September 2013. 36 blz.

 

Michon, L. & D. Schippers, Discriminatiebeeld regio Amsterdam-Amstelland

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bureau Onderzoek en Statistiek. 2013. 44 blz.         

 

Spanningen in Amsterdamse buurten in 2012

Factsheet nummer 6.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S). April 2013. 7 blz.

 

2e Rapportage Vluchtelingenbeleid 2011-2014

Monitor inburgering en inkomen.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. DWI. 2013.

 

Amsterdamse Burgermonitor 2013

In opdracht van DMO, stadsdelen. Projectnummer: 13021.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bureau Onderzoek en Statistiek. Januari 2014. 58 blz.

[Bevat oa hoofdstukken over politieke participatie en discriminatie]

 

Schippers MSc, Derek &  dr. Clemens Wenneker, Religie in Amsterdam

Gelovigen en plaatsen van samenkomst.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam . Bureau Onderzoek en Statistiek (OIS). Januari 2014. 31 blz.

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2014_religie_in_amsterdam.pdf

 

Heijnen, Merijn, Clemens Wenneker, Laure Michon, Jeroen Slot, Nienke Nottelman, Amsterdamse Armoedemonitor 2013

Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek.

September 2014. 80 blz. In opdracht van: Dienst Werk en Inkomen.                                                          

 

Booi, ir. H., drs. J. Slot, dr. E. Lindeman, Monitor EU-migranten 2013

Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek. Projectnummer: 13266. Oktober 2014. 44 blz. 

In opdracht van: Dienst Wonen, Zorg en Samenleven.

 

Bicknese, L., J. Broekhuizen, J. Boers, Vrijheidsbeleving van Amsterdammers

Deel II Enquêteresultaten.

Amsterdam : Gemeente Amsterdam. Bureau Onderzoek en Statistiek. 2014. 40 blz.

 

Internationaal beleid 2014 – 2018:

Amsterdam Internationaal verantwoordelijke hoofdstad

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. 2014. 22 blz.

 

Spanningen in Amsterdamse buurten in 2013

Factsheet nummer 3.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S).

Mei 2014. 7 blz.

 

Boers, Josca & Jolijn Broekhuizen, Spanningen in Amsterdamse buurten in 2014                                                    

Factsheet.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S).

Februari 2015. 6 blz.

 

Klanttevredenheidsonderzoek taalcursussen gemeente Amsterdam

Een kwalitatief onderzoek naar de tevredenheid van Amsterdammers over Educatie Werkt!-cursussen.

Een onderzoek van de gemeente Amsterdam in samenwerking met Arte-duc.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

Mei 2015. 44 blz.

 

Jakobs, E., N. Holaind, L. Michon, M. van der Wouden, LHBT's in Amsterdam 

Amsterdam: Gemeente Amsterdam - Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS). 2015. 16 blz.

[Factsheet gewijd aan lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT'S) in Amsterdam. De kennis over LHBT's is geordend rond zeven thema's: transgenders, jongeren, ouderen, vluchtelingen en asielzoekers, veiligheid, sport en toerisme]

 

Beleidskader Antidiscriminatie 2015-2019

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. 6 Oktober 2015. 13 blz.

 

Beleidskader Vluchtelingen in Amsterdam 2015 - 2018

Amsterdam: Gemeente Amsterdam: Participatie, afdeling Educatie & Inburgering.

Versie 16 oktober 2015. 35 blz.

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2015-35057/1/bijlage/exb-2015-35057.pdf

 

Lier, Bas van & Tsjitske Lingsma e.a., Kinderen van A’ dam

Joodse en islamitische Amsterdammers over samenleven in Amsterdam. Amsterdam: Gemeente Amsterdam. 2016. 37 blz.

www.amsterdam.nl/publish/pages/830733/kinderen_van_amsterdam_ls.pdf.

 

Cohen, Lotje, drs. Manilde van der Oord, Merel van der Wouden, dr. Esther Jakobs,  Segregatie in het Amsterdamse onderwijs

PO en VO

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Onderzoek, Informatie en Statistiek. Projectnummer:15160. Maart 2016. 37 blz.

 

Convenant Amsterdam werkt voor iedereen

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Mei 2016. 7 blz.   

 

Jong, Idske de, Jeroen Slot, Jessie Bakens, Vluchtelingenmonitor, voorjaar 2016

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Onderzoek, Informatie en Statistiek. Projectnummer: 16087. Juni 2016. 51 blz.

 

Michon, Laure,  Willem Bosveld, Patricia Jaspers, Straatinterviews discriminatie

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Onderzoek, Informatie en Statistiek. Projectnummer: 15303. Juni 2016 / juni 2017. 21 blz.

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2017_straatinterviews%20discriminatie.pdf

 

Smits, Annika, Clemens Wenneker, Esther Jakobs, Trendanalyse

Diversiteit van de Amsterdamse bevolking.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

Augustus 2016. 14 blz.

                                                       

Bleeker, Yannick, Yfke van der Ploeg, Frank Kriek, Evaluatie van de subsidieregeling burgerschap en diversiteit

Amsterdam: Regioplan. Publicatienr. 16104.

27 september 2016. 63 blz.                      

 

Cohen, Lotje (OIS),  Merel van der Wouden (OIS), Willem Boterman (UvA), Esther Jakobs (OIS), Monitor diversiteit in het basisonderwijs

2015/'16 & 2016/’17.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Onderzoek, Informatie en Statistiek.

April 2017. 34 blz.

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2017_diversiteit%20po%20201516%20en%20201617.pdf

 

Jong, Idske de, Wijnand van den Boom, Laura de Graaff, Joeke Kuyvenhoven,

3e Vluchtelingenmonitor Amsterdam

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Onderzoek, Informatie & Statistiek. Projectnummer: 17116.

Juni 2017. 85 blz.

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2017_vluchtelingenmonitor.pdf

 

Wouden, Merel van der, Joeke Kuyvenhoven, Lotje Cohen, Esther Jakobs, Monitor diversiteit in het voortgezet onderwijs 2016/’17

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Onderzoek, Informatie & Statistiek.

Oktober 2017. 26 blz.

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2017_rapportage%20diversiteit%20vo%202016_17.pdf

 

Wouden, Merel van der, Joeke Kuyvenhoven, Lotje Cohen,  Esther Jakobs, Monitor diversiteit in het voortgezet onderwijs 2016/’17

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Onderzoek, Informatie & Statistiek.

December 2017. 26 blz.

 

Smits, Annika, Bevolkingsprognose 2018-2040

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Onderzoek, Informatie & Statistiek.

Februari 2018. 7 blz.

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2018_bevolkingsprognose%202018%202040.pdf

 

Smits, Annika, Bevolkingsprognose OIS

Onderzoeksbeschrijving.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Onderzoek, Informatie & Statistiek.

Februari 2018. 11 blz.

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2018_onderzoeksbeschrijving%20bevolkingsprognose.pdf

 

Factpack diversiteit

Feiten en cijfers over Amsterdam en Amsterdammers.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Onderzoek, Informatie & Statistiek.

Mei 2018. 86 blz.

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2018_factpack%20diversiteit.pdf

 

Bicknese, Lieselotte, Soufyan Ahamiane, Frederique van Spijker, Monitor EU-migranten 2018

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Onderzoek, Informatie & Statistiek. Projectnummer 16230.

Juli 2018. 50 blz.

 

Jong, Idske de, Camiel Wijffels, Renske Hoedemaker, Soufyan Ahamiane, Laura de Graaff, Frederique van Spijker, Vluchtelingenmoniotor 2018

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Onderzoek, Informatie & Statistiek. Projectnummer: 18064.

September 2018. 68 blz.

https://www.ois.amsterdam.nl/downloads/nieuws/20180918_vluchtelingenmonitor_2018_volledig_def1.pdf

 

Kranendonk, Maria, Eva Lekkerkerker, Laure Michon & Floris Vermeulen, Opkomst en stemgedrag van Amsterdammers met een migratieachtergrond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Onderzoek, Informatie & Statistiek.

2018. 32 blz.

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2018_schaduwverkiezingen.pdf

 

Samen naar duurzame integratie

Beleidskader Vluchtelingen in Amsterdam 2019 – 2022.

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

Juni 2019. 39 blz.

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/7761170/1/raadsbesluit_126_995A_3a_19_Bijlage_Beleidskader_Vluchtelingen_in_Amsterdam_2019-2022_-_Samen_naar_duurzame_integratie__Beleidskader_Vluchtelingen_in_Amsterdam_2019-2022

Over het gemeentelijk beleid & uitvoering

 

Abell, J.P., Etnische minderheden en de Gemeentelijke Arbeidsmarkt

Een onderzoek naar belemmerende faktoren voor indiensttreding van etnische minderheden bij de gemeente Amsterdam.

Amsterdam: Instituut voor Sociale Bedrijfspsychologie. 1985. 78 blz.

 

Blom, Sara, Local Migration and Integration Policies in Amsterdam

KING Project – Social Science Unit. KING In–depth Study no.16/ October 2014.17 p.

 

Bussink, N., Amsterdam - wereldstad voor allochtonen ?

De arbeidsmarktpositie van etnische minderheden en het gemeentelijk beleid.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Politieke economie. Doctoraalscriptie. 1988. 151 blz.

 

Çankaya, S., Buiten veiliger dan binnen

In- en uitsluiting van etnische minderheden binnen de politieorganisatie.

Delft: Eburon. 2011. 256 blz.

Proefschrift Universiteit van Amsterdam.

[Etnografisch onderzoek insluiting en uitsluiting van agenten van etnische minderheidsgroepen in de politie Amsterdam-Amstelland]

 

De Lisa, Dario, I [dentity] Amsterdam

Careers, social capital, and ethnic identities of employees in the municipality of Amsterdam.

Amsterdam: Vrije Universiteit. School of Business and Economics. MSc Business Administration. July 2013. 51 p.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/27_18195341.pdf

 

Doorn, drs. Marcella van, (projectleider) & Rian Muijsers, Subsidies diversiteit  Bestuurlijk rapport.Een deelonderzoek in het kader van ‘Grip op subsidies’.

Onderzoeksperiode: augustus 2014 tot en met december 2015.

Amsterdam: Rekenkamer Amsterdam. Februari 2016. 36 blz.

https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/wp-content/uploads/2016/02/Subsidies_diversiteit_BR_MET-KAFT_-DEF.pdf

 

Doorn, drs. Marcella van,(projectleider) & Rian Muijsers, Subsidies diversiteit  Onderzoeksrapport

Een deelonderzoek in het kader van ‘Grip op subsidies’.

Onderzoeksperiode: augustus 2014 tot en met december 2015.

Amsterdam: Rekenkamer Amsterdam. Februari 2016. 123 blz.

https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/wp-content/uploads/2016/02/Subsidies-diversiteit-_OZR_MET-KAFT_DEF.pdf

 

Essed, Philomena & Maaike de Graaff, De actualiteit van diversiteit

Het gemeentelijk beleid onder de loep.

Den Haag/ Utrecht: E-Quality/ Forum.

2002.149 blz.

 

Gielen, A.J., Een kwestie van identiteit

Evaluatie training Identiteit & Weerbaarheid voor moslima's.

Almere: A.G. Advies.

2009. 52 blz.

 

Jong, R.T.J. de, A multi-level approach to counteract Islamic radicalization in the city of Amsterdam, the Netherlands

Amsterdam: University of Amsterdam. Graduate School of Social Sciences.,Masterthesis Conflict, Resolution & Governance.

June 2015. 78 p.

http://arno.uva.nl/document/606180

 

Kabdan, Rafet, Taalproblemen van ambtenaren van etnische afkomst

Onderzoek naar (vak)taalproblemen van ambtenaren van etnische afkomst bij een aantal diens[t]takken van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam: Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek van de Universiteit van Amsterdam. SCO-rapport 176.

1988. 116 blz.  

 

Kooyman, Riki, National policy, local implementation

Civic integration in Amsterdam.

Amsterdam: University of Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Migration and Ethnic Studies. Masterthesis.

August 2012. 60 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/453205

 

Kraal, K., Amsterdam: From group-specific to problem-oriented policy

In: A. Rogers & J.Tillie (Eds.), Multicultural Policies and Modes of Citizenship in European Cities.

Aldershot: Ashgate.

2001. p 15-39.

 

Kramer, Kim, Politieoptredens in Amsterdam in 1950

Een analyse met bijzondere aandacht voor politieselectiviteit en interacties met nieuwkomers en minderheden.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Opsporingscriminologie. Masterscriptie.

2018. 47 blz.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/14_2591798_0.pdf

 

Meulenbelt, A., Gedragscode gewenst ?

Een onderzoek bij de gemeente Amsterdam.

Amsterdam: Uitgave in eigen beheer.

1996. 44 blz.

 

Muis, Iris Marijke, Amsterdam’s counter-radicalization policy

Struggling with the separation between church and state.

Utrecht: Utrecht University.

31 July 2015.  47 p.

[Tekst beschikbaar in Igitur]

 

Razenberg, MSc, I.D &  drs. M.J. de Gruijter, Amsterdam, Versterken van talent Factsheet.

Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.

2017. 6 blz.

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/factsheet-amsterdam-aanpak-statushouders.pdf

 

Reynaert, W.M. & M.L. Wolterbeek, Stage lopen bij de gemeente Amsterdam

Een actie-onderzoek om de mogelijkheden van etnische groepen op de gemeentelijke arbeidsmarkt te beproeven.

Amsterdam: Instituut voor Sociale en Bedrijfspsychologie (ISBP).

1987. 68 blz.

 

Smakman, O., Een effectieve gedragscode in het bedrijfsleven

Amsterdam: Hogeschool Amsterdam. Afstudeerscriptie, Personeel en Arbeid.

1997. 73 blz.  

[O.m. onderzoek bij de gemeente Amsterdam naar de werking van een gedragscode tegen rassendiscriminatie in de praktijk]

 

Uitermark, J. & F. van Steenbergen, Postmulticulturalisme en stedelijk burgerschap

Over de neoliberale transformatie van het Amsterdamse integratiebeleid.

In: Sociologie. (2)3. 2006. blz. 265-287.Buitenlanders in Amsterdam

Geschiedenis en actualiteit van een falend gemeentebeleid.Amsterdam: Platform van Democratie Organisaties van Buitenlandse Arbeid(st)ers 

1982. 68 blz.

 

Uwamahoro, Pascaline, Sensemaking onder medewerkers van de gemeente Amsterdam

Een kwalitatief onderzoek naar hoe medewerkers omgaan met veranderingen wanneer een organisatie meer ‘divers’ denken omarmt, minderheidsstandpunten waardeert en inclusie als waarde heeft.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Sociale Wetenschappen. Organisatiewetenschappen. Master Beleid, Communicatie en Organisatie.Masterscriptie.

3 juni 2019. 94 blz.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_2558192_1.pdf

 

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Amsterdam Aanpak Amsterdam tegen radicalisering.

Arnhem: KplusV organisatie-advies.

2010. 

 

Kritiek op de gemeentelijke nota "Tussen witkalk en zwarthemden"

Amsterdam: Anti Fascisme Front Amsterdam (AFFRA).

1983. 42 blz.

 

Laat Amsterdam . . .Over gemeentelijk anti-racisme beleid.

Amsterdam: St. Welsuria.

1985. 46 blz. 

 

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Gemeente Amsterdam 'Doorontwikkeling actieplan radicalisering'

Arnhem: KplusV.

2011. 31 blz.

 

10. AMSTERDAM COMPARATIEF

 

A. Nederland: Amsterdam – Rotterdam

 

Crul, Maurice & Liesbeth Heering (Ed.), The position of the Turkish and Moroccan second generation in Amsterdam and Rotterdam

The TIES study in the Netherlands.

Amsterdam: Amsterdam University Press. IMISCOE Research.

2008. 188 p.

 

Crul, prof. dr. Maurice & Frans Lelie, De ‘integratie’ van mensen van Nederlandse afkomst in superdiverse wijken

In: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit.

2017/1. blz. 39-57.

 

Groot, Marije de, Experiencing a New City

Experiences of Iranian and former Yugoslavian refugees integrating into Amsterdam and Rotterdam.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Geesteswetenschappen. European Studies. Masterthesis.

July 2017. 58 p.

scriptie/635601                                                                                                         

 

Heelsum, A. van, L. Michon & J. Tillie, Local Political participation of immigrants in the Netherlands

A Look at Amsterdam and Rotterdam.

In:  A. Bilodeau (Ed.), Just Ordinary Citizens?

Toward a Comparative Portrait of the Political Immigrant.

Toronto: University of Toronto Press.

2015.

 

Heelsum, A. van, L. Michon & J. Tillie, New voters, different votes?

A look at the political participation of immigrants in Amsterdam and Rotterdam.

In: A. Bilodeau (Ed.), Just ordinary citizens? Towards a comparative portrait of the political immigrant.

Toronto: University of Toronto Press.

2016. p. 29-45.

 

Hornstra, N.E., G. Groenewold & L. Lessard-Phillips,The Turkish and Moroccan second generation and their comparison group peers in Amsterdam and Rotterdam

The Integration of the European Second Generation Technical Report and Codebook TIES 2006-2007 - The Netherlands. DANS Data Guide 9.

Amsterdam: DANS / Pallas Publications. Amsterdam University Press.

2011. 59 p.

 

Jansen, Julia Murk, Gedwongen opnames onder migranten in Amsterdam en Rotterdam

Een vergelijking.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Psychologie en Pedagogiek. Gedrags- en Bewegingswetenschappen.

Januari 2007. Masterscriptie.

 

Jókövi, E. Margrit, Recreatie van Turken, Marokkanen en Surinamers in Rotterdam en Amsterdam

Een verkenning van het vrijetijdsgedrag en van de effecten van de etnische cultuur op de vrijetijdsbesteding.

Wageningen: Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte.

2000. 115 blz.

 

Kloosterman, R. & J. van der  Leun, Concentratie en lokale economische dynamiek

De ruimtelijke dimensie van startende immigrantenondernemers in Amsterdam en Rotterdam

In: Kempen, R. van & H. Priemus, Stedelijke herstructurering. Den Haag: Nethur. 1989.

 

Kloosterman, R. & J. van der Leun, Een dans om dezelfde stoelen?

Stedelijke kansenstructuur en startende immigrantenondernemers in Amsterdam en Rotterdam.

In: J. Rath & R. Kloosterman, R. (Red.), Rijp en groen: Het zelfstandig ondernemerschap van immigranten in Nederland.

Amsterdam: Het Spinhuis. 1998.

 

Rekers, A. M., Etnisch ondernemerschap in stedelijke contexten

Een literatuurrapportage.

Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen. Toegepaste Geografie en Planologie. STEPRO-rapport no. 127a.

1990. 60 blz.

 

Rekers, A. M, Stedelijke contexten en de implicaties voor het etnisch ondernemerschap

Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen. Toegepaste Geografie en Planologie.

1991. 47 blz.

 

Scheffer, Paul & Han Entzinger, e.a., De staat van integratie

Rotterdam Amsterdam.

Rotterdam/Amsterdam: Gemeente Rotterdam/Gemeente Amsterdam. Maart 2012. 135 blz.

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2012_destaatvanintegratie.pdf

 

Tammes, Peter (Red.), Oostjoodse passanten en blijvers

Aankomst, opvang, transmigratie en vestiging van joden uit Rusland in Amsterdam en Rotterdam, 1882-1914.

Amsterdam: Menasseh ben Israel Instituut. Menasseh ben Israel Instituut studiesnr. 9. Met samenvatting in het Engels. 2013. 160 blz.

 

Waal, J. van der, De invloed van immigratie op de lonen in Amsterdam en Rotterdam

De substitutiethese getoetst in twee stedelijke contexten.

In: Sociologie. (5)1. 2009. blz. 89-111.

 

B. Nederland: Amsterdam & andere steden

 

Adenekan-Koevoets, Bisi, Human capital of immigrants

A case study of Nigerians in Amsterdam and Tilburg.

Nijmegen: Radboud Universiteit. Faculteit der Managementwetenschappen. Master Human Geography. Globalization, Migration and Development. May 2012. 82 p.

https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/2882/Adenekan-Koevoets%2c_Bisi_1.pdf?sequence=1

 

Bannwart, Janine, On integration goals and deceptive autonomy

An assessment of Syrian refugees' scope of self-determination in The Hague and Amsterdam.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam: Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociologie. Graduate School of Social Sciences Migration and Ethnic Studies.

July 2017. VI, 86 p.

http://arno.uva.nl/document/654410

 

Bellart, H., J. Broekhuizen, S. van Dongen, Boze burgers

Omgaan met weerstand tegen de multiculturele samenleving.

Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) / Verwey-Jonker Instituut. 2017. 32 blz.

[Almere, Amsterdam, Den Haag, Deventer, Gouda, Nijmegen, Tilburg, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle]

 

Berg, Saskia van den, Bed-bad-en-brood, een uitzichtloze situatie

Een onderzoek naar de landelijke agendavorming en de uitvoering in gemeenten rondom de bed-bad-en-broodvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Leiden: Universiteit Leiden. Management van de Publieke Sector. Juni 2016. 97 blz.

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/54205/2016_Berg_van_den_MPS.pdf?sequence=1

 

Berger, Maria e.a., Politieke participatie van etnische minderheden in vier steden 

Amsterdam: IMES. 2001.

 

Bervoets, Eric Joseph Antoon, Tussen respect en doorpakken

Een onderzoek naar de politiële aanpak van Marokkaanse jongeren in Gouda, Utrecht en Amsterdam.

Proefschrift Universiteit Twente, Enschede.

Den Haag: Elsevier Overheid. 2006. 357 blz.

 

Davelaar, Maarten, Jessica van den Toorn, Nynke de Witte, Justin Beaumont, Corien Kuiper, Faith-based Organisations and Social  Exclusion in the Netherlands

FACIT – Faith-based Organisations and social exclusion in European Cities EU 7th Framework Research project. June 2011. 128 p.

https://www.verwey-jonker.nl/doc/participatie/3636_(s)Faith-based-Organisations-and-Social-Exclusion-in-European-Cities_FINAL.pdf

 

El Fakiri, dr.ir. Fatima &  drs. Jessica Bouwman-Notenboom, Gezondheid van oudere migranten in de vier grote steden

Factsheet Gezondheidsenquête volwassenen en ouderen G4.

Amsterdam: GGD Amsterdam i.s.m. GGD Haaglanden, GGD Rotterdam-Rijnmond en Gemeente Utrecht/ Volksgezondheid. Oktober 2015. 15 blz.

https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/upload/publicaties_pdf/169_100_De_gezondheid_van_oudere_migranten_in_de_vier_grote_steden_def-1.pdf

 

Engbersen, G., Inbedding en uitsluiting van illegale vreemdelingen

Amsterdam: Boom. 1999. 287 blz.

 

Galen, W.L.M. van, J. Jongerius, R. Kabdan (Red.), Meertaligheid op school Bijdragen aan de ontwikkeling van een taalbeleid.

Groningen: Wolters-Noordhoff. 1990. 120 blz.

[Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht]

 

Grinsven, drs. Vincent van, drs. Liesbeth van der Woud, dr. Eric Elphick, Rapportage  Integratie op school

Meningen, observaties en ideeën vanuit het onderwijs zelf.

Utrecht:  DUO Onderwijsonderzoek. Februari 2017. 48 blz.

 

Heuvel, Maj van den, Het lokale succes van anti‐immigratie partijen

Een vergelijking tussen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Politicologie. Masterscriptie.

Juli 2011.134 blz.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/342540

 

Hoving, Isabel, Hester Dibbits, Marlou Schrover, Veranderingen van het alledaagse Cultuur en migratie in Nederland.

Den Haag: Sdu Uitgevers. 2005. 446 blz.

 

Klaver, dr. J.F.I. & dr. I.C. van der Welle, Vluchtelingenwerk integratiebarometer 2009

Een onderzoek naar de integratie van vluchtelingen in Nederland.

Amsterdam: VluchtelingenWerk Nederland / Regioplan. December 2009. 67 blz.

                                                                                               

Klaver, dr. J.F.I., drs. E. Tromp, dr. I.C. van der Welle, Vluchtelingenwerk integratiebarometer 2012

Een onderzoek naar het locale integratiebeleid voor vluchtelingen.

Amsterdam: Regioplan. Publicatienummer 2188. Februari 2012. 73 blz.

[In opdracht van VluchtelingenWerk Nederland]

 

Kullberg, J. & M. Permentier, Sterke steden, gemengde wijken

Bevolkingsdynamiek in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Groningen, 1999 tot en met 2008.

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 2013. 108 blz.

 

Kullberg, Jeanet, Lonneke van Noije, Esther van den Berg, Wouter Mensink, Malika Igall, Betrokken wijken

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). November 2015. 259 blz.

 

Martens, Karlijn, Cities and the management of ethnic diversity

Nijmegen: Radboud University. Master Human Geography: Urban & Cultural Geography. May 2017. 93 p.

http://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/5406/Martens%2c_Karlijn_1.pdf?sequence=1

 

Mortel, E. van de & B. Wiendels, Kostenvergelijking Uitvoering Wet Inburgering Tussenrapportage 8 mei 2009.

Den Haag: SGBO/BMC. 2009. 22 blz.

[Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem en Haarlemmermeer]

 

Nassau, C.S. van, Salafistische moskeeorganisaties in Nederland

Markt en competitieve voordelen nader onderzocht.

Den Haag: WODC. Cahier 2017-10. 98 blz.

https://www.wodc.nl/binaries/Cahier%202017-10%20Volledige%20tekst_tcm28-276866.pdf

 

Nijboer, Ronald, Dealing with a dynamic environment

the adaptation of immigrant entrepreneurs to a changing opportunity structure in four Dutch cities.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. 2012. 64 p.

[Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht]

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/458915

 

Pierik, C., N. Meintser, M. Hilhorst, Dubbel en dwars

Naar hulpverlening-op-maat voor allochtone jongeren (m/v) met homoseksuele gevoelens.

Utrecht: Movisie, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling. 2008. 64 blz.

[Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Tilburg]

 

Putte, R. van der, Onbezorgd verzorgd

Allochtone ouderen, zorg en miszorg.

Amsterdam: ACB Kenniscentrum. 2012. 29 bl.

[Noord-Holland]

 

Raspe, O, S. Groot, S. Boschman, P. Beckers, B. Sleutjes, W.R. Boterman, G. van Gessel, Buitenlandse kenniswerkers in Nederland

Waar werken en wonen ze en waarom?

Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. November 2014. 152 blz.

 

Razenberg, I. & M de Gruyter, De rol van gemeenten bij arbeidsparticipatie van vluchtelingen

Inspirerende voorbeelden.

Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) - Verwey-Jonker Instituut. 2017. 58 blz.

 

Reijersen van Buuren, A.,  R. Kloppenburg, L. van Doorn, M. Kromhout, Kinderen buiten beeld

Een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen.

Utrecht / Leiden: Hogeschool van Utrecht / Stichting LOS / Defence for Children. 2014. 74 blz.

[Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht]

 

Rusinovic, Katja, Dynamic Entrepreneurship

First and Second-Generation Immigrant Entrepreneurs in Dutch Cities.

Amsterdam: Amsterdam University Press. December 2006. 200 p.

[Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht]

 

Sahin, Mediha, Studies on migrant entrepreneurship in Dutch cities

Amsterdam: Vrije Universiteit. 2012. 396 p.

Proefschrift.

 

San, M. van, Gedeelde zorgen, Gebrekkige samenwerking

Diasporaorganisaties, de Nederlandse overheid en de migratiepraktijk.

Rotterdam: Risbo. Erasmus Universiteit Rotterdam. 2016. 64 blz.

[O.a. over Emcemo (Marokkaanse diasporaorganisatie, Amsterdam), Goedwerk Foundation (Ethiopische diasporaorganisatie, Amsterdam), Okyeman Foundation (Ghanese diasporaorganisatie, Amsterdam)]

 

Tuinman, H. & M. Rooijmans, Rapportage verdiepend onderzoek inburgeraars

(cohort 2013-1 en 2).

Amsterdam: MWM2. 2016. 32 blz.

 

Vreeburg, E., E. Verheul, R. Lagerwerf, Nederlandse kinderen ontkoppeld

Als de verblijfsstatus van je ouders je levensstandaard bepaalt.

Den Haag: De Kinderombudsman. 2017. 62 blz.

[Onderzoek uitgevoerd door de Kinderombudsman en de jeugd- en kinderombudsmannen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag]

 

Vriesema, Joke S. E. & G. J. Kruyt, Binnen komen, binnen blijven

Verslag van een onderzoek naar beleid en uitvoering van instroom, opleiding en integratie van allochtone agenten in de korpsen gemeentepolitie Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1987. VIII, 156 blz.

 

Vijgen, J., L. de Klerk ; m.m.v. J. van de Ven, Woongeschiedenissen van migranten

Turken en Surinamers in Eindhoven en Amsterdam.

Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie. Amsterdamse sociaal-geografische studies, 3. 1986. IV, 187 blz.

 

Vijghen, M.J.T.M., Van last tot lust

Visiedocument samenwerkingsverband aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren.

Samenwerkingsverband Aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren. 2012. 10 blz.

 

Wiel, René aan de, Bed bad brood

Onderzoek naar besluitvorming rondom de kenmerken van gemeentelijke opvangvoorzieningen voor dakloze irreguliere migranten.

Den Haag: Master Management van de Publieke Sector Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden, Campus Den Haag. Juni 2017. 75 blz.

http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Wiel%20aan%20de%20R.%20Scriptie%20Bed%20Bad%20Brood.pdf

  

Winter, H., V. Bex-Reimert, B. Geertsema, E. Krol, Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed daarvan op terugkeer

Groningen: Pro Facto / Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde, WODC. April  2018. 138 blz.

[Het onderzoek is – in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum – uitgevoerd door Pro Facto, bureau voor bestuurskundig en juridisch onderzoek, advies en onderwijs in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

 

Wittebrood, Karin & Matthieu Permentier,  Wonen, wijken en interventies

Krachtwijkenbeleid in perspectief.

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Juni 2011. 125 blz.

                                                              

Allochtonen, burgerinitiatieven en participatie

Verslag van een onderzoek van ACB Kenniscentrum en het Instituut voor Publiek en Politiek.

Den Haag: Pro Demos. 2010. 32 blz.

https://prodemos.nl/wp-content/uploads/2016/05/RapportIPPenACB-091210.pdf

  

De olifant in de kamer

Staalkaart culturele diversiteit in de basisinfrastructuur.

Amsterdam: LAgroup, Leisure & Arts Consulting. 2009. 73 blz.

 

Vluchtelingen in Noord-Holland

Amsterdam: VluchtelingenWerk. 1986. 36 blz.

 

Wit is aan zet

Racismebestrijding en de gemeentelijke overheid.

Onderzoek naar de beleidsvoornemens van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Rotterdam: Erasmus Universiteit. Sociale Faculteit. 1985. 143 blz.

Universiteit. Sociale Faculteit. 1985. 143 blz.

 

C. Internationaal

 

Alexander, M., Host-Stranger Relations in Rome, Tel Aviv, Paris and Amsterdam

A Comparison of Local Policies toward Migrants,

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. PhD thesis. 2003.

 

Alexander, Michael, Cities and Labour Immigration

Comparing Policy Responses in Amsterdam, Paris, Rome and Tel Aviv.

Aldershot: Ashgate. 2007. XIII, 242 p.

 

Billur, Çiğdem, (with T. Atabaki ), The establishment of a state-centred diaspora: Azerbaijanis in Amsterdam, Berlin and Moscow under the aegis of an authoritarian state.

 

Berczyk, Julia, How do citizenship regimes, institutional set- ups and immigrant integration policies shape the institutional opportunity structure in local politics for the influence, capacities and legitimacy of migrant organizations?

Amsterdam and Nuremberg in comparison.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Migration and Ethnic Studies. 2009. 142 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/167072

 

Coolsaet, R., Jihadi Terrorism and the Radicalisation Challenge

European and American Experiences.

Burlington: Ashgate Publishing Company. 2011. Second edition.

                                                                             

Cross, M. & H. Entzinger (Eds.), Lost Illusions

Caribbean Minorities in Britain and the Netherlands.

London: Routledge. 1988. X, 316 p.

 

Crul, M. & J. Holdaway, Children of immigrants in schools in New York and Amsterdam

The factors shaping attainment.

In: M. Crul, J. Holdaway & C.Roberts (Eds.), Educating Immigrant Youth – Pathways to Employment  and Citizenship in International Perspective. 2009.

 

Crul, Maurice, Jens Schneider, Frans Lelie, Superdiversiteit

Een nieuwe visie op integratie.

Amsterdam: VU University Press. 2013. 112 blz.

 

Cuskey, Walter R., Arnold William Klein, William Krasner, Drug-trip abroad

American drug-refugees in Amsterdam and London.

With a foreword by William L. Kissick.

Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1972. XII, 205 p.

 

Dujardin, Laetitia, Ethnics and trade

Photography and the colonial exhibitions in Amsterdam, Antwerp and Brussels.

Amsterdam: Rijksmuseum / Manfred & Hanna Heiting Fund / Nieuw Amsterdam. 2007. 62 p.

 

Duijndam, Corina, De gekleurde werkelijkheid

Jonge moslims tussen uitersten.

Amsterdam: Em. Querido's Uitgeverij BV. 2016. 416 blz.

[Vergelijkend onderzoek naar de leefwereld en de beleving van etniciteit en religie onder islamitische jongeren in Parijs en Osdorp (Amsterdam)]

 

Eck, Emil van, The Dynamic Relationship between  Immigrant Politics and Urban Policymaking

Protecting the rights of undocumented immigrants in Boston and Amsterdam.

Amstyerdam: Universiteit van Amsterdam. Graduate School of Social Sciences. Research Master’s Urban Studies.

June 20th, 2019. 27 p.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/676243

 

Engbersen, G. & P. Scholten (Red.), De wereld in een stad

Migratiediversiteit en stedelijk beleid in Europa.

Den Haag: WRR. 2018. 111 blz.

[O.a. Myrte Hoekstra: Verbinding creëren in de buurt door beleidsinterventies. Typen beleidsinterventies en hun effecten in Wenen, Amsterdam en Stockholm]

http://diversdenhaag.nl/images/V039-Dewereld-in-een-stad-migratiediversiteit-stedelijk-beleid-in-Europa.pdf

 

Fennema, M. & J.Tillie, Do immigrant policy matter?

Ethnic civic communities and immigrant policies in Amsterdam, Liège and Zurich.

In: R. Penninx, K.Kraal, M.Martiniello, S. Vertovec (Eds.), Citizenship in European Cities. Immigrants, Local Policies and Integration Policies.

Aldershot: Ashgate. 2004. p. 85-106.

 

Foner, N, J. Rath, J.W. Duyvendak, R. van Reekum (Eds.), New York and Amsterdam

Immigration and the New Urban Landscape.

New York: New York University Press. 2014. 328 p.

 

Hofmeester, Karin, Jewish Workers and the Labour Movement

A Comparative Study of Amsterdam, London and Paris 1870-1914.

Aldershot: Ashgate Publishing Limited. April 2004. 362 p.

[proefschrift Universiteit Amsterdam, 1999]

 

Imtaiz, Sharon Karima, A comparative study of multilingual Pakistanis in Amsterdam and Birmingham

Coventry: University of Warwick. November 1997. 329 p.

PhD thesis.

http://www.dart-europe.eu/full.php?id=343353

 

Keskiner, Elif, Youth Transitions among Descendants of Turkish Immigrants in Amsterdam and Strasbourg

A Generation in Transition.

Cham: Springer International Publishing. March 2019. XI,148 p.

 

Kolbar, Natalia, The memory of the Shoah in Jewish museums

A comparative analysis of the role of the Shoah in the Jewish Historical Museum Amsterdam and the Jewish Museum Berlin.

Amsterdam: Het Menasseh ben Israel Instituut. 2016. 98 p.

 

Kopnina, H., Invisible communities

Russian migration in the nineteennineties in London and Amsterdam.

Cambridge: Cambridge University, PhD Dissertation (unpublished). 2001.

 

Korak, Maja, Remaking Home

Reconstructing Life, Place and Identity in Rome and Amsterdam.

New York / Oxford: Berghahn. Studies in Forced Migration. Vol. 26. October 2009. 196 p.

 

Korpershoek, Meike, De aanpak van laaggeletterdheid in Amsterdam en Larache Een vergelijking tussen twee samenwerkende gemeenten.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Duale master Nederlands als tweede taal. 2013. 90 blz.                                                     

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/506146

[In opdracht van Dienst Werk & Inkomen, Gemeente Amsterdam]

 

Michman, D., De oprichting van de "Joodsche Raad voor Amsterdam" vanuit een vergelijkend perspectief

In: Oorlogsdocumentatie '40-'45. Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Vol. 3. (1992). blz. 75-100.

 

Michon, Mw. L.B., Ethnic Minorities in Local Politics

Comparing Amsterdam and Paris.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Februari 2011. 189 p.

Proefschrift politicologie.

http://hdl.handle.net/11245/1.363845

 

Mollenkopf, John Hull, Assimilating immigrants in Amsterdam

A perspective from New York.

Amsterdam: AME Amsterdam. Study Centre for the Metropolitan Environment. 1999. 24 p.

 

Nicholls, W.J.  & F. Vermeulen, Rights through the City

The Urban Basis of Immigrant Rights Struggles in Paris and Amsterdam.

In: M.P. Smith & M. McQuarrie (Eds.), Remaking Urban Citizenship Organizations, Institutions, and the Right to the City.

New Brunswick: Transactions Publishers. 2012. p.79-96.

 

Penninx, Rinus with Sara Blom, Tiziana Caponio, Blanca Garcés-Mascareñas, Patrycja Matusz Protasiewicz, Hannah Schwarz, European Cities  and their Migrant Integration Policies

Case-Studies from Eight Cities.

KING Project – Social Science Unit KING Overview Paper n.6/October 2014. 23 p.

 

Phalet, K., M. Maliepaard, F. Fleischmann, D. Güngör, The Making and Unmaking of Religious Boundaries

Comparing Turkish and Moroccan Muslim minorities in European Cities.

In: Comparative Migration Studies. Vol.1. 2013. p.123-144.

[Stockholm, Amsterdam, Brussels, Berlin, Frankfurt, Antwerp and Rotterdam]

 

Quispel, C., Toekomst te huur

Migratie, etniciteit en stigmatisering: de Robert Taylor Homes in Chicago en de Bijlmermeer in Amsterdam.

In: TSEG. 7:1 (2010). blz. 88-109.

 

Rath, J., (Ed), Assimilation of immigrants in Amsterdam and New York

A case for international comparative study.

In: Netherlands’Journal of Social Sciences. Special Issue on ‘Immigrants and Assimilation’, edited by Jan Rath. 2000. (36)2. p. 117-175.

 

Schiller, Maria, European cities, municipal organizations and diversity

The new politics of difference.

London: Palgrave Macmillan UK. 2016. XV, 254 p.

 

Solano, Giocomo, Immigrant self-employment and transnational practices

The case of Moroccan entrepreneurs in Amsterdam and Milan.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. 2016. 245 p.

 

Spitz, Eric, Iran

1. Marxisme-Leninisme en islamitisch-socialisme na de islamitische revolutie: reflecties op de revolutionaire organisatie en revolutionaire ideologie;

2. Case-study: politieke en sociale formatie van Iraanse vluchtelingen te Parijs en Amsterdam.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Sociale Wetenschappen. Cultural and Social Anthropology. 1989. 156 blz.

http://arno.uva.nl/document/609167

 

Swirc, Maurice, Altijd mazzel

Een wereldreis langs joodse gemeenschappen.

Amsterdam: Uitgeverij Boom. 2010. 388 blz.

 

Uitermark, Justus & Walter Nicholls, From Politicization to Policing

The Rise and Decline of New Social Movements in Amsterdam and Paris.

In: Antipode. Vol.46. no.4. September 2014. p 970-991.

 

Ven, Jacques van der & Johannes van der Weiden, Berlin und Amsterdam Grossstadtprobleme.

Beiträge zur 5. Konferenz Amsterdam- Berlin.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam / Amsterdam Study Centre for the Metropolitan Environment. 1998. 210 p.

 

Vermeulen, F.F., The Immigrant Organising Process

Turkish organisations in Amsterdam and Berlin and Surinamese organisations in Amsterdam, 1960-2000.

Amsterdam: Amsterdam University Press. IMISCOE Dissertations series. 2006. 218 p.

[Ph. D. 17 March 2005]                                                                                                

 

Vermeulen, F., How to tackle ethnic diversity at the local level

Examples from policy practitioners in Amsterdam and Berlin.

IMISCOE Policy Brief No. 4.

Amsterdam: IMISCOE. 2007. 7 p.                                                                                                         

 

Vermeulen, Floris, Diversiteit in uitvoering

Lokaal beleid voor werkloze migrantenjongeren in Amsterdam en Berlijn.

Eindrapport STIP-onderzoek “Het organiserend vermogen van migranten en de implementatie van beleid”.

Den Haag: Nicis Institute. Oktober 2008. 66 blz.

http://www.kennisvoordestad.org/files/Vermeulen.pdf

 

Vermeulen, F. & T. Plaggenborg, Between Ideals and Pragmatism

Practitioners Working with Immigrant Youth in Amsterdam and Berlin.

In: J. Duyvendak, F. Hendriks, M. Niekerk (Eds.), City in Sight. Dutch Dealings with Urban Change. Amsterdam University Press. 2009.

 

Vermeulen, F.F., Suspect Communities

Targeting Violent Extremism at the Local Level.

Policies of Engagement in Amsterdam, Berlin, and London.

In: Terrorism and Political Violence. 2014. 26(2). p. 286-306. 

 

Forging new identities

Young refugees and minority students tell their stories; views from London and Amsterdam.

London: Minority Rights Group International. 1998.                                                                                   

                                                                                                                      

Het Integrating Cities Charter van EUROCITIES

Brussels: Eurocities. February 2010. 4 p.

http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/CharterforWebFINAL_Dutch.pdf

 

Shifting Map

Artists’ platforms and strategies for cultural diversity.

Platasformas de artistas y estrategias para la diversidad cultural.

Platformes d’artistes et stratégies pour la diversité culturelle.

Amsterdam / Rotterdam: RIAN Artists’ Inititiatves Network / Rijksakademie van beeldende kunsten Amsterdam/ NAi Publishers Rotterdam. 2004. 228 p.

 

Bronnen:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Blok, Hanna & Devorah Hersch, Bibliografie over het Jodendom en Israël voor het Nederlandse taalgebied

Leuven: Bibliotheek van de Faculteit der Godgeleerdheid.

1992. 243 blz.

 

Blok, Hanna, Lodewijk & Bart Wallet, Bibliografie over het Jodendom en Israël voor het Nederlandse taalgebied 1992-2006

Leuven: Maurits Sabbe Bibliotheek / Uitgeverij Peeters

2007. 533 blz.

 

Schwarz, Hannah, A Bibliography of Scientific Literature on Integration Policies of European Cities

KING Project – Social Science Unit. Desk Research Paper.12.

July 2014. 34 p.

 

Amsterdam Museum: https://www.amsterdammuseum.nl 

Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis: https://atria.nl/

DART-Europe E-theses Portal: www.dart-europe.eu                                                                                                   

Digitale Bibliotheek Nederlandse Geschiedenis (DBNG): http://www.dbng.nl/

Gemeente Amsterdam: Onderzoek, Informatie & Statistiek: https://www.ois.amsterdam.nl/

IMES (Institute for Migration & Ethnic Studies): http://imes.uva.nl/

Joods Amsterdam: www.joodsamsterdam.nl

Koninklijke Bibliotheek: https://www.kb.nl/

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System): https://www.narcis.nl/

OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam): https://www.oba.nl/                                                                                                     

Ons Amsterdam: www.onsamsterdam.nl

Radar (Kennisbank emancipatie & diversiteit): http://www.kennisbankdiversiteitenemancipatie.nl/

Scripties van de Nederlandse universiteiten: http://www.scripties.ned.ub.rug.nl/

Universiteit van Amsterdam: http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/                                    

Vrije Universiteit: www.ubvu.vu.nl

 

Een overzicht van LITERATUUR VAN EN OVER VLUCHTELINGEN, MIGRANTEN & ETNISCHE MINDERHEDEN IN MULTICULTUREEL AMSTERDAM is in een apart bestand ondergebracht.

                         

 

© Erik van den Bergh

 

25 oktober 2019

 

Correcties & aanvullingen op deze lijst zijn zeer welkom: evdbergh@ziggo.nl